Asociatul premierului Calin Popescu Tariceanu 
este general-maior in serviciile secrete ale Ungariei              
 
                                
                                
                
                                
                
                            
            
                        
            
                        
            
            
        
                
            
            
            Written by Administrator            
             
            
        
                    
                
                Sep 26, 2007 at 02:54 PM            
    
            
                    
            
            DEZVALUIRI

EMISIUNEA: NAªUL / POSTUL: B1TV / DATA: 25-09-2007 / ORA: 22.00

MODERATOR: RADU MORARU

INVITAÞI: NICOLAE ULIERU / GEORGE RONCEA / PETRE NIÞEANU 
Radu Moraru: Bunã seara, bun gãsit la Naºul, sunt Radu Moraru
ºi în aceastã searã vorbim despre un caz care meritã tot interesul
pentru cã dacã sunt adevãrate toate descoperirile de presã, avem de-a
face cu un caz cred eu unic în istoria Europei. ªtiþi cã astãzi s-a
lansat în toatã presa o nouã companie care va aduce anumite motociclete
de firmã în România, Harley Davidson. În aceastã firmã e asociatã, spun
colegii ziariºti de la Civic Media, cã în aceastã firmã sunt asociate o
firmã a premierului României, în care el deþine 90% din acþiuni,
potrivit declaraþiei de avere, ºi un fost ambasador al Ungariei la
Bucureºti. Care atunci când dai pe internet sã vezi cine e fostul
ambasador al Ungariei, îþi apar tot felul de poveºti incredibile.
Invitaþii mei sunt Nicolae Ulieru, fost purtãtorul de cuvânt al SRI, a
funcþionat pe aceastã poziþie exact în perioada în care asociatul
premierului era ambasador al Ungariei la Bucureºti. Asociatul e Erne
Rudaº, el e fostul ambasador ºi e omul despre care unele voci spun cã
omul a fost spion. Acum, sigur, trebuie sã verificãm despre ce e vorba.
Petre Niþeanu, redactor ºef Interesul Public, ºi George Roncea, ºef
departament investigaþii, e fratele mai cunoscutului ºef de la Civic
Media, Victor Roncea. Dacã se adevereºte e o bombã de prima paginã...
Aºteptãm poziþia premierului pentru cã eu cred cã ea trebuia precizatã
astãzi, când s-a lansat în presã aceastã nouã companie care va aduce
celebrele motociclete la Bucureºti. E interesant dacã un premier al
României poate sã se asocieze cu foºti ambasadori ai altor state. Sigur
cã avem ºi poveºtile legate de acest fost ambasador, care are poveºti
foarte multe, unele sunt din anii aceia dinainte de 1989. Trebuie sã
verificãm, în aceastã searã facem o investigaþie chiar în direct. Pânã
acum am verificat tot, aºa pare sã fie, aceastã asociere existã, ce nu
se ºtie e dacã Erne Rudaº, omul Ungariei, fostul ambasador, e ºi
altceva. Sigur cã noi am luat legãtura astãzi cu tot felul de personaje
importante care doresc sã îºi pãstreze anonimatul, ºi vã voi spune ce
mi-au spus. Luãm o scurtã pauzã, ºi îi rog pe toþi cei interesaþi, mai
ales pe cineva de la cabinetul premierului, sã ne spunã dacã cele
afirmate în presã ºi cele ce vor fi afirmate în aceastã emisiune vor fi
adevãrate. Eu pun aceastã întrebare, dacã e normal ca un premier al
României poate sã facã afaceri asociat cu un om care a fost în slujba
unui alt stat, e vorba de Ungaria? Tot Rudaº Erne e asociat ºi cu
Verestoy Attila. Iatã cã prin intermediul business-ului existã legãturi
transpartinice. Ce au mai aflat colegii mei, e vorba de cifrele de
afaceri legate de firma în care premierul are 90% din acþiuni. Sunt
cifre ameþitoare. Se pare cã a crescut de foarte multe ori cifra de
afaceri de când Cãlin Popescu Tãriceanu e premierul României. Cât era
simplu om politic, cifra de afaceri nu era impresionantã. Iatã însã cã
a crescut de 27 de ori. E o performanþã. E adevãrat cã administrator e
altcineva, nu e premierul. Ceea ce e însã cap de afiº în aceastã searã,
supoziþia cum cã premierul României ar putea fi asociat cu un om care a
cochetat cu spionajul. E sub semnul întrebãrii. 

        
                    
                
                Last Updated ( Sep 26, 2007 at 02:58 PM )
                
            
                            
                    
                    
                    Read more...

Cititi si

PNL prins cu Axa Bucuresti - Chisinau/Tiraspol - Moscova            
    
                                
                            
            
            
        
                
            unde veti gasi anchetele:
Ciuvica ar vrea sa fie numarul 323
Ciuvica modifica documentele "SRI", Norica iese la atac impotriva Civic Media        
                    
                www.civicmedia.ro


            
                    
            

    
____________________________________________________________________________________
Take the Internet to Go: Yahoo!Go puts the Internet in your pocket: mail, news, 
photos & more. 
http://mobile.yahoo.com/go?refer=1GNXIC

[Non-text portions of this message have been removed]Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Raspunde prin e-mail lui