Radu Portocala despre “cazul Daianu” 
Written by Administrator  
Oct 11, 2007 at 04:37 PM 
"Cazul Daianu", agentul electoral Andrei Plesu si boala societatii civile 
"curate" 
Ion Caramitru acuzat de relatii cu Securitatea, MI6 si KGB 
 
Radu Portocala SECURISTII BUNI AI PNL 
“In Romania totul este posibil si nimic nu are consecinte” 
Emil 
Cioran 
În 1975, dl Daniel Dãianu a fãcut o alegere nefericitã: aceea de a deveni 
ofiþer de Securitate. În 2007, conducerea PNL a fãcut la rîndu-i o alegere 
neferitã: aceea de a-i oferi dlui Dãianu al doilea loc pe lista - greu 
pritocitã… - pentru alegerile europene. Cîþiva observatori amintindu-i trecutul 
legat de sinistra instituþie, dl Dãianu s-a codit, dar conducerea PNL a 
declarat cã acest trecut nu constituie o problemã pentru partid. E drept cã dl 
Dãianu nu a fost un anchetator sîngeros, ci, dupã propria-i declaraþie (pe care 
nu o poate verifica nimeni), economist în cadrul DIE. ªi e la fel de adevãrat 
cã, de-a lungul anilor, PNL a reuºit, tot fãrã probleme, sã asimileze un numãr 
necunoscut de foºti colegi ai dlui Dãianu. 
Subiectul fiind, totuºi, dezbãtut dincolo de limitele rãbdarii liberale, 
preºedintele PNL a retezat scurt criticile: “Propunem electoratului o formulã 
nouã de prezentare în Parlamentul European. Românii s-au sãturat de politica 
arãtãrii cu degetul. Trebuie sã ne delimitãm de trecut ºi sã privim înainte.” 
Iatã, deci, cã PNL a ajuns sã acrediteze mitul potrivit cãruia securiºtii pot 
fi împãrþiþi în buni ºi rãi, mit pe care, pînã mai ieri, îl critica vehement. 
Însã cãile Domnului sînt de nepãtruns, ºi vehemenþa îºi are limitele ei, mai 
ales în momentele de neinspiraþie sau de încordare politicã. Aºadar, dl Dãianu 
a fost un securist bun. De ce? Pentru cã nu a lucrat “decît” în DIE. Dar în DIE 
a lucrat ºi Pleºiþã, care e un securist rãu… Ce fãcea dl Dãianu în DIE? 
Inocente analize economice, ni se spune. Cui însã îi foloseau aceste analize ºi 
în ce scopuri? Activitatea DIE era îndreptatã, se ºtie, împotriva Occidentului, 
iar analizele economice erau esenþiale pentru buna desfãºurare a acestei 
activitãþi. Cei care le redactau erau utili sistemului. Prin urmare, securiºti 
buni încã de pe atunci. 
Dl Dãianu ne informeazã cã a demisionat din Securitate la 26 de ani, deci în 
1978. Anul fugii lui Pacepa ºi al destrãmãrii reþelelor. Coincidenþã? Dincolo, 
însã, de aceastã speculaþie, rãmîne o întrebare: într-un sistem în care demisia 
era o practicã puþin cunoscutã ºi aproape de loc acceptatã, într-un sistem în 
care nici mãcar din UTC nu se putea ieºi fãrã stigmate definitive, cum a putut 
dl Dãianu sã demisioneze din Securitate ºi sã continuie, apoi, o carierã civilã 
normalã? 
“Românii s-au sãturat de politica arãtãrii cu degetul” ne informeazã 
preºedintele PNL. Ceea ce trebuie probabil interpretat ca un îndemn de 
fraternizare cu securiºtii buni. Ar putea urma lãsarea în pace a securiºtilor 
rãi, desfiinþarea CNSAS ºi reînchiderea arhivelor. Oricum, afirmaþia e fãrã 
rost, cãci în România “politica arãtãrii cu degetul” nu are nici un fel de 
consecinþe. Oare diplomaþia românã nu e plinã de foºti ofiþeri DIE? Toatã lumea 
ºtie, toatã lumea aratã cu degetul, dar nimic nu se schimbã. În afarã de 
Pleºiþã, Enoiu ºi încã vreo trei-patru, noua societate româneascã a fost silitã 
sã-i integreze pe foºtii securiºti, iar aceºtia, încet-încet, se înstãpînesc 
peste România. La urma-urmei, de ce ne-am mai osteni sã-i arãtãm cu degetul? Ei 
sînt peste tot. 
“Trebuie sã ne delimitãm de trecut ºi sã privim înainte” ne îndeamnã 
preºedintele PNL. Acum cîþiva ani, Ion Iliescu a enunþat o idee de aceeaºi 
naturã, iar PNL s-a revoltat. În România, însã, revoltele sînt ca minunile: nu 
dureazã decît cîteva zile. Dar cei al cãrui trecut e fãcut din suferinþe 
(datorate securiºtilor buni ºi rãi de-a valma, ca “braþ armat” al sistemului) 
n-au cum sã se “delimiteze”, cãci memoria nu se supune comenzilor politice. ªi 
culmea e cã, dincolo de amabilitãþi de circumstanþã, nici Occidentalii cu care 
va lucra dl Dãianu nu se pot delimita prea uºor de trecutul lui, pentru simplul 
motiv cã acest trecut le era ostil. Cît despre privitul înainte, el este o 
formulã sterilã. Viitorul nu se poate construi prin nesocotirea memoriei ºi 
abolirea trecutului. 
Last Updated ( Oct 11, 2007 at 04:54 PM ) 
Read more... 

Anti-Romania
CNCD, o Politie a Gandirii pe cale de a fi desfiintata  
Written by Administrator  
Oct 11, 2007 at 04:11 PM 
 Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, o institutie anti-statala 
si chiar anti-nationala - daca tinem cont de decizia ce priveste eliminarea 
Icoanelor din Scoli, contestata azi in instanta – recidiveaza in practica sa de 
Politie a Gandirii. Un tanar scriitor neoconservator, Alexandru-Bogdan Duca, a 
fost chemat la “tribunalul poporului” pentru a da explicatii pe marginea unui 
articol, la reclamatia unei organizatii etnice: Romani Criss. In articolul 
incriminat, pe care il publicam integral mai jos, Duca trateaza problema 
tiganilor in Europa. Cazul sau este “judecat” si de un anume Istvan Haller, din 
cadrul Colegiului CNCD. “Intamplator”, acesta face parte din Consiliul Director 
al Romani Criss fapt nespecificat in Declaratia sa de interese (vezi aici). De 
altfel, numitul Istvan Haller este si unul dintre sustinatorii eliminarii 
icoanelor si altor simboluri religioase din Scoli, in ambele sale calitati, de 
“reclamant” - din
 partea organizatiei cu intense activitati anti-romanesti, Liga Pro Europa, 
condusa de turnatoarea si activista PCR si GDS Smaranda Enache -, si de 
“judecator”, din partea CNCD. O adevarata institutie ilegitima, dupa cum 
reliefeaza si Alexandru-Bogdan Duca mai jos, CNCD practica de altfel 
discriminarea romanilor la maximum. Astfel, din componenta Colegiului Director 
fac parte urmatorii: Csaba Ferenc ASZTALOS, Corina Nicoleta COMSA, Dezideriu 
GERGELY, Istvan HALLER, Gheorge IONITA, Dragos Tiberiu NITA, Anamaria PANFILE, 
Paula Roxana TRUINEA, Ana Monica VASILE, conform site-ului CNCD. Dupa cum se 
observa, din 9 membri 3 sunt de etnie maghiara, deci 33%. Aceasta cu toate ca 
procentajul de unguri in Romania este de 6,6%, conform recensamantului din 2001 
aflat pe site-ul MAE. Ca atare, pentru a se respecta acest procent, in cadrul 
Colegiului Director al CNCD ar fi putut fi permisa prezenta unui singur 
cetatean roman cu ceva origini maghiare. Pentru ca ne
 simtim insultati si discriminati ca cetateni contribuabili la bugetul statului 
roman, vom milita pentru desfiintarea cat mai rapida a CNCD, un organism ce se 
impotriveste practic statului de drept catre care tanjim. Reamintim aici 
ARTICOLUL 30 (1) din Constitutia Tarii: “Libertatea de exprimare a gândurilor, 
a opiniilor sau a credinþelor ºi libertatea creaþiilor de orice fel, prin viu 
grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de 
comunicare în public, sunt inviolabile”, in ce ne priveste. Si, acelasi articol 
30 (7) “Sunt interzise de lege defãimarea þãrii ºi a naþiunii, îndemnul la 
rãzboi de agresiune, la urã naþionalã, rasialã, de clasã sau religioasã, 
incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenþã publicã, 
precum ºi manifestãrile obscene, contrare bunelor moravuri”, in ce priveste 
cazurile unui Patapievici & comp sau ale presei maghiare antisemite si 
antiromanesti (Vezi
 "Romanii fura, evreii vor sa ne ocupe") ignorate constat de cele 33 de 
procente din cadrul Colegiului CNCD. 
Redam mai jos “apararea” lui Alexandru-Bogdan Duca in fata Colegiului si 
reclamant si judecator, o pledoarie magistrala care nu poate duce decat la o 
singura concluzie de bun simt: necesitatea desfiintarii grabnice a Politiei 
Gandirii CNCD. 
Last Updated ( Oct 11, 2007 at 04:34 PM ) 
Read more... 


www.civicmedia.ro


   
____________________________________________________________________________________
Shape Yahoo! in your own image. Join our Network Research Panel today!  
http://surveylink.yahoo.com/gmrs/yahoo_panel_invite.asp?a=7 [Non-text portions of this message have been removed]Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Raspunde prin e-mail lui