În baza OMCC nr. 2876/2003 privind componenţa nominală a Comisiei
Naţionale de Arheologie, actualul mandat al Comisiei expiră la data de
08.12.2007.

În conformitate cu art. 15, (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr.
43/2000, privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor
situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată,
componenţa nominală a Comisiei Naţionale de Arheologie este aprobată
prin ordin al Ministrului Culturii şi Cultelor, dintre specialiştii în
domeniu.

Membrii Comisiei Naţionale de Arheologie au un mandat de 4 ani, care
poate fi reînnoit consecutiv o singură dată şi sunt propuşi de către:

a) Comisia Naţională de Arheologie;
b) Academia Română, prin institutele sale de specialitate;
c) facultăţile şi institutele de cercetare de specialitate din
domeniul învăţământului;
d) Ministerul Culturii şi Cultelor;
e) muzeele şi asociaţiile profesionale în domeniu.

Ministerul Culturii şi Cultelor solicită instituţiilor abilitate de
lege, să depună la sediul Ministerului Culturii şi Cultelor, până la
data limită de 30.11.2007, nominalizările privind reprezentanţii
propuşi ca membri ai Comisiei Naţionale de Arheologie.

Emilian GAMUREAC,

Secretar Comisia Naţională de Arheologie
Inspector Direcţia Monumente Istorice şi Arheologie

http://www.cultura.ro/News.aspx?ID=1122


Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Raspunde prin e-mail lui