Pana la urma eu chiar sunt curioasa daca padurea Baneasa are vreo sansa sa 
"supravietuiasca" (sau cat de "sinucigasi" sunt bucurestenii) - dar sunt la fel 
de curioasa si ce zice la faza asta DGCSC ;)

La fel de curioasa sunt de ce si-ar da unii banii (o gramada) sa-si faca casa 
intr-o zona vedre care e clar ca dupa ce se va umple de case... nu va mai fi 
"verde"... :S

Codruta

http://www.jurnalul.ro/articole/114802/cioprtita-chiar-de-autoritati!


22/01/2008 de Monica Andrei Capatos 

O lucrare obiºnuitã de rãrire a arborilor din Pãdurea Bãneasa s-a transformat 
într-una de defriºare în toatã regula. Parcela se aflã lângã Grãdina Zoologicã 
ºi a fost tãiatã cu acordul Direcþiei Silvice Bucureºti.


Dacã am lua în calcul câte ministere, direcþii, regii ºi primãrii administreazã 
Pãdurea Bãneasa, ar trebui sã fie cea mai protejatã zonã verde din þarã. Însã, 
ca de fiecare datã, lucrurile stau pe dos. Anchetele publicate pânã acum de 
Jurnalul Naþional semnalau faptul cã Pãdurea Bãneasa a fost defriºatã de 
particulari, iar ieri am descoperit cã arborii din pãdure sunt tãiaþi, mai nou, 
chiar la îndemnul autoritãþilor. Având la bazã o simplã lucrare tehnicã de 
rãrire a copacilor din Pãdurea Bãneasa, o firmã din Dâmboviþa a mãcelãrit o 
porþiune din zona verde. Theodor Chiriac, directorul tehnic al Direcþiei 
Silvice Bucureºti, priveºte cu relaxare acest fapt, declarând simplu cã nu ºtie 
mai nimic.

"Nu ºtiu, se va face un raport, o sã vedem ce s-a întâmplat, vom constata, vom 
numãra, de ce ne grãbim atâta? Doamnã, sunt niºte norme tehnice care trebuie 
respectate, nu vã spun aºa la telefon, nici nu vã cunosc", ne-a declarat ironic 
directorul Chiriac. 

Rãspunsul este simplu la întrebarea domnului Chiriac, ne grãbim pentru cã dacã 
astfel de "lucrãri de rãrire" se fac în stilul ãsta, în câþiva ani despre 
Pãdurea Bãneasa vom vorbi doar la trecut. Însã problema domnului Chiriac se 
pare cã era alta ºi n-avea legãturã cu situaþia semnalatã.

"Lucrarea a fost fãcutã aiurea. Au fost tãiaþi mai mulþi arbori decât cei 
marcaþi. Nimeni nu vrea sã spunã nimic", ne-a spus Mirel Iordaº, inspector-ºef 
adjunct în cadrul Inspectoratului de Regim Silvic.


PROIECTE IMOBILIARE. Interesant este cã aceste "lucrãri de rãrire" au loc chiar 
în perioada în care zona verde este deja împãrþitã pe grupuri de interese. Au 
fost deja desenate câteva cartiere rezidenþiale. Unul ar fi pe spaþiul Grãdinii 
Zoologice, mai ales cã 20.000 de metri pãtraþi au fost deja revendicaþi. Un alt 
ansamblu rezidenþial este, culmea, denumit ironic "ZONA VERDE", întins pe o 
suprafaþã de 20 de hectare din pãdure. Desfiinþarea Restaurantului 
Privighetorilor ºi a pãrculeþului din imediata apropiere pregãteºte, de 
asemenea, construirea de vile de lux.

"Singura ºansã a bucureºtenilor de a scãpa de praful din Bãrãgan era o pãdure. 
Strãmoºii noºtri au fãcut acest lucru, spre deosebire de contemporanii noºtri, 
care vor sã o distrugã", zice Nicolae Rãdulescu-Dobrogea, preºedinte 
Eco-civica. Meteorologul Ortansa Jude întãreºte ºi mai mult ideea, spunând cã 
"Pãdurea Bãneasa asigurã în nordul Bucureºtiului o protecþie pe lângã rolul de 
oxigen, având în vedere cã vorbim de un oraº suprapopulat. Este o protecþie a 
aerului care vine plin de praf din Bãrãgan, unde pãmântul este uscat. Zona 
verde filtreazã aerul", ne-a declarat meteorologul Ortansa Jude.


-- 
Puteti contribui cu 2% din impozitul pe venitul Dvs. la combaterea defrisarilor 
abuzive.
Detalii cont la:
www.arin.ro

[Non-text portions of this message have been removed]Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Raspunde prin e-mail lui