*Alburnus Maior
Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu *

*_Declaratie _*

/*Pentru Distribuire Imediata */

Cluj-Napoca, 7 februarie 2008 -- Ca urmare a comunicatului de presa 
Mediafax de ieri, 6 februarie 2008, care anunta ca "Rosia Montana Gold 
Corporation (RMGC) a dat in judecata Ministerul Mediului si Dezvoltarii 
Durabile (MMDD), dar si pe ministrul Korodi si secretarul de stat Stoica 
in nume personal, compania fiind nemultumita de decizia institutiei de 
intrerupere a procedurii de autorizare a proiectului sau minier", 
Alburnus Maior si Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de 
Mediu (CIDRM) doresc sa aduca la cunostinta publicului pozitia lor fata 
de actiunea in instanta mai sus-mentionata:

"/Ambele organizatii vor formula cereri de interventie in cauza 
inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, interventii al caror 
scop este de a sustine decizia Ministerului Mediului si Dezvoltarii 
Durabile de a suspenda procedura de obtinere a acordului de mediu pentru 
Proiectul minier Rosia Montana. //Interesul celor doua organizatii de a 
interveni in aceasta cauza este unul legitim si justificat prin aceea ca 
pe parcursul procedurii de obtinere a acordului de mediu de catre RMGC 
ambele organizatii au promovat actiuni in instanta pentru suspendarea si 
anularea certificatelor de urbanism obtinute de catre RMGC si deci 
vizand suspendarea si incetarea procedurii de obtinere a acordului de 
mediu de catre aceasta. Ca urmare a admiterii cererilor de suspendare a 
certificatelor de urbanism 68/2004 si 78/2006, cele doua organizatii au 
formulat cereri si notificari pe seama MMDD, solicitand acestei 
institutii suspendarea procedurii de autorizare pana la solutionarea 
irevocabila a actiunilor in contencios administrativ in care se discuta 
legalitatea certificatelor de urbanism, acte administrative individuale 
care stau la baza tuturor procedurilor de autorizare intreprinse de 
catre RMGC in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru 
proiectul sau minier. Cele doua organizatii considera ca prin 
suspendarea procedurii de obtinere a acordului de mediu, MMDD a aplicat 
corect prevederile legislatiei privind autorizarea lucrarilor de 
constructii si privind evaluarea impactului asupra mediului si de 
emitere a acordului de mediu./

/Consideram ca RMGC nu mai poate obtine din partea Curtii de Apel 
Bucuresti o decizie judecatoreasc//a prin care MMDD sa fie obligat la 
reluarea procedurii de autorizare mai sus mentionata deoarece prin 
efectul deciziei Curtii de Apel Alba pronuntate in Dosarul 1411/107/2007 
privind nelegalitatea planurilor de urbanism de la Rosia Montana, MMDD 
va trebui sa returneze RMGC toata documentatia depusa o data cu cererea 
de acord de mediu. Mai mult decat atat, prin hotararea definitiva 
pronuntata in Dosarul 1245/117/2007, Tribunalul Cluj-Napoca a anulat 
certificatul de urbanism 78/2006 emis de catre Consiliul Judetean Alba 
pentru RMGC. /

/Consideram de asemenea ca// nu se justifica introducerea in cauza a 
functionarilor publici in persoana Ministrului Mediului Attila Korodi si 
a Secretarului de Stat Silviu Stoica, deoarece RMGC nu poate sustine si 
dovedi prejudiciul produs de decizia de suspendare a procedurii si la 
repararea caruia acestia sunt chemati prin introducerea in cauza. 
Consideram ca in intervalul dintre decizia MMDD de suspendare a 
procedurii si pana la momentul de fata, chiar in absenta unei decizii de 
suspendare a procedurii, RMGC nu si-ar fi obtinut acordul de mediu. 
//Aceasta pentru ca documentatia depusa de catre RMGC comporta mult mai 
multe lipsuri care fac imposibila emiterea acordului de mediu. //Ca si 
un exemplu, //RMGC nu are un Plan Urbanistic Zonal Modificat pentru Zona 
de Dezvoltare Industriala Rosia Montana aprobat si pentru care sa se fii 
realizat o evaluare strategica de mediu (Procedura SEA). Potrivit 
prevederilor Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul (Art. 32, alin 1), ale Legii 50/1991 privind autorizarea 
lucrarilor de constructii (Art. 7) si ale Ordinului Ministrului Mediului 
si Gospodaririi Apelor 117/2006 emis in aplicarea HG 1076/2004 privind 
evaluarea de mediu pentru planuri si programe (paragraful 3.12, pct. 1), 
lipsa unei asemenea documentatii face imposibila emiterea acordului de 
mediu. /

/Cele doua organzatii vor apela in continuare la toate mijloacele civice 
si legale pe care le au la dispozitie pentru a //se asigura ca 
procedurile de autorizare ale proiectului Rosia Montana se fac cu 
respectarea deplina a legislatiei privind evaluarea de mediu, 
autorizarea lucrarilor de constructii, protectia patrimoniului cultural, 
precum si a drepturilor publicului la acces la informatii, participare 
publica si acces la justitie"./

***

Mai multe informatii puteti obtine de la: Avocat Andreea Szabo (0745 
617968) si Avocat Marius Harosa (0744 599 762).[Non-text portions of this message have been removed]Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Raspunde prin e-mail lui