Subject: Uniunea Internationala a Arhitectilor cere salvarea Rosiei Montane

iulie 2008 
Comunicat de presă

Uniunea Internaţională a Arhitecţilor cere salvarea sitului 

Roşia Montană 

 

 Peste 8600 de arhitecţi din mai mult de 120 de ţări s-au reunit la Torino, 
între 30 iunie şi 6 iulie, la al XXIII-lea Congres mondial al profesiei, 
organizat de Uniunea Internaţională a Arhitecţilor (UIA). Tema acestei ediţii a 
congresului – Transmitting Architecture / Transmiterea arhitecturii – a 
prilejuit ample dezbateri cu privire la mesajul arhitecturii în dimensiunea sa 
culturală, la implicarea creaţiei de arhitectură în orizontul patrimoniului 
cultural, la protejarea componentelor care alcătuiesc acest patrimoniu. 

Asociaţia ARA, prin arhitecţii Virgil Apostol şi Ştefan Bâlici, a prezentat, la 
invitaţia Ordinului Arhitecţilor din România (OAR), cazul Roşia Montană, atât 
de relevant pentru tema congresului, prin complexitatea şi gravitatea 
problemelor cu care se confruntă supravieţuirea acestui sit. 

În încheierea congresului, Adunarea Generală a UIA a adoptat cu energie şi 
empatie rezoluţia propusă de delegaţia României. Prin această rezoluţie, 
Uniunea Internaţională a Arhitecţilor solicită autorităţilor române şi 
comunităţii internaţionale salvarea sitului Roşia Montană, iniţierea 
demersurilor pentru introducerea acestuia în Lista patrimoniului mondial şi 
reformularea politicilor de dezvoltare regionale şi locale pornind de la 
patrimoniul cultural şi natural excepţional al locului privit ca resursă pentru 
o reală dezvoltare durabilă. 

Reproducem mai jos textul rezoluţiei. 

 Dr. Monica Mărgineanu Cârstoiu,                

Cercetător Ştiinţific I la Institutul de Arheologie               
 

„Vasile Pârvan" al Academiei Române, Bucureşti              

Preşedinte ARA                

  

  Alburnus Maior - Roşia Montană, România 

Un sit cultural de importanţă maximă ameninţat de mineritul în carieră deschisă 

 

Preambul
Conştienţi de responsabilitatea pe care arhitecţii o poartă pentru dezvoltarea 
durabilă şi armonioasă a comunităţilor, pentru bunăstarea oamenilor care le 
formează, 

Angajaţi în consolidarea identităţii locale, regionale sau mai largi prin 
protejarea peisajelor culturale şi, în general, a patrimoniului cultural ca 
resursă esenţială pentru viitorul coerent şi prosper al comunităţilor umane, 

Reamintind principiile tuturor convenţiilor, recomandărilor, declaraţiilor şi 
cartelor ICOMOS şi UNESCO privitoare la protejarea patrimoniului cultural, 

Având în vedere puternicul sprijin ştiinţific şi moral pentru păstrarea 
patrimoniului cultural unic de la Roşia Montană oferit de o serie de instituţii 
şi organizaţii – Academia Română, cultele din România, ICOMOS, Europa Nostra şi 
multe altele, 

Ţinând cont de rezoluţiile repetate ale ICOMOS, adoptate de Adunarea Generală 
la ultimele trei sesiuni, care au avut loc la Madrid – Spania (2002), Victoria 
Falls – Zimbabwe (2003) şi Xi'an – China (2005); de rezoluţia adoptată la 
Conferinţa ICOMOS de la Pecs, Ungaria (Mai 2004); de Declaraţia ICAHM 
privitoare la proiectul minier de la Roşia Montană adoptată la Lyon, Franţa 
(Septembrie 2004), 

Cu referire la rezoluţia comună privitoare la situl Alburnus Maior – Roşia 
Montană adoptată la Bucureşti în 28 iunie 2007 de UIA şi CEA (Consiliul 
European al Arhitecţilor) împreună cu organismele profesionale române – OAR 
(Ordinul Arhitecţilor din România), UAR (Uniunea Arhitecţilor din România) şi 
cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu", 

 

Afirmând valoarea excepţională a sitului istoric Alburnus Maior – Roşia 
Montană, peisaj cultural definit prin suprapunerea vestigiilor aparţinând unuia 
dintre cele mai importante sisteme miniere din lumea romană, permanent extins 
în perioada medievală şi modernă, cu vestigiile sistemelor hidro-tehnice şi cu 
târgul minier tradiţional, 

În faţa proiectului minier iniţiat de Roşia Montană Gold Corporation, al cărui 
efect ar fi, după o exploatare intensivă de numai un deceniu, dispariţia în 
cvasi-totalitate a resurselor valoroase, unice ale zonei, a patrimoniului 
cultural şi natural al sitului Roşia Montană, 

Având în vedere campania extensivă de demolări desfăşurată de compania minieră, 
care conduce la pierderi irecuperabile pentru diversitatea şi relevanţa 
sitului, 


Rezoluţie
 

Noi, participanţii la al XXIII-lea Congres mondial al UIA, Torino, Italia, 

Solicităm autorităţilor române şi comunităţii internaţionale: 

 

1.  Oprirea imediată a oricăror lucrări de demolare sau de construcţie în 
situl Roşia Montană, cu excepţia lucrărilor de conservare, până la adoptarea 
unei noi strategii de dezvoltare şi a unui nou regulament de urbanism; 

2.  Redefinirea politicilor locale şi regionale în acord cu principiile 
dezvoltării durabile, pornind de la o viziune orientată spre viitor şi spre 
interesul pe termen lung al locuitorilor şi comunităţilor, bazată pe resursele 
naturale şi culturale excepţionale ale sitului Roşia Montană; 

3.  Iniţierea demersurilor pentru înscrierea sitului Roşia Montană în Lista 
Patrimoniului Mondial a UNESCO; 

4.  Protejarea sitului în acord cu legislaţia specifică naţională şi 
internaţională. 

 

Torino, 4 Iulie 2008 ---
"Let me, at least, to know that she'll try
Then she'll be a true love of mine".

Puteti dona 2% din impozitul pe venitul Dvs. pentru combaterea defrisarilor - 
detalii cont la www.arin.ro

[Non-text portions of this message have been removed]


------------------------------------

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public!Yahoo! Groups 
Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

Raspunde prin e-mail lui