Poate reusiti sa-i ajutati cu ceva, pe cetatenii astia necajiti - nu uitati ca 
maine poate fi randul Dvs.!!!  

Vi se pare cald? Vi sa pare ca respirati greu? Va confruntati din ce in ce mai 
des cu boli respiratorii sau de circulatie?  

Unul dintre motive este si disparitia spatiilor verzi!  

Codruta   From: Asociatia Proprietari  [EMAIL PROTECTED] 

 To: [EMAIL PROTECTED] 
 Sent: Saturday, July 26, 2008 9:28 AM
 Subject: Salvati-ne parcul. Romania - Bucharest


    SOS SALVATI

    UN PARC

     

    Printr-o Dispozitia nr. 6/2001, care trezeste suspiciuni, in baza celor 
constate de catre membrii Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001, a fost 
retrocedat un teren in suprafata de 3600 mp numitilor RISMONT ANDRE HENRY si 
PEREANU SONIA GESY cetateni francezi, desi prin Sentinta civila nr. 
741/01.11.2000, Tribunalul Bucuresti nu a recunoscut calitatea de proprietari 
si de mostenitori a susnumitilor.       Acest teren din anul 1959 a fost parc si teren de joaca pentru copii 
si are peste 80 de arbori (nu arbusti si tufisuri) respectiv o minipadure de 
castani si tei, desi nu este perceput ca parc de catre reprezentantii 
autoritatilor in goana lor absurda de a da tunuri imobiliare, ca parc.       Banuielile noastre din anul 2001, ca parcul va fi vândut succesiv 
pentru a se pierde urma (procedeul suveica imobiliara), s-au adeverit, deºi in 
corespondenta avuta cu Primãria Sector 1 ni s-a comunicat ca nu s-a eliberat si 
nici nu se va elibera autorizaþie de construcþie.       In data de 11.06.2008 s-au prezentat „niºte unii” sa foreze in parc si 
astfel am intrat in posesia a trei documente, documente care atesta minciuna 
grosolana servita de aleºii noºtii locali si faptul ca parcul a fost vândut 
astfel:       1.S.C. PROIECT BUCURESTI S.A. prin contractele de vânzare cumpãrare 
nr.407/10.03.2005 si 408/10.03.2005 autentificat de notar ILIE LAURA MARCELA 
cumpãra de la Andre Henri Rismont si de la Sonia Gesy Pavlovici vãduva Pereanu 
reprezentaþi de acelaºi mandatar LUCIA CHERCHES, parcul;       2.S.C. METROPOLIS REAL ESTATE DEVELOPERS SRL prin contractul de vânzare 
cumpãrare nr. 1640/28.12.2005 autentificat de notar ENISE ELIAN cumpãra de la 
S.C. PROIECT BUCURESTI S.A.       3.S.C. FINANCIAL SOLUTION SRL prin contractul de vânzare cumpãrare nr. 
1816/21.12.2008 autentificat de acelaºi notar ENISE ELIAN cumpãra de la S.C. 
METROPOLIS REAL ESTATE DEVELOPERS SRL .       Desi Constituþia României, revizuitã, nu permite cetãþenilor strãini sã 
dobândeascã dreptul de proprietate asupra terenurilor decât pe calea moºtenirii 
legale, celelalte moduri de dobândire – inter vivos sau prin moºtenire 
testamentar㠖 fiind condiþionate de clauzele tratatului de aderare a României 
la Uniunea Europeanã sau de alte tratate internaþionale (art.44 alin.2).        Din textul acestor autorizaþii am constatat ca acestea au la baza 
Hotãrârea Consiliului Local SECTOR 1 nr. 344/21.09.2005 si Dispoziþia nr. 
4878/04.06.2007, astfel încât avem suspiciuni asupra LEGALITATII acestei 
hotãrâri, având in vedere ca Legea 24/2007 privind reglementarea si 
administrarea spatiilor verzi din zonele urbane, ale OUG nr. 195 din 22 
decembrie 2005 privind protecþia mediului – art.70 pct. a), art. 71, art. 72, 
art. 73, ale OUG nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea Ordonanþei de 
urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecþia mediului – art. I, art. II, 
art. III, dispoziþiilor legale privind protecþia mediului si a sãnãtãþii 
populaþiei a fost publicata in Monitorul Oficial in ianuarie 2007.        Continuând lectura acestor autorizaþii respectiv nr. 845/41/G/38110 din 
05.09.2007 nr. 844/65/D/3819 din 05.09.2007 eliberate pe S.C. METROPOLIS REAL 
ESTATE DEVELOPERS SRL constatam ca Agenþia pentru Protecþia Mediului Bucureºti 
se face complice la acest genocid al spatiilor verzi, prin emiterea 
autorizaþiilor nr.10080/05.10.2006 si nr.10079/05.10.2006. Construirea unui 
imobil S+ P+7, se va face prin defrisarea acestei minipaduri din inima 
Bucurestiului.        În numele tuturor locuitorilor pe care ii reprezentãm, vã rugãm sã NE 
SPRIJINITI IN DEMERSURILE NOASTRE DE A ANULA autorizaþiile nr. 845/41/G/38110 
din 05.09.2007 nr. 844/65/D/3819 din 05.09.2007 eliberate pe S.C. METROPOLIS 
REAL ESTATE DEVELOPERS SRL pentru A SALVA DE LA DEFRISARE SI DE LA TAIERE 
PESTE 100 DE ARBORI la care mai adãugãm si fauna (pasãri) având in vedere ca 
prin dispoziþiile legale in vigoare, autoritãþile administraþiei publice 
locale au obligaþia de a asigura din terenul intravilan o suprafaþa de spaþiu 
verde de minimum 20 m2 / locuitor, pana la data de 31 decembrie 2010, si de 
minimum 26 m2/locuitor, pana la data de 31 decembrie 2013 si ca in perimetrul 
respectiv locuiesc peste 1500 de persoane.        Sprijiniti-ne sa stopam masacrul barbar asupra acestei zone verzi si a 
copacilor.            Cu toata consideratia, vã multumim anticipat .                     Membrii urmãtoarelor Asociaþii de Proprietari 
   

     

                    Asociaþia de Proprietari Calea Grivitei 
144    

     

                    Asociaþia de Proprietari Calea Grivitei 
142                       Asociaþia de Proprietari Grivitei 
140-Duca 1                        Asociaþia de Proprietari Duca 3                        Asociaþia de Proprietari Duca 11                        Asociaþia de Proprietari  Petru Poni  
  

     

     Persoana contact - Emilia Gheata Calea Grivitei 140 , ap.16     

           

                                      
2008®
    


 ---
 www.nuclearinfo.ro

 Al. Cinematografului 2, Bl. H3, Sc. 2, Ap. 27
 810271 Braila
 tel. 0740.026091


[Non-text portions of this message have been removed]


------------------------------------

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public!Yahoo! Groups 
Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

Raspunde prin e-mail lui