semnati la 
http://www.petitieonline.ro/petitie/semnaturi/petitie_in_sprijinul_anei_birchall-p00891049.html

Catre toti romanii care isi doresc o politica decenta si curata, fara josnicii 
si circ
Aceasta
petiþie este adresatã tuturor celor care cred ca România meritã în
sfârºit sã aibã politicieni oneºti, educaþi, sinceri ºi aproape de cei
pe care îi reprezintã, tuturor celor care cred cã politica este arta de
a conduce o þarã ºi nu arta de a o fura ºi de a o minþi ºi tuturor
celor care s-au sãturat de circ, de jocuri de culise, de ºantaj ºi de
josnicii.

Cu câteva zile în urmã, un nou scandal sexual atrãgea atenþia mass media.

Un filmuleþ trucat menit sã o loveasca din plin pe politiciana Ana
Birchall, pentru a-i distruge imaginea ºi ºansele de a mai candida la
alegerile din noiembrie. Filmuleþul, de o vulgaritate fãrã margini,
circula pe internet ºi fãcea subiectul dezbaterilor politice.

Fãcând abstractie de partidul politic din care Ana Birchall face parte,
suntem convinºi ca asemenea metode denigratoare nu ar trebui folosite
niciodatã împotriva nimãnui, cu atât mai puþin împotriva unei femei.

Considerãm cã asemenea înscenãri reprezintã zvâcnirile disperate ale unui
nucleu de politicieni ce nu mai pot reprezenta viitorul României, ale
unor oameni care, pentru a-ºi proteja interesele proprii, folosesc
metodele cele mai josnice în lupta electorala, metode prin care au
atacat, fãrã scrupule ºi fãrã demnitate un om politic remarcabil ºi o
femeie deosebitã.

Prin aceasta petiþie solicitãm sã se opreasca orice atac politic de acest fel, 
iar vinovaþii sã fie aspru pedepsiþi.

În numele generaþiei tinere, cerem clasei politice sã dea dovadã de
decenþã ºi de respect ºi sã vinã în faþa noastrã nu cu astfel de
josnicii, ci cu proiecte pertinente demne de o politicã noua, care sã
ne reprezinte ºi sã ne susþinã.

Semnaþi aceastã petiþie pentru o politicã ce merita voturi, pentru un 
politician tânãr ce meritã sprijinul nostru necondiþionat!

    

    Autor: 
        Un grup de tineri    


   

[Non-text portions of this message have been removed]


------------------------------------

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public!Yahoo! Groups 
Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

Raspunde prin e-mail lui