Am transmis ieri Avocatului Poporului plangerea de mai jos. Rog 
comentarii, opinii, pareri, opozitie sau dupa caz sustinere.
Adresa AP este [EMAIL PROTECTED] si plangerile, cica sunt luate in evidenta 
chiar sosite pe e-mail. Cu multumiri,
Alexandru 

Catre: 
Avocatul Poporului

1.Numele si prenumele: 
............
domiciliat .........

2.Data la care ati luat cunostinta despre încalcarea drepturilor 
dumneavoastra:

06. OCTOMBRIE 2008

3.Prezentarea succinta a drepturilor si libertatilor încalcate: 
Dreptul de a fi ales consfintit in Constitutia Romaniei, art.37 

4.Autoritatea administrativa sau functionarul public reclamat: 

Parlamentul Romaniei; Presidentia Romaniei; Guvernul Romaniei

5.Descrierea succinta a faptelor invocate, prin care vi s-au încalcat 
drepturile:

Prin art. 29. paragrafele 5 si 7 din legea nr. 35 din 13 martie 2008 
pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului dreptul de a 
candida pentru parlamentul Romaniei este restrictionat dincolo de 
prevederile Constitutiei Romaniei prin impunerea unor plati 
obligatorii in contul Autoritatii Electorale Permanente. Astfel 
pentru depunerea candidaturilor candidatii independenti sau partidele 
politice trebuie sa faca dovada constituirii unor depozite in valoare 
de cinci salarii minime brute. Conform prevederilor aceleiasi legi 
fapta de a candida si de a nu obtine 20 de procente din voturile 
valabil exprimate intr-un colegiu uninominal de catre un candidat 
independent sau a procentului de 2% din voturile exprimate pe tara 
pentru partidele politice este asimilata practic infractiunilor si 
este "pedepsita" prin transformarea depozitelor candidatilor 
in „venituri la bugetul de stat". 

Avem senimentul ca ne aflam in fata unei restrangeri fara precedent a 
drepturilor democratice castigate de cetatenii Romaniei dupa 
Revolutia din 1989. Niciodata dreptul de a alege si de a fi ales nu a 
fost restrans de o asemenea maniera dupa 1989. Cele cinci salarii 
medii brute care trebuie depuse de catre candidati nu sunt la 
indemana oricarui cetatean si nu intelegem de ce dreptul de a candida 
este restrans pe criterii de avere dincolo de conditiile in care 
cetatenii pot fi alesi prevazute in Constitutiei Romaniei.

Mai mult decat atat discriminarile pe care legea le opereaza intre 
candidati merg mai departe fiind incalcate in felul acesta si 
articolele 15 si 16 ale Constitutiei Romaniei. Astfel un candidat 
independent este penalizat pecuniar in conditiile in care 
inregistreaza un scor electoral de 19,9% in timp de cu acelasi 
procent un candidat de partid nu numai ca poate ajunge, prin 
redistribuirea mandatelor in Parlament dar, nu va suferi nici o 
sanctiune materiala, depozitul initial fiindu-i restituit. Sau, un 
candidat reprezentand un partid politic care castiga un colegiu 
uninominal este deasemenea sanctionat pecuniar prin nerestituirea 
depozitului in conditiile in care partidul pe care in reprezinta nu a 
realizat procentul de 2%, in timp ce contracandidatii acestuia pe 
care i-a invins in alegeri dar care provin din partide care au 
depasit pragul de 2% nu vor avea de suferit din punct de vedere 
material. Pentru ca situatia sa fie cu totul absurda, chiar in 
situatia in care un partid reuseste sa acceada in Parlament in baza 
acestei legi in conditiile definite in articolul 47 paragraful 2 
punctul c) adica prin obtinerea a sase 6 colegii uninominale pentru 
Camera Deputaþilor ºi a 3 colegii uninominale pentru Senat, in 
continuare toti candidatii partidului vor fi tratati precum 
contravenientii trebuind sa suporte sanctiunea financiara a 
nerealizarii pragului de 2% impus partidelor politice si desigur 
deosebit fata de deputatii si senatorii proveniti din partidele care 
au inregistrat procente electorale peste pragul de 2% carora le va fi 
restituit depozitul initial.

In goana disperata pentru accederea in Parlamentul Romaniei si pentru 
cucerirea puterii politice principalele partide politice doresc cu 
disperare inlaturarea oricarui alt posibil competitor incercand in 
acest fel sa transforme zona politicului intr-o casta inchisa. 
Eventualul acces al altor persoane in organele alese ale statului de 
drept nu mai este in felul acesta rezultatul votului popular ci este 
implicit conditionat de inregimentarea intr-unul din partidele 
existente si primirea in acest sens a acceptului prealabil din 
partea uneia din formatiunile politice parlamentare. Accesul 
celorlati cetateni se doreste a fi barat prin orice mijloace si, daca 
se poate definitiv inchis atata timp cat initiatorul legii, 
legiuitorul si presedintele Romaniei au subscris cu toti la aceasta 
restrangere dramatica a drepturilor cetatenesti.  

Consideram ca, prin prevederile art. 29. paragrafele 5 si 7 ale legii 
Nr. 35 din 13 martie 2008 drepturile si libertatile cetatenesti 
inscrise in Constitutia Romaniei sunt incalcate in mod serios si va 
solicitam sesizarea Curti Constitutionale privind 
neconstitutionalitatea legii. Nu numai articolul 37 al Constitutiei 
este incalcat flagrant dar si principiile universalitatii si 
egalitatii in drepturi consacrate de articolele 15 si 16 ale 
Constitutitiei Romaniei sunt in egala masura incalcate.

6.Autoritatile publice care au fost sesizate anterior: 

Nu am sesizat alte autoritati publice. 

7.Raspunsul primit si motivele pentru care va considerati în 
continuare nedreptatit: 

Nu e cazul 

8.În dovedirea celor afirmate invoc:

Constitutia Romaniei:
http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339 

Legea Nr. 35 din 13 martie 2008 (pentru alegerea Camerei Deputaþilor 
ºi a Senatului ºi pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 67/2004 
pentru alegerea autoritãþilor administraþiei publice locale, a Legii 
administraþiei publice locale nr. 215/2001 ºi a Legii nr. 393/2004 
privind Statutul aleºilor locali) drepturile si libertatile 
cetatenesti inscrise in Constitutia Romaniei sunt incalcate in mod 
serios si va solicitam sesizarea Curti Constitutionale privind 
neconstitutionalitatea legii. 

http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=93

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=78207

9.Mentiunea obligatorie daca cererea face obiectul unei cauze aflate 
pe rolul unei instante judecatoresti sau daca a format obiectul unei 
judecati:

Cererea nu face si nu a format obiectul unei judecati

10.Doresc ca toate informatiile si rezultatele acestei cereri sa 
ramâna confidentiale:

NU

11.Cererea este depusa

Personal:        prin e-mail

Data:          13.10.2008

Semnatura:
Alexandru Marian TONIUC------------------------------------

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public!Yahoo! Groups 
Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

Raspunde prin e-mail lui