Cetatenii romani de la Chisinau vor alege la 30 noiembrie intre Tomac, Dabija 
si Pantaru
        21 Octombrie 2008, 08:13
        
http://www.unimedia.md/index.php?mod=home&hmod=newsbyid&id=7911


        
                        
                
                    
                        
                                        
            
                                        
                        Colaj: UNIMEDIA
                            
                                        
    
                
                                
                    

                
                                        
    
            
                        Cele mai importante trei 
partide de la Bucureºti ºi-au nominalizat
candidaþii pentru colegiul diasporei din Europa de Est ºi Asia în
cadrul alegerilor pentru Parlamentul României. Partidul
Democrat-Liberal a înaintat candidatura consilierului prezidenþial
pentru relaþia cu românii de pretutindeni, Eugen Tomac. Partidul Social
Democrat l-a nominalizat pe Tudor Panþâru, primul ambasador al R.
Moldova la Organizaþia Naþiunilor Unite, iar Partidul Naþional Liberal
pe publicistul Nicolae Dabija.
            

            

UNIMEDIA precizeazã cã Eugen Tomac, consilierul prezidenþial pentru
relaþia cu românii de pretutindeni, va avea, cel mai posibil, sprijinul
politic oferit de preºedintele României Traian Bãsescu ºi al primarului
Chiºinãului Dorin Chirtoacã. 

Candidatura
PSD, Tudor Panþâru, primul ambasador al R. Moldova la Organizaþia
Naþiunilor Unite, este susþinut la Chiºinãu de douã formaþiuni -
Partidul Liberal Democrat din Moldova ºi Partidul Democrat.

Cunoscutul
scriitor ºi publicist Nicolae Dabija, înaintat de PNL, va avea
sprijinul premierului român Cãlin Popescu Tãriceanu, care va vizita
Chiºinãul cu douã zile înainte de alegerile parlamentare din România. 

UNIMEDIA
precizeazã cã noua legislaþie electoralã din România presupune cã în
cadrul alegerilor din 30 noiembrie în Parlamentul de la Bucureºti pot
fi aleºi ºi reprezentanþi ai românilor de peste hotare. Astfel, sunt
formate patru colegii uninominale pentru Camera Deputaþilor ºi douã
colegii pentru Senat, în funcþie de zona geograficã.

De
asemenea, Ambasada României la Chiºinãu anunþa anterior cã toþi
cetãþenii români cu domiciliul în R. Moldova vor putea vota în cadrul
alegerilor parlamentare din România la patru secþii de votare, care vor
fi deschise la Chiºinãu. Potrivit Info-Prim Neo, la 30 noiembrie vor fi
deschise douã secþii de votare în incinta Consulatului României din
strada Grigore Ureche 2 ºi câte o secþie de votare la Ambasada României
(str. Bucureºti 66/1) ºi Secþia consularã din strada Vlaicu Pârcãlab
39. 

Cetãtenii români cu domiciliul în R. Moldova pot vota pe
baza paºaportului simplu, valabil, în care este fãcutã menþiunea,
privind stabilirea domiciliului în R. Moldova. Cetãþenii români cu
reºedinþa în R. Moldova pot vota cu paºaportul simplu valabil, însoþit
de un permis de ºedere, eliberat de autoritãþile R. Moldova, care
dovedeºte stabilirea reºedintei în Moldova. 

Sursa: UNIMEDIA
Se zvoneste ca Nicolae Dabija, a fost inlocuit cu
Romeo Mosoiu. Ar fi o miscare inteleapta ca PNL sa nu mizeze pe un cal
mort, iar Romeo Mosoiu este de apreciat pentru ceea ce a
realizat in calitate de director executiv al Centrului Eudoxiu
Hurmuzachi.


Ion Buga,
presedinte al Scolii de vara
"Comunitati romanesti si identitate europeana", editia a III-a
Sulina 2008
http://comunitatiromanesti.weblog.ro
   

[Non-text portions of this message have been removed]


------------------------------------

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public!Yahoo! Groups 
Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

Raspunde prin e-mail lui