Sase fotolii de parlamentari ai diasporei, disputate de 33 de candidati

Tinerii romani care studiaza in strainatate se intalnesc la Budapesta

Basescu spune de ce vrea Basarabia in UE: "...istoria, cultura si limba 
comune..."

        
        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 22.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (p.m.): Libertatea presei în declin:
reacþii la concluzia raportului organizaþiei Reporteri fãrã Frontiere -
Cum se þin locuitorii satului Costeºti la curent cu mersul lumii? -
CULTURÃ ªI POLITICÃ: "Gomorrha" de Roberto Saviano - Parlamentul
European adoptã o directivã pentru protejarea angajaþilor temporari -
Rusia, Iranul ºi Qatarul: un cartel al þãrilor exportatoare de gaze
naturale? 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 21.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (A.M.): Consecinþele unei eventuale
reveniri în masã a emigranþilor moldoveni: interviu cu Veceslav Ioniþã
- Revista presei moldovene - REALITATEA CU AMÃNUNTUL: Zavera contra
zvonarilor - JURNAL DE CORESPONDENT - Reînvierea proiectului unui canal
între Ruse ºi Varna - Vizita la Erevan ºi Tbilisi a asistentului
Secretarului de stat american Daniel Fried 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 20.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (p.m.): Chiºinãul dislocã din nou
soldaþi la posturile de control Criuleni ºi Vadul lui Vodã -
Redeschiderea dosarului Pasat; depoziþia fostului preºedinte Lucinschi
despre vînzarea Migurilor – Dreptul tãu - Conferinþa centrului Wilton
Park consacratã Moldovei ºi problematicii transnistrene – Carte la
pachet - Revista presei moldovene (II): Sumarul Jurnalului de Chiºinãu 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 20.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (a.m.): Juriºtii despre problemele
justiþiei moldovene - Subordinarea politicã a justiþiei: o problemã
crucialã: interviu cu avocatul Alexandru - Revista presei moldovene -
REALITATEA CU AMÃNUNTUL: Taking the air in an exaust trance - JURNAL DE
CORESPONDENT: Martirii sistemului metric - DICÞIONAR DE SUNETE 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 19.10.08 ] PUNCT ªI DE LA CAPÃT - o emisiune moderatã de Vasile
Botnaru - Tema ediþiei: Moldova ca spaþiu al confluenþelor culturale
----> 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
        
        [ 19.10.08 ] ---> Invitaþii emisiunii: actriþa Mihaela 
Strîmbeanu ºi scriitorul Leo Butnaru
        


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
        
        [ 18.10.08 ] LA SFÎRªIT DE SÃPTÃMÎNÃ CU EUROPA LIBERÃ - o 
emisiune realizatã de Valentina Ursu --->
        


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 18.10.08 ] ---> R. Moldova din perspectiva germanilor de rînd ºi a
ziariºtilor de la Deutsche Welle: numele unui disc compact? o regiune
din sudul Croaþiei? o ficþiune geograficã? Un paradox politic 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
        
        [ 18.10.08 ] JURNAL SÃPTÃMÎNAL - Maria Praporscic
        


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 17.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (p.m.): Criza financiarã mondialã ºi
mentalitatea moldovenilor de a þine banii la ciorap - O recesiune în
vest va reduce cererea de oþel ucrainean - Planul anti-crizã al
Kremlinului dupã ce în ultimele douã luni investitorii au retras din
bãnci 33 de miliarde de dolari - Expoziþia cu lucrãrile lui Nicolae
Fedac de la Biblioteca B. P. Haºdeu - Revista presei moldovene (II) 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 17.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (a.m.): Basarabenii o naþiune
bachicã? - interviu cu Valeriu Prohniþchi (Expert Grup) despre abuzul
de acool ºi consecinþele sale sociale - Revista presei moldovene (I) -
REALITATEA CU AMÃNUNTUL: Cizelarea agramaþilor cu ajutorul limbii
franceze - Moaºtele a 113 sfinþi din Grecia expuse la biserica Sfînta
Teodora de la Sihla - JURNAL DE CORESPONDENT: The fishingboat-bobbing
sea 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 16.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (p.m.): Proiectul noii legi a
secretului de stat: opoziþia criticã criteriile de secretizare excesivã
- Consiliul European propune organizarea unui summit mondial pe tema
crizei bancare - Consiliul European amînã negocierile vizînd un nou
parteneriat cu Rusia - Consiliul European confirmã decizia UE de a
intensifica relaþiile cu R. Moldova – Lumea din jur - Revista presei
moldovene (II): Sumarul publicaþiei Observatorul de nord 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 16.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (a.m.): Democraþia localã: o iluzie
în condiþiile dependenþei financiare de centru - interviu cu Victor
Furdui (IDIS Viitorul) - Revista presei moldovene (I) - REALITATEA CU
AMÃNUNTUL: Impertinenþii ºi imperturbabilul - JURNAL DE CORESPONDENT:
Compasiunea nu þine decît ocazional de foame - A treia ºi ultima
dezbatere televizatã a candidaþilor prezidenþiali John McCain - Barack
Obama 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 15.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (p.m.): Disponibilitatea UE de a
încheia un acord "ambiþios" de cooperare: opiniile unor oameni politici
moldoveni despre semnificaþia epitetului "ambiþios" - Spre Europa sub
zodie psihedelicã - Studio LADO: lipsa de transparenþã a gestionãrii
banilor publici la nivelul primãriilor sãteºti - Summitul UE: o agendã
dominatã de criza financiarã - Tratativele ruso-geogiene de la Geneva
sub egida ONU, UE ºi OSCE - Revista presei moldovene (II) - Sumarul
revistei Punct 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 15.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (a.m.): Comisia Electoralã Centralã
un organism imparþial? - interviu cu Igor Munteanu (IDIS Viitorul) -
Revista presei moldovene (I) - REALITATEA CU AMÃNUNTUL: Moldoveni din
toate þãrile, uniþi-vã - Tentativã de otrãvire a avocatei familiei
ziaristei asasinate Anna Politkovskaia - Turcia invitata de onoare a
Tîrgului de carte de la Frankfurt 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 14.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (p.m.): Guvernul american
naþionalizeazã parþial ºi temporar nouã bãnci comerciale - Necesitatea
creºterii calitãþii produselor moldovene în eventualitatea lãrgirii
regimului de liber schimb cu UE - Evoluþii contradictorii în cazul
ªambra - Zece ani de la înfiinþarea Curþii Europene a Drepturilor
Omului - Tîrgul de carte de la Frankfurt pe Main - interviu cu Mircea
V. Ciobanu - Revista presei moldovene (II) 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 14.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (a.m.): Hramul Chiºinãului: o cronicã
a sãrbãtorii pusã multã vreme în umbra sãrbãtorii vinului - Politica
autoritãþilor centrale de a pune beþe în roate Primãriei Chiºinãu:
interviu cu primarul Dorin Chirtoacã - Revista presei moldovene (I) -
REALITATEA CU AMÃNUNTUL: Insidioasa infiltrare a instalatorului german
- JURNAL DE CORESPONDENT - Socialiºtii bulgari sponsorizaþi de firme
criminale aflate pe lista OLAF - Milan Kundera: fost informator al
securitãþii comuniste? 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 13.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (p.m.): Uniunea Europeanã este
dispusã sã negocieze cu Moldova un acord ambiþios, dar în cadrul
politicii de vecinãtate - Prezenþa ºi comportamentul preºedintelui
Voronin la Biºkek ºi considerentele electorale - Comuniºtii organizeazã
un congres al disasportei cu scopul de a intoxica emigranþii cu
ideologia moldovenismului - Disensiuni intra UE pe tema reluãrii
dialogului cu Rusia – Dreptul tãu – Carte la pachet 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 13.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (a.m.): Dionysos ºi pieþele de
desfacere sau In vino pseudo-auctoritas - Sãrbãtoarea vinului
confiscatã de autoritãþi: interviu cu jurnalistul Constantin Cheianu -
Revista presei moldovene (I) - REALITATEA CU AMÃNUNTUL: Un schimb larg
de opinii despre nãmolul din lac - JURNAL DE CORESPONDENT: Moise ºi GPS
- DICÞIONAR DE SUNETE: The Amalgamation of Sounds 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 12.10.08 ] PUNCT ªI DE LA CAPÃT - o emisiune realizatã de Vasile
Botnaru - Himera reglementãrii transnistrene printr-un dialog Voronin -
Smirnov ---> 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
        
        [ 12.10.08 ] ---> Tema ediþie este dezbãtutã de analiºtii Denis 
Cenuºã, Petru Bogatu ºi Dmitri Ciubaºenco
        


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
        
        [ 11.10.08 ] La sfîrºit de sãptãmînã cu Europa Liberã - o 
emisiune realizatã de Valentina Ursu --->
        


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
        
        [ 11.10.08 ] ---> HIV - SIDA: o incidenþã foarte mare a 
maladiei în Moldova
        


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
        
        [ 11.10.08 ] JURNAL SÃPTÃMÎNAL - Igor Volniþchi
        


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 10.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (p.m.): Summitul CSI: prestaþia
preºedintelui Voronin la Biºkek - Marti Ahtisari - laureatul premiului
Nobel pentru pace - Ministrul de externe francez Kouchner cere Rusiei
sã permitã revenirea la casele lor a refugiaþilor georgieni – Dicþionar
european – Retrospectiva sãptãmînii politice româneºti – Portretul
laureatului premiului Nobel pentru literaturã Jean-Marie Gustave Le
Clézio 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 10.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (a.m.): CIS: o copie proastã a
Uniunii Europene; R. Moldova: singurul stat GUAM prezent la Biºkek:
interviu cu Victor Chirilã (Asociaþia de politicã externã) - Revista
presei moldovene (I) - REALITATEA CU AMÃNUNTUL: Despãgubirile se achitã
din banii contribuabililor - Candidaþii la premiul Nobel pentru pace -
JURNAL DE CORESPONDENT: Semnele distinctive ale turiºtilor veniþi la
Londra 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 9.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (p.m.): Reuniunea economicã de la
Chiºinãu a Iniþiative Central Europene: ce prognoze se pot face în
actuala crizã financiarã fãrã precedent? - Reprezentantul UE la
Chiºinãu Kalman Miszei despre perspectiva începerii negocierilor pentru
un nou acord între Republica Moldova ºi Uniunea Europeanã? - Ce
semnificaþie are vizita la Chiºinãu a arhiepiscopului de Tiraspol? -
Autoritãþile de la Kiev stabilesc data alegerilor anticipate la 7
decembrie 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 9.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (a.m.): Ce fel de acord va reuºi R.
Moldova sã negocieze cu Uniunea Europeanã pînã la sfîrºitul anului? -
interviu cu expertul independent Vlad Lupan - Revista presei moldovene
(I) - REALITATEA CU AMÃNUNTUL: Izbînda! Izbînda? - Preºedintele
Iuºcenco dizolvã parlamentul ºi convoacã alegeri anticipate - JURNAL DE
CORESPONDENT: ªocul Soljenitîn din anii 70 ºi ºocul detractorilor din
mileniul trei 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 8.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (p.m.): Jane's Intelligence Review
despre crima organizatã ºi corupþia în R. Moldova: Radu Benea a stat de
vorbã pe aceastã temã cu Ala Meleca (MAI) ºi Cornelia Cozonac (Centrul
de investigaþii jurnalistice) - Percheziþie nejustificatã la biroul
unui avocat: R. Moldova pierde din nou un proces la CEDO - Stadiul
relaþiilor NATO - Rusia dupã criza ruso-georgianã - Guvernele britanic
ºi spaniol intervin pentru a salva sistemele bancare naþionale -
Revista presei moldovene (II) 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 8.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (a.m.): Rolul presei în combaterea
corupþiei: interviu cu Alexandru Dorogan (Asociaþia Presei Electronice)
- Revista presei moldovene (I) - REALITATEA CU AMÃNUNTUL: Guvernanþii
ºi Gastarbeiter-ii - Ce a adus tariful unic de racordare în procesul de
gazificare? - JURNAL DE CORESPONDENT: Concertul de la Berlin al
cîntãreþei Oana Cãtãlina Chiþu 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 7.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (p.m.): Tiraspolul cere ca
reglementarea transnistreanã sã se desfãºoare în format 3+2 - API
lanseazã la Soroca, Rezina, Ungheni ºi Cimiºlia campania "Cere
socotealã pentru banii publici" - Indicele Sentimentului Economic,
realizat de IDIS Viitorul, în scãdere în ultimele trei luni - Doi ani
de la asasinarea ziaristei Anna Politkovskaia - Interviu cu scriitoarea
Gabriela Adameºteanu - Revista presei moldovene (II): Sumarul
publicaþiei Business Class 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 7.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (a.m.): Cît de justificat este
sechestrul pe conturile Primãriei Chiºinãu? - interviu cu primarul
Dorin Chirtoacã ºi cu deputatul comunist Vladimir Þurcan - Revista
presei moldovene (I) - REALITATEA CU AMÃNUNTUL - Finanþiºti frivoli -
JURNAL DE CORESPONDENT - Ponderea semnificativã a economiei gri în
Bulgaria - Laureaþii de anul acesta ai premiului Nobel pentru medicinã 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 6.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (p.m.) : Ministerul Justiþiei pune
sechestru pe conturile Primãriei Chiºinãu - Apelul CEC ca partidele sã
nu declanºeze prematur campania electoralã - Secretarul de stat francez
pentru afaceri europene Jean-Pierre Jouyet în vizitã la Chiºinãu -
Trezirea din hibernare a ursului rusesc? - Pãtura de mijloc din Rusia
ºi criza creditelor – Carte la pachet 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 6.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (a.m.): Refuzul Tiraspolului de a lua
parte la reuniunea "cinci plus doi" organizatã de OSCE la Viena:
interviu cu analistul politic Eugen Revenco (Consiliul de experþi
pentru soluþionarea conflictului transnistrean) - Revista presei
moldovene (I) - REALITATEA CU AMÃNUNTUL: Visul ca voinþã ºi
prestidigitaþie electoral㠖 Jurnal de corespondent: arta conceptual㠖
Dicþionar de sunete: Eddy Louiss & Michel Petrucciani: Conférence
De Presse 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 5.10.08 ] CORSI E RICORSI FINANCIARI - o emisiune sãptãmînalã
realizatã de Vasile Botnaru - Tema ediþiei: credit-crunch, sub-prime
mortgages ºi alte nenorociri ---> 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 5.10.08 ] ---> Analiºtii economici Ilie ªerbãnescu (Bucureºti) ºi
Valeriu Prohniþchi (Chiºinãu) dezbat cauzele ºi consecinþele crizei
generate de speculaþiile financiare supersofisticate scãpate de sub
control 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
        
        [ 4.10.08 ] LA SFÎRªIT DE SÃPTÃMÎNÃ CU EUROPA LIBERÃ - o 
emisiune moderatã de Valentina Ursu --->
        


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
        
        [ 4.10.08 ] ---> Nuntã mare s-a pornit: lãutari, luminã, lume 
în largul sãu
        


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
        
        [ 4.10.08 ] JURNAL DE CORESPONDENT - Luminiþa Suvericã
        


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 3.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (p.m.): Ministrul Finanþelor Mariana
Durleºteanu considerã cã Moldova nu va fi afectatã de criza financiarã
mondialã - Europarlamentarul lituanian Eugenius Gentvilas despre scopul
Parteneriatului estic lansat de UE - Convorbiri Vladimir Putin - Iulia
Timoºenco; premierul rus acuzã Ucraina de a fi trimis personal militar
în Georgia - Prefigurarea preferinþelor electoratului american cu o
lunã înainte de alegerile prezidenþiale 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 3.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (a.m.): Problema tirajelor mici ale
presei de limbã românã - interviu cu Petru Macovei, preºedintele
Asociaþiei presei independente - Revista presei moldovene (I) -
REALITATEA CU AMÃNUNTUL: Huzurul hãitaºilor sau vînãtoarea ca mod de
supravieþuire al cinovnicilor - Dezbaterea facie ad faciem dintre
democratul Joseph Biden ºi republicana Sarah Palin - JURNAL DE
CORESPONDENT - IPod-ul cucereºte Impasibilul Albion 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 2.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (p.m.): Vasile Tarlev considerã cã
dosarul "Bucuria" este unul politic; acþionarii întreprinderii cer
despãgubiri de 2,5 milioane de dolari - Evoluþia cazului fraþilor
Mocanu refugiaþi în ambasada românã de la Chiºinãu – Lumea din jur:
Criza bancarã internaþionalã: cum poate fi recîºtigatã încrederea? -
Opoziþia introduce în Parlamentul de la Chiºinãu o moþiune simplã
împotriva politicii economice a guvernului - Revista presei moldovene
(II): Sumarul publicaþiei Sãptãmîna 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 2.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (a.m.): Fenomenul corupþiei în
universitãþile moldovene - interviu cu Cristina Ursu (masterand în
Administraþie Publicã) ºi Leonid Litra (absolvent al institutului de
studii europene de la Nisa) - Revista presei moldovene (I) - REALITATEA
CU AMÃNUNTUL: Promoþia ºi pãcãleala - Cotidianul Flux devine
bisãptãmînal - JURNAL DE CORESPONDENT - Modernizarea Bibliotecii
Centrale Universitare de la Iaºi 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 1.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (p.m.): Ministrul de externe Stratan
anunþã o apropiatã vizitã la Bucureºti a premierului Greceanîi - PLD se
plînge la Bruxelles împotriva refuzului guvernului de a semna acordul
cu România asupra micului trafic de frontierã - Scumpirea preþului
gazelor naturale importate din Rusia - Privilegiile anumitor categorii
de bugetari la calcularea pensiilor - CULTURÃ ªI POLITICÃ: "Katyn" de
Andrzej Wajda - Revista presei moldovene (II) 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 1.10.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (a.m.): Taumaturgia cu salariul de 300
de dolari înaintea alegerilor - interviu cu ministrul adjunct al
economiei Sergiu Sainciuc - Revista presei moldovene (I) - REALITATEA
CU AMÃNUNTUL: Ziua Bunicii sau voiaje la o vîrstã avansatã - Consiliul
Europei ºi conflictul ruso-georgian - JURNAL DE CORESPONDENT:
"Mormintele tac" 

        
           

[Non-text portions of this message have been removed]


------------------------------------

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public!Yahoo! Groups 
Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

Raspunde prin e-mail lui