Stiti ceva? Am tolerat oarashcatva sa toooot ii faceti publicitate pe lista 
consilierului aluia al lui Base (care, de altfel, inteleg ca e destul de 
contestat de o parte din moldoveni) - dar "programul de guvernare" (al ORICARUI 
partid) chiar ESTE off-topic pe lista!!!   

Va reamintesc ca numele listei este [protest-ro] - deci v-as ruga sa nu mai 
puneti spam pe aici, ci sa va incadrati in topicul listei! >:(    

Multumesc pentru intelegere,   


Codruta    From: Durnea Vlad 
 To: [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL 
PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL 
PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL 
PROTECTED] ; protest-ro@yahoogroups.com ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] 
; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] 
; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] 
 Sent: Tuesday, November 04, 2008 3:15 AM
 Subject: [protest-ro] Basarabia in programul de guvernare al PDL


 
http://www.eugentomac.eu/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=63

 Prioritati
 PROGRAMUL DE GUVERNARE AL PDL 
 Situaţia actuală   
     
 • Politicile naţionale orientate către sprijinirea comunităţilor româneşti 
din vecinatate şi din emigraţie sunt gestionate, într-un mod aleatoriu, haotic 
şi ineficient, de către mai multe instituţii, prin intermediul unor 
departamente sau direcţii de specialitate. 
 • Cea mai importantă instituţie implicată în derularea unor proiecte în 
interesul compatrioţilor nostri din lume este Ministerul Afacerilor Externe 
(MAE), prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP).
 • Guvernul ar fi trebuit, conform programului de guvernare, să se 
concentreze, prioritar, pe “monitorizarea tratamentului aplicat comunităţilor 
româneşti din afara graniţelor, cu precădere în Ucraina, Serbia şi zona 
transnistreană, îmbunătăţirea comunicării dintre comunităţile româneşti cu 
autorităţile publice, fundaţiile şi comunitatea de afaceri din România, în 
promovarea şi protejarea investiţiilor economice în zonele locuite de 
comunităţile româneşti din afara graniţelor, sprijinirea înfiinţării de posturi 
de radio şi televiziune”;
 • Problematica românilor de pretutindeni a fost tratată cu dezinteres, în 
ciuda viziunii şi a obiectivelor clare oficializate prin programul de guvernare;
 • Transferul DRP la MAE a dus la birocratizarea activităţii, la lipsă de 
profesionalism în recrutarea şi menţinerea resurselor umane;
 • Criza generată în Italia în 2007, a evidenţiat eşecul comunicării dintre 
DRP cu organizaţiile reprezentative ale românilor din Italia şi cultele 
religioase comunitare;
 • Nu există niciun proiect guvernamental major care să ducă la promovarea şi 
protejarea investiţiilor economice în zonele locuite de comunităţile româneşti 
din afara graniţelor.
  
 Viziunea PD-L

  O politică de parteneriat cu autorităţile statelor pe teritoriul cărora 
trăiesc comunităţi de români, astfel încât aceştia să beneficieze de toate 
drepturile conferite de legislaţie precum şi de dreptul fundamental de a-şi 
păstra identitatea religioasă, culturală şi de limbă.
  
 Obiective de guvernare 

 • Dobândirea şi redobândirea cetăţeniei române, precum şi păstrarea 
identităţii naţionale (Republica Moldova, Serbia, Ucraina etc), dreptul la 
muncă al românilor (Israel, Spania, Marea Britanie) precum şi eficienţa 
serviciilor consulare (Italia) sau strategiile de configurare a mediului de 
afaceri intracomunitar construite în parteneriat cu oameni de afaceri români de 
peste graniţe constituie provocări cărora viitorul guvern le va face faţă;
 • Abordarea, ca prioritate, de către instituţiile statului a comunităţilor 
româneşti din lume;
 • Crearea rapidă a unui cadru funcţional în relaţia cu românii de 
pretutindeni;
 • Gestionarea procesului educaţional-formativ adresat tinerilor români de 
pretutindeni;
 • Asigurarea condiţiilor suficiente exercitării dreptului de vot pentru 
cetăţenii români aflaţi în afara graniţelor;
 Direcţii de acţiune

 • În plan educaţional – proiecte de sprijin logistic şi profesional a 
şcolilor româneşti intracomunitar
 • În plan cultural – încurajarea, iniţierea şi susţinerea manifestărilor 
culturale de tip identitar. PD-L va elabora o strategie pentru prevenirea 
manifestării şi dezvoltării curentelor de opinie romanofobe bazată pe 
deschidere culturală şi pe comunicare continuă.
 • În plan lingvistic şi mass-media – susţinerea proiectelor care au ca 
obiectiv protejarea limbii române şi elaborarea unei strategii în acest sens. 
Relaţia cu mass-media internaţională şi locală din ţările în care trăiesc 
comunităţi importante de români va avea ca obiectiv crearea unui orizont de 
interes faţă de realităţile comunităţilor româneşti din lume.
 • În plan civic şi politic în raport cu statul în care se află şi cu statul 
de origine – sprijinirea proiectelor care încurajează implicarea organizaţiilor 
neguvernamentale românesti în programe cu impact civic-formativ. Autorităţile 
româneşti încurajează de asemenea cetăţenii români rezidenţi în străinătate să 
îşi asume un rol activ în comunităţile care trăiesc, să participe la actul 
electoral la nivel local. 
 • În plan spiritual (credinţă şi tradiţie) – sprijinirea proiectelor care 
vizează protejarea şi promovarea vieţii spirituale a comunităţilor româneşti.
 • Promovarea unui pachet legislativ complex care să cuprindă următoarele 
prevederi:
 •Reorganizarea şi trecerea Departamentului pentru Românii de retutindeni în 
subordinea Primului Ministru .
 •Comasarea în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni a tuturor 
structurilor cu atribuţii în gestionarea relaţiilor cu comunităţile româneşti 
din lume.
 •Introducerea unui mecanism de finanţare care să încurajeze performanţa.
 •Asigurarea resurselor umane calificate capabile să gestioneze eficient buna 
derulare a proiectelor şi programelor propuse de partenerii instituţiei.
 •Pregătirea şi instruirea adecvată a personalului din cadrul instituţiei.
 •Dotare logistică corespunzătoare a instituţiei.
 • Facilitarea dobândirii cetăţeniei pentru etnicii români de pretutindeni;
 • Reorientarea strategică a acţiunilor de sprijinire a comunităţilor 
româneşti de pretutindeni, prin acordarea unei mai mari importanţe politicilor 
parteneriale şi locului ocupat de organizaţiile neguvernamentale;
 • Monitorizarea permanentă a stării comunităţilor româneşti din lume, 
indiferent de situarea geografică a acestora, regimul politic sau contextul 
cultural în care se plasează;
 • Generarea bazei de date complete cu organizaţiile reprezentative;
 • Dialogul permanent şi informarea periodică a principalilor actori din 
societatea civilă românească (mass-media, ONG, mediul politic, mediul de 
afaceri etc) vis-à-vis de situaţia comunităţilor româneşti din lume şi 
activarea platformei comunicaţionale panromâneşti aflată în stadiu de proiect 
la MAE.

 [Non-text portions of this message have been removed]  

[Non-text portions of this message have been removed]


------------------------------------

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public!Yahoo! Groups 
Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

Raspunde prin e-mail lui