----- Forwarded Message ----

 
AFRVoteazã! Alianta Familiilor din 
România lanseaza Buletine electorale pentru alegerile parlamentare 
2008
http://www.protejarea-familiei.com/alegeri.html
 
Pe 30 noiembrie mergem la vot. Începând cu aceste alegeri, 
nu vom mai vota liste de partid, ci candidati individuali. Îi vom vota pe acei 
candidati care se identificã cu valorile noastre, pe cei ce sunt dispusi sã fie 
vocea noastrã în Parlament.
 
Alianta Familiilor din România, ca organizatie a 
societãtii civile implicatã în actul legislativ, a lansat actiunea AFRVoteazã. 
Am analizat o parte dintre candidati în functie de respectul acestora fatã de 
valorile familiei. Am urmãrit activitatea lor politicã, declaratiile sau 
atitudinile lor si am alcãtuit douã liste.
 
Lista albã îi include pe acei candidati care aderã la 
valorile familiei, asa cum sunt ele întelese de poporul român. Prin contrast, 
lista neagrã îi include pe candidatii care ignorã valorile noastre si lucrurile 
în care credem.
 
Pe baza listelor albã si neagrã, AFR comunicã alegãtorilor 
Buletine Electorale judetene cu candidatii “albi” si “negri” din fiecare judet. 
Aceste Buletine Electorale sunt deja distribuite extensiv atât la nivel 
national, cât si în diaspora, cu precizarea cã includerea unui candidat pe 
lista 
albã nu trebuie interpretatã ca un “certificat în alb” acordat acelui candidat. 
În baza declaratiilor fãcute, acesti candidati îsi asuma obligatia de a 
reprezenta valorile noastre în Parlamentul României, iar AFR va monitoriza 
continuu activitatea lor parlamentarã.
 
Acest Buletin Electoral este un ghid cu ajutorul cãruia 
dumneavoastrã puteþi vota în cunoºtinþã de cauzã, þinând cont de valorile 
morale 
ale candidaþilor din judeþul dumneavoastrã. Parlamentul trebuie sã-l facem noi, 
potrivit cu valorile ºi credinþa noastrã.
 
http://www.protejarea-familiei.com/alegeri.html
 
Alianþa Familiilor din România (AFR) este o organizaþie a 
societãþii civile, neafiliatã nici unei organizaþii politice sau religioase, 
constituitã în scopul influenþãrii actului legislativ din România dupã 
principii 
etice de origine creºtinã. AFR monitorizeazã activitatea parlamentarã în 
general 
ºi activitatea aleºilor în particular, folosind pârghiile statului de drept 
pentru a asigura respectarea valorilor ºi normelor sociale ale cetãþenilor 
þãrii 
de cãtre cei ce trebuie sã ne reprezinte în Parlament.


   

[Non-text portions of this message have been removed]


------------------------------------

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public!Yahoo! Groups 
Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

Raspunde prin e-mail lui