instalati Real Player - www.real.com

        

        

        
        
        
        
http://www.europalibera.org/moldova/ro/        
        
        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 17.11.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (p.m.): O reuniune lipsitã de
transparenþã, decizii vagi, Transnistria ioc: Igor Boþan despre
summitul CSI - Dreptul la cetãþenia românã obþinut prin instanþele de
la Bucureºti - Cem Özemir, ºvab din Anatolia, ales în fruntea
Partidului Ecologist din Germania – O carte la pachet: "Evadarea din
frescã" de Marcela Benea - Revista presei moldovene (II) - Sumarul
ziarului Timpul 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 17.11.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (a.m.): Recesiunea economicã - în
lume, în Moldova: interviu cu Valeriu Lazãr, fost ministru al economiei
- Revista presei moldovene (I) - REALITATEA CU AMÃNUNTUL - Chiºinãul: o
canisã haoticã - Întrevederea Vladimir Voronin - Vladimir Putin:
comunicatele ulterioare nu pomenesc de Transnistria - JURNAL DE
CORESPONDENT: Lingvistica ocultã, etimologia naþionalistã - DICÞIONAR
DE SUNETE: Von Magnet 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
        
        [ 16.11.08 ] PUNCT ªI DE LA CAPÃT - Vasile Botnaru reia 
convorbirea cu scriitorul Aureliu Busuioc --->
        


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 16.11.08 ] ---> Recitînd Ion Barbu cu respiraþia comisarilor în
ceafã - Supuºenia faþã de Dumnezeu, rebeliunea împotriva anodinului - 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
        
        [ 15.11.08 ] LA SFÎRªIT DE SÃPTÃMÎNÃ CU EUROPA LIBERÃ - o 
emisiune realizatã de Valentina Ursu --->
        


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 15.11.08 ] ---> Ce gîndesc moldovenii despre Federaþia Rusã? -
invitatul emisiunii: fostul ministru de externe Nicolae Cernomaz 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
        
        [ 15.11.08 ] JURNAL SÃPTÃMÎNAL - Dumitru Ursu
        


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 14.11.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (p.m.): Lucrãrile summitului CSI -
Costurile summitului CSI: achitate din bugetul statului, din visteria
CSI? - Summitul UE - Rusia de la Nisa: agrearea ideii ruse a unei noi
structuri de securitate? - Avanpremierã la summitul G-20 de la
Washington: spre o nouã ordine mondialã a finanþelor? – Dicþionar
european - Actorul Ion Sabdaru monteazã "Suflete moarte" la teatrul
Mihai Eminescu 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 14.11.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (a.m.): Deputaþii din opoziþie
comparã cu statea de asediu mãsurile ºi interdicþiile luate de
autoritãþi cu ocazia summitului CSI - Revista presei moldovene (I) -
REALITATEA CU AMÃNUNTUL: Guvernul angreneazã gigacaloria în denigrarea
oponenþilor - Organizaþiile de romi îl acuzã de rasism pe
administratorul Termocomului – Jurnal de corespondent 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 13.11.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (p.m.): Mãsuri de securitate fãrã
precedent la Chiºinãu cu ocazia summitului CSI - Partidul Liberal
organizeazã o acþiune de protest împotriva prezenþei trupelor ruse în
Transnistria - Parte din profesorii de la Ungheni repinge recomandarea
sindicatului de a pune capãt grevei - De unde va procura Consiliul
Municipal Chiºinãu bani pentru a achita datoriile la Termocom? -
Revista presei moldovene (II): Sumarul sãptãmînalului Expresul de
Ungheni 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 13.11.08 ] MOLDOVA LA ORE ªAPTE (a.m): Ce poate aºtepta Moldova de la
summitul CSI? "Nimic", rãspunde fostul premier Valeriu Muravschi -
Revista presei moldovene (I) - REALITATEA CU AMÃNUNTUL: Analiza unui
buletin analitic de anticipaþie politicã, difuzat cu anticipaþie -
Tentativa de la Doha de înfiinþare a unei troici a exportatorilor de
gaze naturale - JURNAL DE CORESPONDENT: Criza de umor a românilor 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 12.11.08 ] MOLDOVA LA ORE ªAPTE (p.m): Proiectul Codului
Învãþãmîntului criticat de reprezentanþii opoziþiei - Miºcarea Acþiunea
Europeanã ºi PNL picheteazã ambasada Rusiei - Care este agenda Moldovei
la summitul CSI de la Chiºinãu? - Reuniunea NATO de la Talin -
Euromonitor: ADEPT ºi ExpertGrup constatã carenþe în aplicarea
legislaþiei ºi în adoptarea reformelor - Revista presei moldovene (II):
Sumarul publicaþiei Glasul Naþiunii 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 12.11.08 ] MOLDOVA LA ORE ªAPTE (a.m): Decizia UE de a relua
negocierile cu Rusia pentru un parteneriat strategic: inteviu cu Dan
Alexe despre ºansele soluþionãrii conflictelor îngheþate în acest
context - Memorandumul încheiat de Consiliul Municipal Chiºinãu cu
Termocom ºi Moldovagaz - Revista presei moldovene (I) - REALITATEA CU
AMÃNUNTUL: Septuagenarii ºi statistica specioasã - JURNAL DE
CORESPONDENT: Festivalul de film de la Cottbus 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 11.11.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (p.m.): Jocul politic al guvernului
în problema încãlzirii capitalei - Procuratura deschide douã noi dosare
penale împotriva liderului PLDM Vlad Filat - Dosarul judecãtorului
transnistrean Alexander Alimpiev trimis la CEDO - Întîlnirea Bush -
Obama de la Casa Albã; o tranziþie cordialã a puterii? - Simpozion Paul
Celan - interviu cu criticul literar Marin Mincu - Revista presei
moldovene (II): Sumarul ziarului Eco 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 11.11.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (a.m): Programele electorale ale
candidaþilor la Parlamentul României din circumscripþia românilor din
diasporã: Tudor Panþâru (PSD), Nicolae Dabija (PNL), Eugen Tomac (PLD)
- Igor Munteanu (IDIS Viitorul) deplînge mediul oficial ostil în care
se defãºoarã campania electoralã a candidaþilor basarabeni la
Parlamentul României - Revista presei moldovene (I) - REALITATEA CU
AMÃNUNTUL: Gîlceava pentru gigacalorii - Armistice Day: 90 de ani de la
încheierea primului rãzboi mondia 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 10.11.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (p.m): Greva profesorilor în
condiþiile unei mobilizãri slabe, a unei lipse de solidaritate ºi a
intimidãrilor autoritãþilor - Demonstraþie de protest organizatã de PLD
împotriva atacurilor autoritãþilor la adresa presei independente -
Miniºtrii de externe UE decid reluarea negocierilor cu Rusia pentru un
parteneriat strategic – Carte la pachet - Revista presei moldovene
(II): Sumarul Jurnalului de Chiºinãu 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 10.11.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (a.m): Profesorii declarã grevã fãrã
elan, cu atît mai mult cu cît autoritãþile recurg la intimidãri:
interviu cu deputatul PD Dumitru Ivanov, fost lider sindical - Revista
presei moldovene (I) - REALITATEA CU AMÃNUNTUL: Lumea arde ºi baba se
piaptãnã - JURNAL DE CORESPONDENT: Ficþiunea cinematograficã ºi
indignarea ideologic㠖 Dicþionar de sunete 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 9.11.08 ] PUNCT ªI DE LA CAPÃT - o emisiune realizatã de Vasile
Botnaru - "Legând clipele ce vin de anii care pleacã" ---> 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 9.11.08 ] --->Nãscut în Basarabia, refugiat în Banat, repatriat în
URSS, repartizat într-un beci - interviu cu scriitorul Aureliu Busuioc 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 8.11.08 ] LA SFÎRªIT DE SÃPTÃMÎNÃ CU EUROPA LIBERÃ - o emisiune
realizatã de Valentina Ursu - Tema ediþiei: ce ºtiu moldovenii despre
Statele Unite? Ce idee îºi fac despre Barack Obama? ---> 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 8.11.08 ] ---> Invitatul emisiunii Iurie Leancã, fost
vice-ministrul de externe - Ce ar putea face noua administraþie pentru
Statele Unite? Pe plan global? Pentru Moldova? 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
        
        [ 8.11.08 ] JURNAL SÃPTÃMÎNAL - Loreta Handrabura
        


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 7.11.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (p.m.) – Politicieni moldoveni de
toate culorile despre ameninþarea Moscovei cu staþionarea de rachete în
Kaliningrad - Presa internaþionalã despre intenþia Moscovei de a
amplasa rachete în Kaliningrad - Analistul rus Andrei Piontkovsky
despre anti-americanismul funciar al Kremlinului - Cum va aborda Barack
Obama criza financiarã? – Dicþionar european 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 7.11.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (a.m.) - Nostalgia dupã Komsomol ºi
ambiþia de a uni societatea - interviu cu Dumitru Braghiº (PSD) -
Revista presei moldovene (I) - REALITATEA CU AMÃNUNTUL: Beºtelirea
noastrã cea de toate zilele - Experienþa nu tocmai încurajatoate a unei
tinere profesoare repartizatã la sat – Jurnal de corespondent 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 6.11.08 ] MOLDOVA LA ORA SAPTE (p.m.): O mare parte dintre profesori
decide sa intre in greva dupa vacanta de toamna - Vice-presedintele
Comitetului pentru securitate din Duma de Stat, Gutkov predeve o
disponibilizare in masa a imigrantilor - Barack Obama il numeste de
Rahm Emanuel in fruntea echipei sale de consilieri de la Casa Alba –
Lumea din jur - Revista presei moldovene (II): Sumarul publicatiei
Saptamana 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 6.11.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (a.m.): Proiectul Codului
Învãþãmîntului stipuleazã cã învãþãmîntul este o prioritate naþionalã:
va avea bugetul învãþãmîntului un volum pe mãsura þelului? - interviu
cu preºedintele Comisiei parlamentare pentru învãþãmînt Vladimir
Dragomir ºi cu rectorul Academiei de Studii Economice, Grigore
Belostecinic - Revista presei moldovene (I) - REALITATEA CU AMÃNUNTUL -
JURNAL DE CORESPONDENT 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 5.11.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (p.m.): O nouã generaþie la putere la
Washington: Barack Obama - al 44-lea preºedinte al Statelor Unite -
Reacþii ale oamenilor politici de la Chiºinãu la victoria senatorului
de la Chicago - Reacþii de la Moscova la alegerea lui Barack Obama -
Proiectul Codului Învãþãmîntului dezbãtut în Comisia parlamentarã de
specialitate - Revista presei moldovene (II) 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 5.11.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (a.m.): ALEGERI AMERICANE 2008: Barack
Obama devine al 44-lea preºedinte al Statelor Unite - Ce implicaþii
poate avea pentru Moldova schimbarea de administraþie de la Washington?
- interviu cu Vlad Spânu (Fundaþia Moldova) ºi Oleg Serebrian (PD) -
Revista presei moldovene (I) - REALITATEA CU AMÃNUNTUL: Bogãtanii
comunºti ºi alte oximorone ale tranziþiei - CU EUROPA LIBERÃ LA
LIBRÃRIA DIN CARTIER: Lamento despre librãriile sãteºti 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 4.11.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (a.m.): Cãldurã cu ciocleji: reportaj
din Pojãreni - Proiectul PLD al unei pensii energetice - interviuri cu
liderul PLD Vlad Filat ºi cu analistul economic Anatol Câºlaru (ECO) -
Revista presei moldovene (I) - REALITATEA CU AMÃNUNTUL - Filipicã
contra fumãtorilor - ALEGERI AMERICANE 2008: Ultima zi a campaniei
electorale 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 4.11.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (p.m.): ALEGERI AMERICANE 2008: Barack
Obama favorit; John McCain hoping against hope - Indicele sentimentului
economic: cel mai scãzut din ultimii doi ani - Industria transnistreanã
afectatã de criza financiarã mondialã - Un nou centru de testare la HIV
ºi hepatita viral㠖 Revista presei moldovene (II) 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 3.11.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (p.m.): Cei patru ombudsmen: avocaþi
parlamentari (avocaþi ai poporului) propuºi ºi aprobaþi de PCRM ºi PPCD
– Dreptul tãu: Legea de combatere a violenþei domestice - ALEGERI
AMERICANE 2008 - Termocom va furniza agent termic numai blocurilor care
ºi-au stins datoriile – Carte la pachet: "Cititorul lui Albert Camus"
de Florence Estrade - Revista presei moldovene (II) 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 3.11.08 ] MOLDOVA LA ORA ªAPTE (a.m.): Este interesatã Rusia în
soluþionarea diferendului transnistrean? - interviu cu Eugen Revenco
(Asociaþia de politicã externã) - Revista presei moldovene (I) -
REALITATEA CU AMÃNUNTUL: O busolã, o hartã ºi un buzunar cu gologani -
ALEGERI AMERICANE 2008 - Sarah Palin: mai conservatoare decît cei mai
fervenþi conservatori - DICÞIONAR DE SUNETE 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 2.11.08 ] PUNCT ªI DE LA CAPÃT - o emisiune realizatã de Vasile
Botnaru - Tema ediþiei: Barometrul de opinie: paradoxurile lui þin de
politologie, de hermeneuticã sau de astrologie? ---> 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 2.11.08 ] ---> O masã rotundã cu participarea publicistului
Nicolae Negru ºi a sociologilor Viorel Ciubotaru ºi Victor Doraº 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
        
        [ 1.11.08 ] LA SFÎRªIT DE SÃPTÃMÎNÃ CU EUROPA LIBERÃ - o 
emisiune realizatã de Valentina Ursu --->
        


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
[ 1.11.08 ] --->Moldova între sãrãcia absolutã ºi sãrãcia extremã:
cu o pãturã subþire de nababi ºi lipsitã de clasa de mijloc 


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
        
        [ 1.11.08 ] JURNAL SÃPTÃMÎNAL - Andrei Strach
        


        
        
        

        
        
    
        
        
        [ Saptamina romaneasca vazuta de... ]

        
        

        
        
        
        

        
        
        [ 14.11.08 ] Criza economicã dicteazã agenda campaniei 
electorale - Traian Ungureanu
        


        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
        
        [ 7.11.08 ] Aerul virginal al votului uninominal - Sorin ªerb
        


        
        
        

        
            


         homepage
        

   

[Non-text portions of this message have been removed]


------------------------------------

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public!Yahoo! Groups 
Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

Raspunde prin e-mail lui