Cand acuzi pe altcineva de dezinformare trebuie sa ai mare grija ce scri ca sa 
nu te faci de rahat !
Asa cum iar te-ai facut acum !

De cand se poate accesa continutul casutelor de mail de pe Google prin link, 
domnule Cernea ?

----- Original Message ----- 
From: "Remus Cernea" <[EMAIL PROTECTED]>

<http://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=js&ver=HA2RnSC-bCM&am=X9MwtcT3MCEJBf3yuVH8EQ#_ftn1>,

<http://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=js&ver=HA2RnSC-bCM&am=X9MwtcT3MCEJBf3yuVH8EQ#_ftn2>.

....... pe site-ul Asociatiei Pro Democratia[3]
<http://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=js&ver=HA2RnSC-bCM&am=X9MwtcT3MCEJBf3yuVH8EQ#_ftn3>unde
 (uninominale) si cele proportionale (precum cel aplicat in 30 noiembrie 2008 
in Romania)[4]
<http://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=js&ver=HA2RnSC-bCM&am=X9MwtcT3MCEJBf3yuVH8EQ#_ftn4>
.


De cand are PRO-DEMOCRATIA site intr-o casuta postala pe Google !


Remus Cernea
Presedinte
Asociatia Umanista Romana
www.secularhumanism.ro
[EMAIL PROTECTED]
0727.583.594*ANEXA**Art. 48 din Legea nr. 35 / 2008*

* *

*Art. 48. *– (1) Dupa primirea de la Biroul Electoral Central a constatarii
cu privire la partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale
si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care
intrunesc si care nu intrunesc pragul electoral potrivit art. 47 alin. (2),
birourile electorale de circumscriptie procedeaza la prima etapa de
repartizare pe competitor electoral a mandatelor de deputat, respectiv de
senator, la nivel de circumscriptie electorala.

(2) La lucrarile efectuate de biroul electoral de circumscriptie au dreptul
sa asiste candidatii si persoanele acreditate.

(3) Biroul electoral de circumscriptie stabileste, separat pentru Camera
Deputatilor si pentru Senat, coeficientul electoral al circumscriptiei
electorale, prin impartirea numarului total de voturi valabil exprimate
pentru toti competitorii electorali care intrunesc conditia prevazuta la
art. 47 alin. (2) si pentru candidatii independenti care au obtinut
majoritatea voturilor valabil exprimate in colegiul uninominal in care au
candidat la numarul de deputati, respectiv de senatori, ce urmeaza sa fie
alesi in acea circumscriptie electorala.

(4) Pentru fiecare competitor electoral se imparte numarul total de voturi
valabil exprimate obtinut prin insumarea voturilor valabil exprimate in
favoarea tuturor candidatilor sai din colegiile uninominale de pe raza
circumscriptiei electorale la coeficientul electoral, retinandu-se partea
intreaga, nerotunjita, a catului. Rezultatul obtinut reprezinta numarul de
mandate repartizate de catre biroul electoral de circumscriptie
competitorului electoral la nivelul circumscriptiei electorale in prima
etapa de repartizare a mandatelor. Candidatilor independenti li se atribuie
cate un mandat de catre biroul electoral de circumscriptie daca au obtinut
majoritatea voturilor valabil exprimate in colegiul uninominal in care au
candidat.

(5) Voturile ramase, adica cele neutilizate sau inferioare coeficientului
electoral, obtinute de competitorii electorali ce intrunesc conditia
prevazuta la art. 47 alin. (2), precum si mandatele ce nu au putut fi
repartizate de biroul electoral de circumscriptie se comunica de acesta
Biroului Electoral Central, pentru a fi repartizate centralizat in a doua
etapa, la nivel national.

(6) Biroul Electoral Central insumeaza, pe intreaga tara, separat pentru
Camera Deputatilor si pentru Senat, voturile neutilizate si pe cele
inferioare coeficientului electoral al circumscriptiei electorale din toate
circumscriptiile electorale, pentru fiecare partid politic, alianta politica
sau alianta electorala care intruneste conditia prevazuta la art. 47 alin.
(2); numarul voturilor astfel obtinute de fiecare partid politic, alianta
politica si alianta electorala se imparte la 1, 2, 3, 4 etc., facandu-se
atatea operatii de impartire cate mandate nu au putut fi repartizate la
nivelul circumscriptiilor electorale; caturile rezultate din impartire,
indiferent de competitorul electoral de la care provin, se clasifica in
ordine descrescatoare, pana la concurenta numarului de mandate
nerepartizate; cel mai mic dintre aceste caturi constituie coeficientul
electoral pe tara, pentru deputati si, separat, pentru senatori; fiecarui
competitor electoral care a intrunit conditia prevazuta la art. 47 alin. (2)
i se repartizeaza atatea mandate de deputati sau, dupa caz, de senatori, de
cate ori coeficientul electoral pe tara se cuprinde in numarul total al
voturilor valabil exprimate pentru partidul politic, alianta politica sau
alianta electorala respectiva, rezultat din insumarea pe tara a voturilor
neutilizate si a celor inferioare coeficientului electoral al
circumscriptiei electorale.

(7) Desfasurarea mandatelor repartizate pe circumscriptii electorale se face
de Biroul Electoral Central, dupa cum urmeaza:

a) pentru fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala
care intruneste conditia prevazuta la art. 47 alin. (2), se imparte numarul
voturilor neutilizate si al celor inferioare coeficientului electoral al
circumscriptiei electorale, din fiecare circumscriptie electorala, la
numarul total al voturilor valabil exprimate pentru acel partid politic,
alianta politica sau alianta electorala avut in vedere la repartizarea
mandatelor pe tara. Rezultatul astfel obtinut pentru fiecare circumscriptie
electorala se inmulteste cu numarul de mandate cuvenite partidului politic,
aliantei politice sau aliantei electorale. Datele obtinute se ordoneaza
descrescator la nivelul tarii si separat descrescator in cadrul fiecarei
circumscriptii electorale. Pentru fiecare circumscriptie electorala se iau
in calcul primele partide politice, aliante politice sau aliante electorale,
in limita mandatelor ce au ramas de repartizat in circumscriptia electorala
respectiva. Ultimul numar din aceasta operatiune reprezinta repartitorul
acelei circumscriptii electorale. In continuare, se procedeaza la
repartizarea mandatelor pe circumscriptii electorale in ordinea partidelor
politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, precum si a
circumscriptiilor electorale din lista ordonata pe tara, astfel: primul
numar din lista ordonata pe tara se imparte la repartitorul circumscriptiei
electorale de la care provine, rezultand numarul de mandate ce-i revin in
circumscriptia electorala respectiva. In continuare, se procedeaza identic
cu numerele urmatoare din lista ordonata pe tara. In situatia in care s-a
epuizat numarul de mandate cuvenite unui partid politic, unei aliante
politice sau unei aliante electorale ori dintr-o circumscriptie electorala,
operatiunea se continua fara acestea. Daca numarul din lista ordonata pe
tara este mai mic decat repartitorul de circumscriptie electorala, se acorda
un mandat;

b) in cazul in care nu este posibila acordarea mandatelor in ordinea ce
rezulta din aplicarea prevederilor lit. a), Biroul Electoral Central are in
vedere circumscriptia electorala in care partidul politic, alianta politica
sau alianta electorala are cel mai mare numar de candidati, iar daca si
astfel au ramas mandate nerepartizate pe circumscriptii electorale,
circumscriptia electorala in care partidul politic, alianta politica sau
alianta electorala respectiva are cele mai multe voturi neutilizate ori cele
mai multe voturi inferioare coeficientului electoral de circumscriptie;

c) daca dupa aplicarea prevederilor lit. a) si b) au mai ramas mandate
nedesfasurate pe circumscriptii electorale, Biroul Electoral Central le
stabileste pe baza acordului partidelor politice, aliantelor politice sau
aliantelor electorale carora li se cuvin aceste mandate, potrivit alin. (4),
iar in lipsa unui acord, prin tragere la sorti, in termen de 24 de ore de la
incheierea operatiunilor anterioare.

(8) Alocarea pe colegii uninominale si atribuirea de mandate candidatilor se
face de catre biroul electoral de circumscriptie, avandu-se in vedere numai
competitorii electorali care au intrunit pragul electoral prevazut la art.
47 alin. (2), in mod distinct pentru Camera Deputatilor si pentru Senat.

(9) In fiecare colegiu uninominal pentru Camera Deputatilor, respectiv
Senat, se atribuie un singur mandat de deputat, respectiv de senator.

(10) Atribuirea mandatelor de deputat si de senator se face in doua etape,
la nivelul colegiilor uninominale si la nivelul fiecarei circumscriptii
electorale.

(11) In prima etapa, la nivelul colegiilor uninominale, se atribuie un
mandat candidatilor care apartin unui competitor electoral ce a intrunit
pragul electoral potrivit art. 47 alin. (2) si care au obtinut majoritatea
voturilor valabil exprimate in colegiul uninominal in care au candidat.

(12) In cea de a doua etapa, de alocare pe colegii si atribuire de mandate
competitorilor electorali care au intrunit pragul electoral, biroul
electoral de circumscriptie va intocmi, separat pentru Camera Deputatilor si
Senat, o lista ordonata cu toti candidatii carora nu li s-au atribuit
mandate in prima etapa, dispusi in ordinea descrescatoare a raporturilor
dintre voturile valabil exprimate obtinute in colegiile uninominale in care
au candidat si coeficientul electoral al circumscriptiei electorale
respective, calculate pana la a opta zecimala inclusiv.

(13) Daca pentru un competitor electoral numarul de mandate atribuite
potrivit prevederilor alin. (11) este mai mare sau egal cu numarul de
mandate repartizate competitorului electoral respectiv in acea
circumscriptie electorala, calculat potrivit prevederilor alin. (3) – (7),
acestuia nu i se va mai aloca niciun mandat in etapa a doua prevazuta la
alin. (12), acesta retinand mandatele atribuite potrivit prevederilor alin.
(11).

(14) Pentru fiecare competitor electoral care a intrunit pragul electoral
potrivit prevederilor art. 47 alin. (2), din numarul de mandate repartizat
in acea circumscriptie electorala, calculat potrivit prevederilor alin. (3)
– (7), se scade numarul de mandate atribuite la nivelul colegiilor
uninominale potrivit alin. (11), rezultatul reprezentand numarul de mandate
de atribuit fiecarui competitor electoral la nivelul circumscriptiei
electorale in cea de a doua etapa de atribuire si alocare de mandate.
Numarul de mandate rezultat pentru fiecare competitor electoral se aloca
pentru candidatii acestora in ordine descrescatoare in functie de clasarea
in lista prevazuta la alin. (12). In cazul in care urmatorul candidat caruia
urmeaza sa i se atribuie mandat din lista ordonata prevazuta la alin. (12)
apartine unui competitor electoral care a epuizat numarul de mandate la care
are dreptul in acea circumscriptie electorala sau daca in colegiul
uninominal in care acesta a candidat deja s-a atribuit un mandat, se va
proceda la trecerea la urmatorul candidat din lista ordonata, pana la
atribuirea tuturor mandatelor.

(15) In cazul in care, in urma atribuirii de mandate in cele doua etape
potrivit prevederilor alin. (11) – (14), unuia sau mai multor competitori
electorali care au intrunit pragul electoral potrivit prevederilor art. 47
alin.(2), nu li s-a atribuit numarul de mandate la care au dreptul in acea
circumscriptie electorala, calculat potrivit prevederilor alin. (3) – (7),
acestora li se vor atribui atatea mandate pana la concurenta cu acest numar.
Mandatele se aloca suplimentar candidatilor competitorilor electorali
respectivi cei mai bine plasati in lista ordonata prevazuta la alin. (12)
carora nu li s-a alocat mandat, in colegiul uninominal in care au candidat,
prin cresterea corespunzatoare a numarului de mandate din circumscriptia
electorala respectiva si prin exceptie de la prevederile alin. (9).

(16) In caz de deces sau demisie a unui senator sau deputat, pentru ocuparea
mandatului vacantat se organizeaza alegeri partiale la nivelul colegiului
uninominal in care a fost ales respectivul deputat sau senator, cu aplicarea
corespunzatoare a prevederilor prezentului titlu.

Alegerile se organizeaza doar daca nu ar urma sa aiba loc cu mai putin de 6
luni inainte de termenul stabilit pentru alegerile parlamentare.

(17) Alegerile partiale se desfasoara intr-un singur tur, cel mai bine
clasat candidat urmand a fi declarat castigator.

*O.U.G. nr. 97 / 2008 operea**za o serie de modificari Art. 48 din Legea nr.
35 / 2008, dar acestea nu vizeaza aspectele semnalate in acest comunicat de
presa. Pentru deplina si corecta informare a opiniei publice cu privire la
modalitatea de repartizare a mandatelor mentionam, mai jos, si aceste
modificari: ***"69. La articolul 48, alineatele (3), (6) si (7) se modifica si vor avea
urmatorul cuprins:

"(3) Biroul electoral de circumscriptie stabileste, separat pentru Camera
Deputatilor si pentru Senat, coeficientul electoral al circumscriptiei
electorale, determinat ca partea intreaga nerotunjita rezultata prin
impartirea numarului de voturi valabil exprimate pentru toti competitorii
electorali care intrunesc conditia prevazuta la art. 47 alin. (2), inclusiv
voturile valabil exprimate pentru candidatii independenti care au obtinut
majoritatea voturilor valabil exprimate in colegiul uninominal unde au
candidat, la numarul de deputati, respectiv de senatori ce urmeaza sa fie
alesi in acea circumscriptie electorala.

..................................................................................................................................................

(6) Biroul Electoral Central insumeaza, pe intreaga tara, separat pentru
Camera Deputatilor si pentru Senat, voturile neutilizate si pe cele
inferioare coeficientului electoral al circumscriptiei electorale din toate
circumscriptiile electorale, pentru fiecare partid politic, alianta politica
sau alianta electorala care intruneste conditia prevazuta la art. 47 alin.
(2); numarul voturilor astfel obtinute de fiecare partid politic, alianta
politica si alianta electorala se imparte la 1, 2, 3, 4 etc., facandu-se
atatea operatii de impartire cate mandate nu au putut fi repartizate la
nivelul circumscriptiilor electorale; caturile rezultate din impartire,
calculate cu 8 zecimale, indiferent de competitorul electoral de la care
provin, se clasifica in ordine descrescatoare, pana la concurenta numarului
de mandate nerepartizate; cel mai mic dintre aceste caturi constituie
coeficientul electoral pe tara pentru deputati si, separat, pentru senatori;
fiecarui competitor electoral care a intrunit conditia prevazuta la art. 47
alin. (2) i se repartizeaza atatea mandate de deputati sau, dupa caz, de
senatori, de cate ori coeficientul electoral pe tara se cuprinde in numarul
total al voturilor valabil exprimate pentru partidul politic, alianta
politica sau alianta electorala respectiva, rezultat din insumarea pe tara a
voturilor neutilizate si a celor inferioare coeficientului electoral al
circumscriptiei electorale (partea intreaga nerotunjita).

(7) Desfasurarea mandatelor repartizate pe circumscriptii electorale se face
de Biroul Electoral Central, dupa cum urmeaza:

a) pentru fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala
care intruneste conditia prevazuta la art. 47 alin. (2), se imparte numarul
voturilor neutilizate si al celor inferioare coeficientului electoral al
circumscriptiei electorale, din fiecare circumscriptie electorala, la
numarul total al acestor voturi valabil exprimate pentru acel partid
politic, acea alianta politica sau alianta electorala, ramase neutilizate la
nivel national. Rezultatul astfel obtinut pentru fiecare circumscriptie
electorala se inmulteste cu numarul de mandate cuvenite partidului politic,
aliantei politice sau aliantei electorale. Datele obtinute, calculate cu 8
zecimale, se ordoneaza descrescator la nivelul tarii si separat descrescator
in cadrul fiecarei circumscriptii electorale. La doua valori egale
departajarea se face si in functie de numarul total de voturi valabil
exprimate si numarul total al voturilor neutilizate sau inferioare
coeficientului electoral la nivel de circumscriptie electorala. Pentru
fiecare circumscriptie electorala se iau in calcul primele partide politice,
aliante politice sau aliante electorale, in limita mandatelor ce au ramas de
repartizat in circumscriptia electorala respectiva. Ultimul numar din
aceasta operatiune reprezinta repartitorul acelei circumscriptii electorale.
In continuare, se procedeaza la repartizarea mandatelor pe circumscriptii
electorale in ordinea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor
electorale, precum si a circumscriptiilor electorale din lista ordonata pe
tara, astfel: primul numar din lista ordonata pe tara se imparte la
repartitorul circumscriptiei electorale de la care provine, rezultand
numarul de mandate ce ii revin in circumscriptia electorala respectiva. In
continuare, se procedeaza identic cu numerele urmatoare din lista ordonata
pe tara. In situatia in care s-a epuizat numarul de mandate cuvenite unui
partid politic, unei aliante politice sau unei aliante electorale ori
dintr-o circumscriptie electorala, operatiunea se continua fara acestea.
Daca numarul din lista ordonata pe tara este mai mic decat repartitorul de
circumscriptie electorala, se acorda un mandat;

b) in cazul in care nu este posibila acordarea mandatelor in ordinea ce
rezulta din aplicarea prevederilor lit. a), Biroul Electoral Central are in
vedere circumscriptia electorala in care partidul politic, alianta politica
sau alianta electorala are cel mai mare numar de candidati, iar daca si
astfel au ramas mandate nerepartizate pe circumscriptii electorale,
circumscriptia electorala in care partidul politic, alianta politica sau
alianta electorala respectiva are cele mai multe voturi neutilizate ori cele
mai multe voturi inferioare coeficientului electoral de circumscriptie;

c) daca dupa aplicarea prevederilor lit. a) si b) au mai ramas mandate
nedesfasurate pe circumscriptii electorale, Biroul Electoral Central le
stabileste pe baza acordului partidelor politice, aliantelor politice sau
aliantelor electorale carora li se cuvin aceste mandate, potrivit alin. (4),
iar in lipsa unui acord, prin tragere la sorti, in termen de 24 de ore de la
incheierea operatiunilor anterioare."

70. La articolul 48, dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat,
alineatul (12^1), cu urmatorul cuprins:

"(12^1) Departajarea intre 2 sau mai multi candidati care au obtinut
rezultate identice in urma operatiunilor efectuate conform alin. (12) se
face pe baza voturilor valabil exprimate sau, in caz de egalitate, in
functie de pozitiile inregistrate la nivelul sectiilor de votare."

71. La articolul 48, alineatul (16) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

"(16) In caz de incetare a mandatului unui deputat sau senator, pentru
ocuparea locului vacant se organizeaza alegeri partiale la nivelul
colegiului uninominal in care a fost ales respectivul deputat sau senator,
doar daca nu ar urma sa aiba loc cu mai putin de 6 luni inainte de termenul
stabilit pentru alegerile parlamentare. Alegerile se organizeaza cu
aplicarea corespunzatoare a prevederilor prezentului titlu, in cel mult 3
luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a
hotararii Camerei Deputatilor sau a Senatului, dupa caz, prin care se
constata incetarea mandatului unui deputat sau senator."------------------------------

[1]<http://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=js&ver=HA2RnSC-bCM&am=X9MwtcT3MCEJBf3yuVH8EQ#_ftnref1>
http://www.cotidianul.ro/loteria_uninominala_sau_cum_se_distribuie_mandatele_de_parlamentar-65884.html[2]<http://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=js&ver=HA2RnSC-bCM&am=X9MwtcT3MCEJBf3yuVH8EQ#_ftnref2>Detalii
despre acest sistem pot fi citite aici:
http://en.wikipedia.org/wiki/D%27Hondt_method

[3]<http://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=js&ver=HA2RnSC-bCM&am=X9MwtcT3MCEJBf3yuVH8EQ#_ftnref3>
http://www.apd.ro/votuluninominal/files/Prezentare_sistem_electoral_2008.pdf

[4]<http://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=js&ver=HA2RnSC-bCM&am=X9MwtcT3MCEJBf3yuVH8EQ#_ftnref4>
http://www.apd.ro/files/publicatii/25plus2_Modele_electorale_I_Sisteme_electorale.pdf


[Non-text portions of this message have been removed]


------------------------------------

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public!Yahoo! Groups 
Links
[Non-text portions of this message have been removed]


------------------------------------

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public!Yahoo! Groups 
Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

Raspunde prin e-mail lui