MATCOVSCHI ÎL VREA PE EUGEN TOMAC DEPUTAT 
“Lume nebunã, se murdãreºte, se aratã cu degetul,
Basarabie-maicã, cei cu tine? Deasupra tuturor acelaºi mititel, mi-e
ruºine. Cum sã-l compare pe Dabija cu Eminescu? Poet bun Dabija, dar
politica e altceva. Înseamnã cinste în primul rând, curãþenie moralã.
Nu am cetãþenie românã, nici soþia mea, care a copilãrit la Alba, nu
are. Ea nu vrea sã cerºeascã, eu lupt cu morile de vânt. Mi-e groazã,
impostorii, politrucii, se duc ºi vin de la Bucureºti, ca de la Moscova
altãdatã. Au documentele în ordine. Cine a luptat ºi cine a cules rodul
acestei lupte? Mi s-a lehãmit de atâþia “patrioþi”, sunt ca nebunul
care nici nu crede, dar nici nu poate fãrã Dumnezeu. De-aº avea
cetãþenie, tot pe Eugen Tomac l-aº vota. Câþiva ani i-au mai rãmas pânã
la vârsta marilor iubiri. La 30 de ani aveam ºi eu o carte arestatã. Pe
scurt, nimic nou, aici ºi acum. Obraznicul mãnâncã praznicul! I-am
trimis lui Nicolae Dabija o scrisoare. Poate cã o va publica!
Obraznicul mãnâncã praznicul!”


   

[Non-text portions of this message have been removed]


------------------------------------

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public!Yahoo! Groups 
Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

Raspunde prin e-mail lui