Pai... ar fi trebuit sa fi facut noi ceva pe cand legea era in DISCUTIE - nu 
acum, deja cred ca acum e cam tarziu :(     

Nu stiu de ce, cu toate ca fusese sesizata, presa a dat dovada (pe atunci) de o 
"ciudata" indiferenta! >:(      

Sa vedem! Poate incearca ACUM ceva - dar....     

Ma rog! asta nu inseamna ca nu aveti dreptate - si ca nu ar trebui macar sa 
ALERTAM! ;)     


Eu am sa dau mesajul mai departe, ok ;)     


Codruta       


From: Enache Ion 


Dragi colegi.

Dupa cum probabil stiti pe data de 18 noiembrie 2008 Parlamentul Romaniei a 
emis "Legea nr. 298/2008 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de 
furnizorii de servicii de comunicatii electronice ...", lege care a fost 
publicta in Monitorul Oficial, Partea I nr. 780 din 21.11.2008: 

http://www.monitoruloficial.ro/2008/sumar_2008.htm         

http://www.avocatnet.ro/content/articles?id=13906                
 


CATEVA CONSECINTE (nu trebuie sa fi expert ca sa iti dai sema):
- incepand din 20 ianuarie, adica de martea viitoare, toti operatorii de 
telefonie fixa si mobila , adica ROMTELECOM, RDS&RCS, ORANGE, VODAFONE, 
COSMOTE, ZAPP, etc. sunt obligati sa stocheze timp de 6 luni urmatoarele date 
despre TOATE CONVORBIRILE NOASTRE TELEFONICE: DE UNDE VORBIM, CU CINE (nr. de 
telefon si NUMELE SI ADRESA ABONATULUI), LOCATIA CELUI CARE ESTE APELAT, CAND 
SI CAT VORBIM;

- incepand din 20 ianuarie, adica de martea viitoare, toti operatorii de 
telefonie fixa si mobila , adica ROMTELECOM, RDS&RCS, ORANGE, VODAFONE, 
COSMOTE, ZAPP, etc. sunt obligati sa stocheze timp de 6 luni urmatoarele date 
despre SMS-urile pe care le trimitem: DE UNDE LE TRIMITEM, CUI SI CAND LE 
TRIMITEM;

- incepand din 15 martie 2009, adica peste mai putin de doua luni, toti 
provaiderii de internet, adica RDS&RCS, ROMTELECOM, ORANGE, ZAPP, etc.sunt 
obligati sa stocheze timp de 6 luni urmatoarele date despre emailurile noastre: 
DE UNDE TRIMITEM EMAILUL, DATA SI ORA LA CARE NE CONECTAM LA INTERNET, CUI 
TRIMITEM EMAILUL(adresa IP si NUMELE SI ADRESA FIZICA A ABONATULUI), DATA SI 
ORA LA CARE NE DECONECTAM DE LA INTERNET;

- incepand din 15 martie 2009, adica peste mai putin de doua luni, toti 
provaiderii de internet, adica RDS&RCS, ROMTELECOM, ORANGE, ZAPP, etc.sunt 
obligati sa stocheze timp de 6 luni urmatoarele date despre NAVIGAREA NOASTRA 
PE INTERNET: CINE SUNTEM (NUME, ADRESA FIZICA SI IP-ul), DATA SI ORA LA CARE NE 
CONECTAM LA INTERNET, DATA SI ORA LA CARE NE DECONECTAM SI PROBABIL TOATE 
ADRESELE DE INTERNET PE CARE LE ACCESAM.

Tinand seama de cele de mai sus si constatand ca prietenii nostrii, colegii 
nostri de serviciu, rudele noastre, multe dintre fiintele pe care le iubim sau 
doar avem relatii conventionale cu ele, NU STIU DESPRE ACEASTA LEGE MIZERABILA, 
va propun sa trimiteti tuturor persoanelor din lista voastra de email sau 
messenger acest mesaj sau unul asemanator.

STIINTA INSEAMNA PUTERE si A STI SI A NU ACTIONA ESTE SUPREMA 
LASITATE.

Cred ca aceasta lege este revoltatoare si mai cred ca o mare parte din puterea 
ei se bazeaza pe faptul ca NU ESTE INCA LARG CUNOSCUTA. 

Noi putem sa o facem cunoscuta si cred ca aceasta este una dintre menirile 
noastre de ACUM: SA O FACEM CUNOSCUTA !

P.S. : In continuare este LEGEA 298/2008 , pe care am si atasat-o in format PDF.

Legea nr. 298/2008 privind retinerea datelor generate sau prelucrate 
de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate 
publicului sau de retele publice de comunicatii, precum si pentru 
modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal si protectia vietii private in sectorul 
comunicatiilor electronice, a fost publicata in Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 780 din 21.11.2008. 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste obligatia furnizorilor de 
servicii si retele publice de comunicatii electronice de a retine 
anumite date generate sau prelucrate in cadrul activitatii lor de 
furnizare a serviciilor de comunicatii electronice, pentru punerea 
acestora la dispozitia autoritatilor competente in scopul utilizarii 
in cadrul activitatilor de cercetare, de descoperire si de urmarire a 
infractiunilor grave.
(2) Prezenta lege se aplica datelor de trafic si de localizare a 
persoanelor fizice si juridice, precum si datelor conexe necesare 
pentru identificarea abonatului sau a utilizatorului inregistrat.
(3) Prezenta lege nu se aplica in ceea ce priveste continutul 
comunicarii sau informatiile consultate in timpul utilizarii unei 
retele de comunicatii electronice.
(4) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei legi se face cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si 
libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul 
comunicatiilor electronice, cu completarile ulterioare.
Art. 2. - (1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de 
mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) furnizor de servicii si retele publice de comunicatii electronice -
persoana care furnizeaza in scop comercial servicii si/sau retele de 
comunicatii electronice catre utilizatori finali ori alti furnizori 
de retele sau servicii de comunicatii electronice pentru sustinerea 
traficului acestora;
b) date - informatiile privind traficul, localizarea si alte date 
legate de acestea, necesare pentru identificarea unui abonat sau a 
unui utilizator;
c) utilizator - persoana fizica sau juridica ce foloseste un serviciu 
de comunicatii electronice destinat publicului in scopuri personale 
sau profesionale, fara a fi in mod necesar abonat al acelui serviciu;
d) abonat - persoana fizica sau juridica ce a incheiat un contract cu 
un furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate 
publicului, in vederea furnizarii unor asemenea servicii;
e) serviciu de telefonie - apelul (voce, mesagerie vocala, 
teleconferinta si transfer de date), serviciile suplimentare 
(redirectionarea convorbirii si transferul apelului) si serviciile de 
mesagerie si multimedia (servicii de mesagerie scurta, servicii media 
imbunatatite si servicii multimedia);
f) infractiune grava - infractiunea care face parte dintre 
infractiunile enumerate la art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003 
privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate savarsite 
sau nu de un grup infractional organizat, dintre cele prevazute in 
cap. IV din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea 
terorismului, precum si dintre infractiunile contra sigurantei 
statului prevazute in titlul I din partea speciala a Legii nr. 
15/1968 - Codul penal al Romaniei, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
g) identificatorul utilizatorului - codul unic de identificare alocat 
unei persoane care se aboneaza sau se inregistreaza la un serviciu de 
acces la internet ori la un serviciu de comunicatii prin internet;
h) identificatorul celulei - codul de identificare a celulei in care 
se initiaza sau se finalizeaza un apel de telefonie mobila;
i) apel nereusit - comunicarea in cadrul careia apelul telefonic a 
fost conectat, dar nu a primit raspuns sau a facut obiectul unei 
interventii din partea administratorului retelei;
j) apel neconectat - apelul initiat de la un terminal telefonic sau 
echipament cu acces la un serviciu de telefonie, dar care nu s-a 
finalizat tehnic, in sensul stabilirii unei conexiuni intre apelant 
si apelat.
(2) In tot cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile 
definitiile prevazute la art. 3 din Legea nr. 677/2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 din Legea nr. 
506/2004, cu completarile ulterioare.

CAPITOLUL II
Retinerea datelor

Art. 3. - (1) Furnizorii de retele publice de comunicatii si 
furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate 
publicului au obligatia de a asigura, pe cheltuiala proprie, crearea 
si administrarea unei baze de date in format electronic, in vederea 
retinerii urmatoarelor categorii de date, in masura in care sunt 
generate sau prelucrate de acestia:
a) date necesare pentru urmarirea si identificarea sursei unei 
comunicari;
b) date necesare pentru identificarea destinatiei unei comunicari;
c) date necesare pentru a determina data, ora si durata comunicarii;
d) date necesare pentru identificarea tipului de comunicare;
e) date necesare pentru identificarea echipamentului de comunicatie 
al utilizatorului sau a dispozitivelor ce servesc utilizatorului 
drept echipament;
f) date necesare pentru identificarea locatiei echipamentului de 
comunicatii mobile.
(2) Datele se retin timp de 6 luni de la momentul efectuarii 
comunicarii.
(3) Cheltuielile legate de crearea si administrarea bazei de date 
sunt deductibile fiscal.
Art. 4. - Datele necesare pentru urmarirea si identificarea sursei 
unei comunicari cuprind:
a) in cazul retelelor de telefonie fixa si mobila: numarul de telefon 
apelant, precum si numele si adresa abonatului sau ale utilizatorului 
inregistrat;
b) in cazul serviciilor de acces la internet, posta electronica si 
telefonie prin internet: identificatorul/ identificatorii 
alocat/alocati utilizatorilor; identificatorul de utilizator si 
numarul de telefon alocate pentru efectuarea oricarei comunicari prin 
reteaua publica de telefonie; numele si adresa abonatului sau ale 
utilizatorului inregistrat, caruia i s-a alocat o adresa Internet 
Protocol (IP), un identificator de utilizator sau un numar de 
telefon, la momentul comunicarii.
Art. 5. - Datele necesare pentru identificarea destinatiei unei 
comunicari cuprind:
a) in cazul retelelor de telefonie fixa si mobila: numarul 
format/apelat/ numerele formate/apelate si, in cazurile care includ 
servicii suplimentare precum redirectionarea sau transferul apelului, 
numarul/numerele catre care este dirijat apelul; numele si 
adresa/adresele abonatului/abonatil or ori ale utilizatorului/ 
utilizatorilor inregistrat/ inregistrati;
b) in cazul serviciilor de posta electronica si telefonie prin 
internet: identificatorul utilizatorului sau numarul de telefon al 
destinatarului/ destinatarilor unui apel telefonic prin internet; 
numele si adresa/adresele abonatului/abonatil or sau ale 
utilizatorului/ utilizatorilor inregistrat/ inregistrati si 
identificatorul utilizatorului destinatar al comunicarii.
Art. 6. - Datele necesare pentru a determina data, ora si durata 
comunicarii cuprind:
a) in cazul retelelor de telefonie fixa si mobila: data si ora 
initierii si incheierii unei comunicari;
b) in cazul serviciilor de acces la internet, posta electronica si 
telefonie prin internet: data si ora conectarii la si ale 
deconectarii de la serviciul de acces la internet, adresa IP alocata 
dinamic sau static unei comunicari de furnizorul de servicii de acces 
la internet, precum si identificatorul abonatului sau al 
utilizatorului inregistrat; data si ora conectarii la si ale 
deconectarii de la serviciul de posta electronica sau de telefonie 
prin internet.
Art. 7. - Datele necesare pentru identificarea tipului de comunicare 
cuprind:
a) in cazul retelelor de telefonie fixa si mobila: informatii privind 
serviciul de telefonie utilizat;
b) in cazul comunicarilor prin serviciul de posta electronica si de 
telefonie prin internet: informatii privind serviciul de acces la 
internet utilizat.
Art. 8. - Datele necesare pentru identificarea echipamentului de 
comunicatie al utilizatorului sau a dispozitivelor ce servesc 
utilizatorului drept echipament cuprind:
a) in cazul retelelor de telefonie fixa: numarul de telefon apelant 
si numarul de telefon apelat;
b) in cazul retelelor de telefonie mobila: numarul de telefon al 
apelantului si numarul de telefon apelat; identitatea internationala 
de abonat mobil (IMSI) a apelantului; identitatea internationala a 
echipamentului mobil (IMEI) a apelantului; identitatea IMSI a 
apelatului; identitatea IMEI a apelatului; in cazul serviciilor 
anonime preplatite: data si ora activarii initiale a serviciului, 
precum si identificatorul celulei din care a fost activat serviciul;
c) in cazul serviciilor de acces la internet, posta electronica si 
telefonie prin internet: numarul de telefon al apelantului in cazul 
accesului prin dial-up; linia DSL sau alt punct terminal al celui 
care initiaza comunicarea.
Art. 9. - Datele necesare pentru identificarea locatiei 
echipamentului de comunicatii mobile cuprind:
a) identificatorul celulei la inceputul comunicarii;
b) datele care permit stabilirea localizarii geografice a celulelor, 
prin referire la identificatorul acestora, pe durata in care datele 
comunicarii sunt retinute.
Art. 10. - (1) Furnizorii de retele publice de comunicatii si 
furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate 
publicului, aflati sub jurisdictie romana, au obligatia retinerii 
datelor referitoare la un apel nereusit numai atunci cand aceste date 
sunt generate sau prelucrate si stocate, in cazul serviciului de 
telefonie, ori inregistrate, in cazul serviciului de acces la 
internet, in cadrul activitatii de furnizare a serviciilor respective.
(2) Furnizorii nu au obligatia retinerii datelor prevazute la art. 3 
alin. (1) in cazul apelurilor neconectate.
Art. 11. - (1) In aplicarea prevederilor prezentei legi sunt 
interzise interceptarea si retinerea continutului comunicarii sau a 
informatiilor consultate in timpul utilizarii unei retele de 
comunicatii electronice.
(2) Furnizorii de retele publice de comunicatii si furnizorii de 
servicii de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia 
de a retine numai acele categorii de date enumerate la art. 3 alin. 
(1), care sunt accesibile ca urmare a desfasurarii activitatilor 
proprii, in conditiile legii.
(3) La sfarsitul perioadei de retinere, toate datele retinute in 
temeiul prezentei legi, cu exceptia datelor puse la dispozitia 
autoritatilor competente, potrivit legii, si care au fost pastrate de 
catre acestea, trebuie sa fie distruse prin proceduri automatizate, 
ireversibil.
Art. 12. - Activitatea de retinere a datelor se realizeaza cu 
respectarea urmatoarelor principii:
a) datele retinute trebuie sa fie de aceeasi calitate si supuse 
aceluiasi grad de securitate si protectie cu cele utilizate la 
nivelul retelelor furnizorilor de comunicatii electronice;
b) datele retinute trebuie supuse unor masuri tehnice si 
organizatorice corespunzatoare, in vederea protejarii datelor 
impotriva distrugerilor accidentale sau ilicite, alterarii ori 
pierderii accidentale, stocarii, prelucrarii, accesarii sau 
dezvaluirii neautorizate ori ilicite;
c) datele retinute trebuie supuse unor masuri tehnice si 
organizatorice corespunzatoare, in vederea asigurarii faptului ca 
numai personalul autorizat in acest sens are acces la aceste date.
Art. 13. - (1) In situatia in care datele prevazute la art. 4-7 pot 
fi retinute de mai multi furnizori de servicii si retele publice de 
comunicatii electronice, activitatea de retinere a datelor se face 
doar la unul dintre furnizori.
(2) Activitatea de retinere a datelor prevazute la art. 4-7 poate fi 
desfasurata, acolo unde este tehnic posibil si in urma unei 
intelegeri contractuale, de un tert, in numele unui furnizor de 
servicii si retele publice de comunicatii electronice, cu respectarea 
prevederilor art. 19 si 20 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si ale Legii nr. 506/2004, cu completarile 
ulterioare.
(3) Obligatia de retinere a datelor prevazute la art. 4-7 se aplica 
furnizorilor de servicii si retele publice de comunicatii electronice 
care aloca numerotatie, in cazul serviciilor de telefonie fixa si 
mobila, respectiv adrese de IP, in cazul serviciilor de date.
Art. 14. - (1) Ministerul Internelor si Reformei Administrative, 
Ministerul Public, Serviciul Roman de Informatii si Serviciul de 
Informatii Externe, denumite in continuare autoritati competente, au 
obligatia de a colecta si de a transmite semestrial Ministerului 
Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei urmatoarele date 
statistice, in vederea urmaririi si controlului aplicarii 
prevederilor cuprinse in prezenta lege:
a) numarul cazurilor in care informatiile au fost furnizate 
autoritatilor competente, in conformitate cu prevederile prezentei 
legi;
b) perioada de timp scursa intre data la care datele au fost retinute 
si data la care autoritatea competenta a solicitat transmiterea 
acestor date;
c) numarul de cazuri in care solicitarile de date nu au putut fi 
indeplinite.
(2) Termenele pana la care trebuie transmise datele statistice se 
stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei 
centralizeaza datele statistice primite de la autoritatile competente 
si transmite anual Comisiei Europene statisticile elaborate in baza 
acestora. Statisticile nu vor contine date cu caracter personal.
CAPITOLUL III
Procedura solicitarii datelor retinute

Art. 15. - Furnizorii de retele publice de comunicatii si furnizorii 
de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au 
obligatia ca, la solicitarea autoritatilor competente, in baza 
autorizatiei emise potrivit dispozitiilor art. 16, sa transmisa 
acestora de indata datele retinute potrivit prezentei legi, cu 
exceptia cazurilor de forta majora.
Art. 16. - (1) Solicitarea transmiterii de date retinute potrivit 
prezentei legi se realizeaza numai dupa ce a fost inceputa urmarirea 
penala, cu autorizarea motivata a presedintelui instantei careia i-ar 
reveni competenta sa judece cauza in prima instanta sau de la 
instanta corespunzatoare in grad acesteia, in a carei circumscriptie 
se afla sediul parchetului din care face parte procurorul care 
efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala ori a judecatorului 
desemnat de acesta, la cererea procurorului care efectueaza sau 
supravegheaza urmarirea penala, potrivit legii, daca sunt date ori 
indicii temeinice privind pregatirea sau savarsirea unei infractiuni 
grave.
(2) In caz de urgenta, cand intarzierea obtinerii autorizarii 
prevazute la alin. (1) ar aduce grave prejudicii activitatii de 
urmarire penala ori indeplinirii obligatiilor asumate de Romania prin 
documente juridice de cooperare internationala sau ca stat membru al 
Uniunii Europene, procurorul care efectueaza sau supravegheaza 
urmarirea penala sau caruia i-ar reveni aceasta competenta poate sa 
autorizeze, prin ordonanta motivata, solicitarea transmiterii de date 
retinute, potrivit prezentei legi. In termen de 48 de ore de la 
emiterea autorizarii, procurorul prezinta instantei de judecata 
competente, potrivit alin. (1), motivele care au stat la baza 
emiterii autorizarii. Instanta de judecata se pronunta cu privire la 
legalitatea si temeinicia ordonantei prin care s-a autorizat 
solicitarea transmiterii de date retinute, in cel mult 48 de ore.
(3) Autorizatia de solicitare a datelor retinute trebuie sa cuprinda:
a) denumirea instantei/parchetul ui;
b) data, ora si locul emiterii;
c) numele si prenumele judecatorului/ procurorului;
d) durata de valabilitate a autorizatiei;
e) denumirea si sediul social ale persoanei juridice care urmeaza sa 
puna la dispozitie datele retinute;
f) indicarea persoanei cu privire la care se va face verificarea 
datelor retinute sau indicarea codului de identificare a abonatului 
ori a utilizatorului inregistrat pentru serviciile de internet sau a 
numarului de telefon al abonatului ori al utilizatorului inregistrat 
pentru serviciile de telefonie fixa sau mobila;
g) temeiurile concrete care determina autorizarea de solicitare a 
datelor retinute;
h) perioada de timp pentru care datele retinute urmeaza a fi 
furnizate;
i) semnatura judecatorului/ procurorului.
(4) Lipsa oricareia dintre mentiunile prevazute la alin. (3) se 
sanctioneaza cu nulitatea absoluta a autorizatiei.
(5) Durata de valabilitate a autorizatiei nu poate depasi 15 zile.
(6) Datele retinute care nu privesc fapta ce formeaza obiectul 
cercetarii se arhiveaza la sediul parchetului, in locuri speciale, in 
plic sigilat, cu asigurarea confidentialitatii, si pot fi transmise 
judecatorului sau completului investit cu solutionarea cauzei, la 
solicitarea acestuia. La solutionarea definitiva a cauzei, acestea 
vor fi sterse sau, dupa caz, distruse de catre procuror, incheindu-se 
in acest sens un proces-verbal.
(7) Daca in cauza s-a dispus solutia de netrimitere in judecata, 
datele retinute se arhiveaza la sediul parchetului, in locuri 
speciale, in plic sigilat, cu asigurarea confidentialitatii, si se 
pastreaza pana la implinirea termenului de prescriptie a raspunderii 
penale pentru fapta ce a format obiectul cauzei, iar cand se distrug, 
se incheie un proces-verbal in acest sens.
(8) Daca in cauza instanta a pronuntat o hotarare de condamnare, 
achitare sau incetare a procesului penal, ramasa definitiva, datele 
retinute se arhiveaza odata cu dosarul cauzei la sediul instantei, in 
locuri speciale, in plic sigilat, cu asigurarea confidentialitatii.

CAPITOLUL IV
Autoritatea de supraveghere
Art. 17. - Autoritatea competenta sa monitorizeze aplicarea 
prevederilor prezentei legi este Autoritatea Nationala de 
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, denumita in 
continuare A.N.S.P.D.C. P.

CAPITOLUL V
Regimul sanctionator

Art. 18. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 3 alin. (2);
b) neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 11 alin. (2) si (3);
c) neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 12.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza, prin 
derogare de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile 
ulterioare, cu amenda de la 2.500 lei la 500.000 lei.
(3) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea 
sanctiunilor se efectueaza de catre personalul de control 
imputernicit in acest scop al A.N.S.P.D.C. P., in conformitate cu 
prevederile art. 35 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare.
Art. 19. - (1) Orice accesare intentionata sau transfer al datelor 
pastrate in conformitate cu prezenta lege, fara autorizare, 
constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 
5 ani.
(2) Impiedicarea cu intentie a punerii la dispozitia autoritatilor 
competente a datelor retinute ca urmare a aplicarii prezentei legi 
constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 
un an.
(3) Tentativa la infractiunea prevazuta la alin. (1) se pedepseste.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

Art. 20. - In scopul prevenirii si contracararii amenintarilor la 
adresa securitatii nationale, organele de stat cu atributii in acest 
domeniu pot avea acces, in conditiile stabilite prin actele normative 
ce reglementeaza activitatea de realizare a securitatii nationale, la 
datele retinute de furnizorii de servicii si retele publice de 
comunicatii electronice.
Art. 21. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 
506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si 
protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.101 din 
25 noiembrie 2004, cu completarile ulterioare, se modifica si se 
completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 5, alineatele (1) si (6) se modifica si vor avea 
urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Datele de trafic referitoare la abonati si utilizatori 
inregistrati, prelucrate si retinute de furnizorul unei retele 
publice de comunicatii electronice sau de furnizorul unui serviciu de 
comunicatii electronice destinat publicului, trebuie sa fie sterse 
sau transformate in date anonime atunci cand nu mai sunt necesare la 
transmiterea unei comunicari, cu exceptia situatiilor prevazute la 
alin. (2), (3), (5) si (51).
............ ......... ......... ......... ......... ......... .......
.. ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......
(6) Prevederile alin. (1)-(3) si (5) nu aduc atingere posibilitatii 
autoritatilor competente de a avea acces la datele de trafic, in 
conditiile legii."
2. La articolul 8, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, 
alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Dispozitiile prezentului articol nu aduc atingere posibilitatii 
autoritatilor competente de a avea acces la datele pastrate de 
furnizorii de retele publice de comunicatii si de furnizorii de 
servicii de comunicatii electronice destinate publicului, in 
conditiile legii."
Art. 22. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a 
prezentei legi, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei 
va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, pe care le va 
supune spre aprobare Guvernului.
Art. 23. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la 
publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Dispozitiile referitoare la retinerea datelor de trafic si 
localizare corespunzatoare serviciilor de acces la internet, posta 
electronica si telefonie prin internet se vor aplica incepand cu data 
de 15 martie 2009.
*
Prezenta lege transpune Directiva 2006/24/CE privind retinerea 
datelor generate sau prelucrate de catre furnizorii de retele si 
servicii de comunicatii electronice destinate publicului si de 
modificare a Directivei 2002/58/CE, publicata in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene (JOUE) nr. L105 din 13 aprilie 2006.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea 
prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia 
Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU ILIE 
SARBU

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.


 

Raspunde prin e-mail lui