Declaratie politica - citita ieri, 7 septembrie, in plenul Camerei Deputatilor

-------------------------------------------------------------
Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Grupul Parlamentar al Partidului Democrat – Liberal 

7. 09. 2010

DECLARAŢIE POLITICĂ

DECLARAŢIA DE LA TIMIŞOARA – AFIRMAREA UNOR VALORI ŞI REPERE MORALE FUNDAMENTALE
    
Doamna preşedinte a Camerei Deputaţilor,

Stimaţi colegi parlamentari,

Într-o astfel de vreme a relativismului moral şi de redefinire a ethosului 
nostru naţional, se cuvine să redescoperim şi să recunoaştem adevăratele 
valori şi repere morale după care trebuie să se ghideze o societate modernă şi 
democratică, asemeni societăţii româneşti. 


De aceea, permiteţi-mi să subliniez importanţa unui document redactat cu ocazia 
Conferinţei Anuale a Alianţei Familiilor din România, care a avut loc la 
Timişoara, în luna martie a acestui an, reprezentând mesajul concret şi direct 
asumat al reprezentanţilor societăţii civile româneşti. 


Asemeni Declaraţiei de la Manhattan (2009), a Declaraţiei de la Westminster 
(aprilie 2010) sau a Declaraţiei de la Canberra (iulie 2010), Declaraţia de la 
Timişoara, aşa cum a fost numit documentul programatic, reprezintă „un apel 
clar 
la conştiinţa creştină.”; în sensul în care societatea românească trebuie să 
revină la temeiul real al valorilor europene, precum demnitatea, sanctitatea 
vieţii şi convieţuirea într-o societate bazată pe valorile iudeo-creştine. 


Declaraţia de la Timişoara susţine respectarea drepturilor omului în România, 
dar numai în deplină concordanţă cu principiul demnităţii umane, protejarea 
familiei, a căsătoriei – ca fiind uniunea dintre un singur bărbat şi o singură 
femeie, a drepturilor copiilor născuţi şi nenăscuţi, prin condamnarea oricărui 
atac asupra valorilor creştine fundamentale într-un stat de drept.

Doamnelor şi domnilor deputaţi, trebuie să admitem că drepturile egale şi 
inalienabile sunt înscrise în natura umană, adică nu sunt tributare niciunui 
regim politic, prin excesul de legiferare modernă. De aceea, Declaraţia de la 
Timişoara afirmă că dreptul la viaţă, dreptul la educaţie în spiritul valorilor 
iudeo – creştine, libertatea religioasă şi libertatea de conştiinţă sunt 
drepturi fundamentale şi istorice, statul fiind pe deplin îndreptăţit să 
vegheze 
la respectarea lor. 


Declaraţia de la Timişoara reprezintă, prin excelenţă, o declaraţie de război 
împotriva secularismului agresiv, manifestat prin tendinţele de redefinire a 
familiei tradiţionale şi prin marginalizarea valorilor moral – creştine. 


De asemenea, Declaraţia de la Timişoara este un apel direct îndreptat către 
autorităţile statului, pledând pentru autoritatea şi relevanţa normelor morale 
în raport cu normele juridice - elaborarea şi aplicarea legilor în România 
trebuie să fie supuse obiectivelor de ordin axiologic în acord cu respectarea 
drepturilor omului. 


Doamnelor şi domnilor deputaţi, suntem datori generaţiilor următoare să clădim 
pe temelia de neclintit a valorilor morale autentice şi să nu fim furaţi de 
geometria nisipurilor mişcătoare. Trebuie să conştientizăm cu adevărat că 
deciziile, principiile şi valorile morale ale prezentului nostru, ne vor 
afecta 
în mod iremediabil viitorul. 


Vă mulţumesc,
Marius C. Dugulescu
Deputat PD - L

 ------
Asociatia "PRO-VITA - pentru Nascuti si Nenascuti", Filiala Bucuresti, Membru 
asociat ECPM
"PRO-VITA - for Born and Unborn", Bucharest/Romania Branch
www.provitabucuresti.ro | www.strigatulmut.ro | www.culturavietii.ro | 
www.provitatv.ro | Y!M| Twitter|FaceBook
tel. (+40) 728 673 673 | fax (+40) 31 815 27 80

Raspunde prin e-mail lui