Comunicat: Care sunt riscurile unei societăţi guvernate electronic?
 
       Forul Ortodox Româna participat, vineri, 22 octombrie 2010, la 
dezbaterea publică pe tema actelor de identitate electronice organizată de 
ActiveWatch, APADOR-CH, Asociaţia pentru Apărarea Libertăţilor Publice şi 
Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet. Aceasta a beneficiat de moderarea 
avocatului Alin Popescu, senior editor la Avocatnet.ro şi de prezenţa 
reprezentanţilor MAI, comisarii-şefi Sorin Bălaşa şi Gheorghe Daniel de la 
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi 
comisar 
Cusa Gina Laura, reprezentant al departamentului juridic al ministerului. 
Considerăm că, deşi timpul alocat dezbaterii a fost scurtat de programul 
”încărcat” (ciudat motiv, având în vedere că astăzi a fost ultima zi de 
dezbatere publică) al reprezentanţilor MAI, discuţia a fost concentrată şi a 
ridicat numeroase probleme de principiu, juridice, tehnice, social-politice şi 
culturale faţă de proiectele legislative ale autorităţilor prin care se doreşte 
implementarea actelor de identitate electronice (la actuala dezbatere s-a 
abordat în special tema cărţilor de identitate electronice). 

 
      Participanţii au remarcat drept pozitiv faptul că autorităţile 
statului au fost receptive la unele din observaţiile primite din partea 
ONG-urilor la precedenta dezbatere, ce a avut loc pe 20 august, având în 
vedere, 
în special, faptul că s-a integrat în proiectul legislativ dreptul la 
alterantivă (dreptul de a alege o carte de identitate lipsită de dispozitiv tip 
smart card contactless şi care nu conţine date biometrice). 

 
      Cu toate acestea, dezbaterea de astăzi a arătat din plin faptul că 
proiectul de a implementa acest tip de cărţi de identitate (C.E.I.) este, 
într-un mod de neînţeles, cu totul lipsit de fundamente, având în vedere 
intenţiile vechi ale autorităţilor în materie (ce datează din 2002). Forul 
Ortodox Român consideră că nu este acceptabil ca autorităţile să inceapa 
implementarea acestui sistem, fie el bazat pe alegere voluntară, în condiţiile 
în care nu există nicio analiză serioasă asupra impactului pe care acesta îl va 
produce în societate şi asupra vieţii private, asupra libertăţilor civice şi 
libertăţii de conştiinţă.
 
      Totodata s-a reliefat, în urma discuţiilor, că nu există un 
studiu/estimare cu privire la costurile ridicate de implementarea întregului 
sistem informatic necesar funcţionării cărţilor de identitate electronice. De 
asemenea, nu există un studiu cu privire la riscurile de securitate puse de 
acest sistem şi de dispozitivele electronice ce vor fi folosite. Într-un mod 
surprinzător, reprezentanţii M.A.I. au răspuns că nu există nici măcar un 
studiu 
de impact al politicilor publice referitoare la acest proiect, pe motivul că 
”nu 
s-a considerat necesar”! 

 
      Forul Ortodox Român a ridicat îndeosebi problema impactului 
socio-cultural şi asupra vieţii private pe care aceste noi tehnici de 
supraveghere şi control al populaţiei le au asupra societăţii. Răspunsul 
reprezentanţilor MAI referitor la întrebarea dacă au realizat un studiu 
sociologic de impact, pe lângă faptul că a fost negativ, a denotat şi o 
completă 
ignorare şi minimalizare a problemei. Acest lucru în ciuda faptului că există 
deja o întreagă literatură de specialitate care arată efectele nocive pe care 
societatea informaţională şi, în conexiune, guvernarea electronică (ce include 
şi folosirea actelor de identitate electronice dar nu se reduce la acestea) le 
au atât asupra garantării dreptului la viaţă privata cât şi asupra modului în 
care cetăţeanul se raportează atât faţă de puterea de stat cât şi faţă de 
societate. Prin impact social nu se înţelege o simplă sondare a opiniei 
publice, 
ci se are în vedere o schimbare a paradigmei culturale cu privire la noţiunile 
de viaţă privată, libertate si autoritate publică. 

 
 
      În calitate de for creştin-ortodox, nu putem accepta o societate în 
care cultura supravegherii şi a transparenţei vieţii individului în faţa 
statuluisă devină normative. De asemenea, nu putem accepta nici avansul acesta 
necugetat, care seamănă prea mult cu politica faptului împlinit, către noi şi 
noi metode de supraveghere ce, odată instituite, se pottransforma într-un cadru 
totalitar de control a persoanei umane. Nimeni nu poate garanta că eşafodajul 
sofisticat ce se doreşte a fi instituit în materie de supraveghere (prelevarea 
datelor biometrice, deocamdată doar la ”purtător”, dispozitive smart card, baze 
de date centrale cu interoperabilitate globală deocamdată limitată) nu se va 
extinde, ulterior, pentru a îngloba întreaga populaţie civilă şi întreaga 
infrastructură electronică – inclusiv privată - în care, în prezent, ne lăsăm 
”urmele” electronice.
 
      Forul Ortodox Român se adresează şi Sinodului Bisericii Ortodoxe 
Române, pentru ca punctul de vedere creştin să indice cu limpezime şi forţă 
sporitălimita etică până la care se poate întinde un guvern când are de-a face 
cu datele private ale persoanelor şi cu supravegherea cetăţenilor. Există deja 
un precedent în care Biserica, prin vocile ierarhilor, s-a făcut auzită în 
acest 
domeniu. Este vorba despre măsura introducerii paşapoartelor biometrice de anul 
trecut. Însuşi Patriarhul României a adresat un memoriu către ministrul de 
atunci al internelor în care afirma, referitor la măsurile de identificare 
biometrică a populaţiei: „aceste prevederi care au fost implementate în România 
în mod amplificat şi excesiv au trezit reacţii în societate, mai ales că nu a 
existat o dezbatere publică şi nici consultarea instituţiilor cu larg impact 
social, inclusiv a Bisericii. Astfel, articolul 1 alin. 3 al Regulamentului 
precizează că prevederile sale nu se aplică şi cărţilor de identitate emise de 
statele membre resortisanţilor lorsau paşapoartelor şi documentelor de 
călătorie 
temporare cu o valabilitate de 12 luni sau mai puţin. Cu toate acestea, în 
România se eliberează deja carnete de conducere ce conţin date biometrice şi 
există indicii despre extinderea acestui sistem şi la cărţile de identitate 
(sbl. n.).”Între timp, abordarea amplificată şi excesivă a autorităţilor a 
continuat, precum şi lipsa de consultare a Bisericii. Este de remarcat că în 
răspunsul MAI la acest memoriu se răspunde doar problemelor legate de 
paşapoartele biometrice, dar se trec cu vederea toate observaţiile făcute pe 
tema celorlalte acte de identitate electronice.
 
      Sinodul Mitropolitan al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, 
luând poziţie tot pe tema paşapoartelor biometrice, a conchis: ”acest sistem de 
supraveghere e un atentat la libertatea şi intimitatea oamenilor, drepturi 
consfinţite nu numai de legile civile, ci şi de normele religioase. E ca şi cum 
un duhovnic ar divulga secretul spovedaniei, fapt aspru pedepsit în rânduielile 
bisericeşti, dar cu drept de cetăţenie în sistemul transparenţei fără perdea. 
Biometria nu numai că nu o sancţionează, dar, dimpotrivă, o legiferează, omul 
fiind tratat nu ca făptură a lui Dumnezeu, înzestrată cu suflet, inteligenţă şi 
libertate (sbl. n.).” 

 
      Tot din interiorul Bisericii, Î.P.S. Teofan al Moldovei critica, în 
pastorala de Paşi a aceluiaşi an, ”diferitele tendinţe actuale de impunere a 
unor sisteme tot mai sofisticate de supraveghere a omului, de îngrădire a 
libertăţii şi intimităţii lui.” 

 
      Aşadar, Biserica manifestă o grijă deosebită faţă de modul în care 
”stocarea informaţiilor despre persoană prin intermediul paşapoartelor 
biometrice (şi, prin analogie, prin intermediul oricărui act de identitate 
biometric – n.n.) aduce atingere libertăţii şi demnităţii persoanei, vieţii 
intime, familiale şi private” (din memoriul adresat ministrului de interne). 
Din 
păcate, atitudinea neclară adoptată de Biserică pe tema paşapoartelor 
biometrice 
a fost speculată de autorităţi, ceea ce a dus la un regim discriminatoriu cu 
privire la varianta alternativă a paşapoartelor clasice, denumite provizorii şi 
reduse temporal la un interval nepermis de scurt caruia i se adauga un preţ 
relativ ridicat, efectul fiind restrângerea dreptului de liberă circulaţie. De 
aici se vede cât de important este ca Biserica să ia o atitudine fermă cu 
privire la respectarea drepturilor fundamentale ale persoanei. 

 
      În virtutea acestei preocupări pentru păstrarea uneiculturi a 
libertăţii şi a demnităţii umane, a afirmării unor drepturi intangibile la 
intimitate, consfinţite de normele religioase şi, ca atare, anterioare 
dreptului 
pozitiv instituit de stat, Forul Ortodox Român a făcut apel pentru respingerea 
proiectelor legislative prin care se introduc actele de identitate electronice 
ca parte a conceptului de guvernare electronică. Am avut bucuria să constatăm 
că 
apelului lansat de F.O.R. şi depus astăzi în mod oficial la sediul MAI, i s-au 
alăturat, într-un timp relativ scurt, numeroase asociaţii şi ONG-uri creştine, 
precum si persoane fizice din diverse medii sociale. Le mulţumim pentru 
sprijin, cerându-le în continuare concursul pentru sprijinirea demersurilor 
F.O.R. 

 
      Autorităţilor le cerem cu fermitate să prelungească termenul 
dedicat 
dezbaterilor publice legate de proiectele legislative de introducere a actelor 
de identitate electronice pâna cand opinia publică va fi lamurită suficient in 
aceasta chestiune vitala pentru viitorul nostru. 

 
      Reiterăm dorinţa organizaţiilor laicatului ortodox adresată 
Sfântului Sinod si Patriarhiei BOR pentru o implicare mai serioasă în această 
dezbatere. Vocea autorităţii Bisericii poate reprezenta cel mai pregnant 
punctul 
de vedere crestin-ortodox în ceea ce priveşte problema libertăţii şi demnităţii 
umane în raport cu noile tehnici de supraveghere.
 
      Ar fi necesară şi implicarea mediului academic, pentru a beneficia 
de rigurozitate în abordarea problemelor legate de domeniul noilor tehnici de 
control, din multiple puncte de vedere (impact social, cultural, medical, 
politic, etc).
 
      Forul Ortodox Român reiterează apelul lansat în campania ”România 
fără acte electronice!”adresat ONG-urilor şi persoanelor fizice de a sprijini 
demersul si preocuparea acestuia faţă de implementarea actelor de identitate 
electronice. De asemenea, in cel mai scurt timp, va organiza o conferinţă de 
presa pe aceasta temă, la care speram ca se vor alătura toate organizaţiile 
semnatare ale acestui apel. 

 
 
 
22 octombrie 2010
 
 
      
Forul Ortodox Român
e-mail: forul.orto...@gmail.com 
 
 
Forul Ortodox Român, structură federativă fără personalitate juridică, a fost 
fondat la 29 noiembrie 2008, prin consensul reprezentanţilor a 60 de 
organizaţii 
civice cu caracter cultural şi social, care au participat la Conferinţa 
Asociaţiilor Laicatului Ortodox Român. Forul Ortodox Român este coordonat de 
liderii organizaţiilor: Asociaţia „Rost”, Asociaţia „Christiana”, Asociaţia Pro 
Vita – Bucureşti, A.R.T.R.I., şi Fundaţia „Sfinţii Martiri Brâncoveni”.
 
 
Asociaţiile care sprijină campania ”România fără acte de identitate electronice”
 
 
Alianţa Familiilor din România
Asociaţia Rost
Asociaţia Pro Vita - Bucureşti
Asociaţia Pro Vita – Gorj
Asociaţia Christiana - Bucureşti
Asociaţia Ziariştilor şi Editorilor Creştini
Asociaţia pentru Apărarea Familiei şi Copilului
Asociaţia pentru Cultură și Educație Sf. Daniil Sihastrul
Asociaţia Bucovina Profundă
Asociaţia Orante - Cultură şi Spiritualitate Creştină 
Asociaţia Dascălilor Români
Asociaţia Predania
Asociaţia “Ieromonah Arsenie Boca “-Arad
Editura Arca Învierii
Editura Origini
Fundaţia Sf. Martiri Brâncoveni – Constanţa
Fundaţia Sf. Martiri Brâncoveni - Suceava
Fundaţia Creştin-Ortodoxă Pro Filiis
Fundaţia Vasile Netea
Liga pentru Utilitate Publică
Orthphoto România
Revista OrthoGraffiti
Revista Puncte Cardinale
 
 
Persoana de contact: Iulian Capsali
tel: +40 722 593 033
      
      
 ------
Asociatia "PRO-VITA - pentru Nascuti si Nenascuti", Filiala Bucuresti, Membru 
asociat ECPM
"PRO-VITA - for Born and Unborn", Bucharest/Romania Branch
www.provitabucuresti.ro | www.strigatulmut.ro | www.culturavietii.ro | 
www.provitatv.ro | Y!M| Twitter|FaceBook
tel. (+40) 728 673 673 | fax (+40) 31 815 27 80

Raspunde prin e-mail lui