*SUCCES AL ASOCIAŢIEI UMANISTE ROMÂNE LA CNCD PRIVIND PORTALUL e-Romania,
dar Ministerul Comunicaţiilor nu se conformează deciziei
*


*Detalii suplimentare aici:*

*
http://www.secularhumanism.ro/lang-ro/comunicate-de-presa/139-succes-al-asociaiei-umaniste-romane-la-cncd.html
*

*SUCCES AL ASOCIAŢIEI UMANISTE ROMÂNE LA CNCD *

*PENTRU NEUTRALITATEA INSTITUŢIILOR STATULUI FAŢĂ DE CULTE *

*ŞI ÎNLĂTURAREA UNEI DISCRIMINĂRI RELIGIOASE*

*
*

*petiţia privind discriminarea religioasă de pe site-ul www.e-romania.ro *

*a avut câştig de cauză**Asociaţia Umanistă Română a obţinut un succes important la Consiliul
Naţional pentru Combaterea Discriminării. Decizia recentă a CNCD confirmă
justeţea argumentaţiei pe care am depus-o în petiţia nr. 7.191/28.07.2009
când am semnala că  site-ul www.e-romania.ro realizat de Ministerul
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor are un conţinut discriminatoriu
şi contrar neutralităţii instituţiiilor publice faţă de biserică.*

Am arătat, iar decizia CNCD confirmă acest lucru, că prezentarea pe acest
site, realizat din fonduri publice, cu precădere a unui cult anume, cel
majoritar, reprezintă o discriminare faţă de alte credinţe sau ideologii.

Astfel, în temeiul Art. 20 alin. 2 din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, Colegiul
Director al CNCD a hotărât că:

*"Începutul construcţiei portalului e-Romania produce efecte discriminatorii
în mod indirect persoanelor aparţinând altor credinţe sau ideologii decât
cea promovată de Biserica Ortodoxă Română, potrivit art. 2 alin. 3 al OG
137/2000."*

**

Consecinţa petiţiei a fost aceea că secţiunea dedicată cultelor va conţine
materiale despre toate cele 18 culte recunoscute în România, prezentate în
mod egal.

*Dar, deşi Ministerul Comunicaţiilor a promis în cadrul audierilor de la
CNCD că va modifica întregul proiect în sensul celor cerute de către
Asociaţia Umanistă Română, iată că, în acest moment, pe site-ul instituţiei
încă este prezentată versiunea I a portalului e-România, cea din iunie 2009,
declarată deja discriminatorie de către CNCD.*

*Acest lucru poate fi verificat pe pagina Ministerului Comunicaţiilor
aici.<http://www.mcsi.ro/Minister/Domenii-de-activitate-ale-MCSI/Tehnologia-Informatiei/e-Romania>
*

*Vom notifica CNCD asupra acestui lucru, cerând, de această dată şi
amendarea Ministerului Comunicaţiilor pentru neîndeplinirea promisiunilor
asumate şi nerespectarea unei Hotărâri a Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării.*

*Detalii suplimentare aici:*

*
http://www.secularhumanism.ro/lang-ro/comunicate-de-presa/139-succes-al-asociaiei-umaniste-romane-la-cncd.html
*


**

Remus Cernea

Preşedinte

Asociaţia Umanistă Română

www.secularhumanism.ro

asociatiaumani...@gmail.com

0727.583.594

Raspunde prin e-mail lui