Tu esti bineinteles un cretin! Unde gasesti profesori ne-preoti ca sa predea obiectiv si impartial religia? Sau speri sa faci o retea de cretin ateisti care sa batjocoreasca religia si sa spele pe cap copiii in ateism.
Da, stiu, vrei sa intorci comunismul inapoi!
Dan G
On 2/18/2011 1:19 PM, dan-calin wrote:

Problema pleaca de la obligativitate orei de religie.
Sustin oricind obligativitatea cursului de istorie a religiei, religie comparata, samd predat de profesori si nu de preoti. Religia "predata" acum in multe scoli este una de stricta indoctrinare si care nu este normala intr-o scoala de stat. Acum constitutia este violata cu sirg pentru ca libertatea garantata prin lege devine obligatie pentru cei care nu vor sa il practice. Pentru ca pe aceeasi libertate miine vom avea cursuri de homosexuale pentru ca si libertatea acestora este garantata.
Ora de religie trebuie sa fie obligatorie NUMAI pe baze voluntare.
Prblema vine de la faptul ca "la solicitarea scrisã a elevului major, a pãrintelui sau a tutorelui legal constituit, elevul poate sã *nu * frecventeze orele de religie" cind corect ar fi "la solicitarea scrisã a elevului major, a pãrintelui sau a tutorelui legal constituit, elevul poate sã frecventeze orele de religie".
Acest "NU" face diferenta dintre un sistem obligatoriu si unul voluntar.
Restul sint vorbe goale despre altceva.DC? T

Dubito ergo cogito, cogito ergo sum!
Cînd se suie scroafa în pom
Cine tace nu e om.

--- In protest-ro@yahoogroups.com, "Arhitectura" <dsc1@...> wrote:
>
>
>
> Patriarhia BOR apara invatamantul religios din Romania de atacurile ateilor de la ASUR
>
> ?BOR: "Refuzam oferta vidului spiritual [ateist]"
>
> 15 Febr. 2011 - Agentia de Stiri BASILICA
> http://www.basilica.ro/ro/stiri-patriarhie/brefuzam_oferta_vidului_spiritualb_6840.html
>
>
> Raspuns al Patriarhiei Române la campania "Stop îndoctrinarii religioase în ?coli", lansata de Asocia?ia Secular Umanista [Ateista] din România (ASUR):
>
>
>
>
> Raspuns al Patriarhiei Române la campania "Stop îndoctrinarii religioase în ?coli", lansata de Asocia?ia Secular Umanista din România (ASUR):
>
> ASUR: "Prevederile legii 1/2011 în privinta predarii religiei în scoli vin în contradictie cu Constitutia României, cu legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu codul muncii si chiar si cu legea cultelor."
>
> Predarea religiei în scolile de stat se face în conformitate cu art. 32, alin. (7) din Constitutia României: "Statul asigura libertatea învatamântului religios, potrivit cerintelor specifice fiecarui cult. În scolile de stat, învatamântul religios este organizat si garantat prin lege". În mod similar, Legea educatiei nationale prevede în art. 18, alin. (1): "Elevilor apartinând cultelor de stat, indiferent de numarul lor, li se asigura dreptul constitutional de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii".
>
> Daca Legea educatiei nationale se afla în conflict cu Constitu?ia României, este misiunea Cur?ii Constitu?ionale sa decida. Interpretarea oferita de ASUR este una tendentioasa, menita sa legitimeze aceasta ac?iune de denigrare a Bisericii Ortodoxe Române (BOR). De altfel, tonul profund anti-BOR arata ca ASUR promoveaza un umanism antireligios. ASUR se face astfel continuatoarea procesului de ateizare "prin informare", pe care comunismul l-a propus României, timp de 45 de ani, cu roadele dureroase pe care le resimtim si acum.
>
> ASUR: "Lipsa unui mecanism de înscriere voluntara, pe baza unei decizii informate a parintilor si a elevilor, instaureaza obligativitatea de facto a studierii religiei în scoala, fapt ce violeaza art 29, al. (1) din Constitutie."
>
> În conformitate cu art. 32, alin. (1) si art. 3, alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, este obligatorie prezenta religiei printre celelalte discipline din schema orara (nu la dispozitia conducerii scolii), dar nu este obligatorie participarea elevilor la ora de religie. La solicitarea scrisa a elevului major, a parintelui sau a tutorelui legal constituit, elevul poate sa nu frecventeze orele de religie; în acest caz, situatia scolara se încheie fara disciplina religie (art. 18, alin. (2) din Legea educatiei nationale). Aceasta prevedere a legii este adusa la cunostinta parintilor de catre diriginti sau învatatori, la început de an scolar.
>
> ASUR: "Prevederea conform careia se poate solicita ca elevul sa nu frecventeze orele de Religie este insuficienta în conditiile în care, în practica, scolile, din motive administrative, sunt extrem de reticente în a informa elevii si parintii si de a accepta o astfel de optiune."
>
> Este datoria tuturor celor angrena?i în sistemul educativ, profesori, elevi ?i parin?i, sa vegheze la respectarea prevederilor art. 18, alin. (2) din Legea nr. 1/2011. Prin urmare, credem ca interventia denigratoare la adresa religiei în scoala, prin promovarea de sloganuri si conceptii insuficient sustinute pe fapte reale, este o agresiune inacceptabila, care afecteaza fondul sufletesc al persoanelor aflate în procesul educativ.
>
> ASUR: "Interzicerea dreptului la optiune pentru elevii care au împlinit 16 ani, este în contradictie cu art 3, al (2) din legea cultelor."
>
> Art. 3, alin. (2) din Legea cultelor men?ioneaza alegerea religiei copilului, iar nu studiul ei. În plus, art. 3 alin. (1) din aceeasi lege prevede: "Parintii sau tutorii au dreptul exclusiv de a opta pentru educatia religioasa a copiilor minori, conform propriilor convingeri". Asadar, acest aspect intra sub inciden?a vointei familiei. Mâine, probabil, ASUR va cere si desfiintarea familiei, pentru ca nu se încadreaza în doctrina sa ideologica, anulând astfel orice drept al parintilor asupra copiilor.
>
> ASUR: "Pozitia ASUR este neechivoca: în unitatile de învatamânt trebuie pastrata o stricta neutralitate religioasa, iar în cadrul orelor de religie trebuie predata istoria religiilor si nu doar viziunea particulara a unui anumit cult, indiferent care ar fi acesta."
>
> Valorile propuse de disciplina religie sunt diferite de cele propuse în cadrul cursurilor de istoria religiilor. Întrucât aceste valori spirituale si morale stau la baza culturii europene si nationale, elevii trebuie sa aiba acces în mod liber la ele. Rolul lor formativ este temeinic demonstrat si de studiile sociologice în domeniu. Astfel, rezultatele cercetarii nationale "Educatia moral-religioasa în sistemul de educatie din România", realizata în anul 2008 în cadrul Institutului de Stiinte ale Educatiei, arata ca 85,7% dintre elevi, 91,4% dintre parinti si 88,6% dintre profesorii diriginti considera credinta religioasa ca fiind importanta în viata lor.
>
> Fundamentalismul antireligios al ASUR relativizeaza identitatea de credinta a elevului sau a parintilor acestuia si o reduce la un fenomen al trecutului (istoria religiilor). De fapt, sub pretextul promovarii umanismului, ASUR militeaza pentru eliminarea religiei din cultura copilului, nu doar pentru alternarea informatiei. Niciunul dintre demersurile ASUR nu inspira convingerea ca, în cazul în care copilul ar vrea sa fie educat religios, iar familia s-ar opune, ASUR e gata sa militeze pentru acest drept al copilului!
>
> ASUR: "maniera actuala de predare a religiei corespunde perfect definitiei îndoctrinarii".
>
> Acuzatia este injusta, deoarece educatia religioasa are ca scop cultivarea propriei identitati spirituale a elevului si promovarea iubirii de Dumnezeu si de oameni în comportamentul sau din societate.
>
> ASUR: "predarea se face de o maniera confesionala, oferindu-se o singura viziune asupra fenomenului religios".
>
> Predarea în ?coli a religiei se face pe o baza teoretica si la nivel general, ea urmarind formarea sau educatia spirituala a elevului. Asa cum geografia ofera cunoasterea configura?iei spa?iale a Pamântului, esen?iala pentru cunoa?terea patriei ?i planetei, iar istoria ofera cunoa?terea succesiunii temporale a genera?iilor umane, religia ofera perspectiva comuniunii eterne de iubire între Dumnezeu ?i oameni, între Creator ?i creaturi, între persoane ?i între popoare. Drept urmare, a afirma ca studiul religiei în ?coala este o îndoctrinare, dovedeste faptul ca viziunea clar anti-religioasa pe care o ofera ASUR nu este nicidecum integrativa, ci una exclusivista.
>
> ASUR: "se urmareste izolarea copiilor de orice conceptie alternativa prin sfaturi de genul: sa ne alegem prieteni credinciosi sau prin catalogarea drept 'pacatosi' a celor care cred altfel decât ne învata Biserica Ortodoxa".
>
> Biserica Ortodoxa Romana, prin rela?iile pe care le are cu alte culte, atât din România, cât ?i din afara ?arii, nu da dovada de exclusivism. Nicaieri în înva?atura cre?tin-ortodoxa nu se precizeaza faptul ca cei care sunt de alta religie sau confesiune sunt "pacato?i". Mai mult, constatam ca pentru ASUR a fi ortodox înseamna anti-stiintific, bigot, izolat. Desi liberali în gândire, membrii ASUR devin extrem de intoleranti si exclusivisti când e vorba de religie.
>
> ASUR: "profesorii de religie fiind la cheremul cultului respectiv (si al structurii teritoriale locale în special), trebuie sa respecte întru-totul dogma bisericeasca. În caz contrar, li se poate retrage avizul si îsi pierd automat locul de munca."
>
> Profesorii de religie nu se afla "la cheremul" nimanui din structura Bisericii Ortodoxe Române când ace?tia predau disciplina religie în ?colile publice din ?ara noastra. Ei sunt angaja?i ai unei institu?ii de înva?amânt ?i respecta ca oricare alt profesor, regulamentele de organizare ale acesteia, fundamentate pe Legea educa?iei nationale. Ora de religie poate fi predata numai de personalul didactic calificat ?i abilitat în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Educa?iei ?i cultele religioase recunoscute oficial de stat (art. 18, alin. (3) din Legea educatie nationale). Cazurile de indisciplina ale profesorilor sunt sanctionate potrivit reglementarilor în vigoare.
>
> ASUR: "si mai grav, copiilor, inclusiv celor din clasele primare, li se repeta obsesiv despre 'pacat', 'iad' si 'diavoli', inducîndu-li-se ideea ca nerespectarea cu strictete a 'poruncilor' îi condamna la 'osînda vesnica'.
>
> Reprezentantii ASUR prezinta problema pacatului în mod simplist si superficial, nu existential si social. Libertatea omului nu este indiferen?a spirituala, ci capacitatea acestuia de a alege valori care îmboga?esc via?a persoanei ?i a comunita?ii umane. În acest sens, valorile oferite de educa?ia religioasa sunt extrem de necesare, întrucât ele reprezinta pentru tineri un reper spiritual esen?ial ?i un liant existen?ial între toate cuno?tin?ele dobândite prin studiul celorlalte discipline. Valorile cultivate ?i virtu?ile încurajate în cadrul orelor de religie sunt necesare sanata?ii spirituale a persoanei ?i a comunita?ii. Religia îl înva?a pe copil ?i pe tânar iubirea fa?a de Dumnezeu ?i de oameni, credin?a, speran?a ?i solidaritatea, dreptatea ?i recuno?tin?a fa?a de parin?i ?i fa?a de binefacatori, darnicia ?i harnicia, sfin?enia vie?ii, valoarea eterna a fiin?ei umane, binele comun ?i frumuse?ea sufletului profund uman, cultivat ?i îmboga?it prin virtu?i si fapte bune.
>
> ASUR: "Pentru evitarea potentialelor abuzuri împotriva acelor copii care studiaza totusi religia, ASUR recomanda parintilor urmatoarele:
> . sa ceara referinte despre persoana care preda orele de religie
> . sa solicite planurile lectiilor care urmeaza a fi predate copiilor
> . sa discute periodic cu copilul si sa îi explice de ce la orele de religie i se predau lucruri în contradictie flagranta cu cele învatate la celelalte materii > . sa fie atenti la aparitia unor modificari radicale de comportament a copiilor (dezvoltarea unor obsesii legate de moarte, de pacat, de iad, tulburari de somn sau de nutritie, înstrainare de prieteni etc.) si, daca este cazul, sa apeleze la consiliere psihologica."
>
> Biserica Ortodoxa Româna, prin predarea religiei în ?coala, propune modele viabile de bunatate ?i sfin?enie, oferind tinerilor repere în via?a de familie ?i în viata sociala. Educa?ia religioasa reprezinta un factor de stabilitate ?i de comuniune în societatea româneasca ?i nicidecum "dezvoltarea unor obsesii legate de moarte, de pacat, de iad, tulburari de somn sau de nutri?ie, înstrainare de prieteni". Ea apara ?i promoveaza identitatea spirituala ?i demnitatea persoanei care traie?te astazi într-o lume din ce în ce mai pluralista, confuza ?i individualista din punct de vedere spiritual ?i social, unde prinde tot mai mult contur un model degenerativ de viata în care sunt la moda: minciuna, ho?ia, corup?ia, în?elaciunea, tradarea, vulgaritatea, pornografia, violen?a de toate tipurile etc. Toate acestea, însa, reprezinta negarea valorilor crestine tradi?ionale.
>
> Textul ASUR este vadit anti-cre?tin, de factura umanist-ateista, când insinueaza ca Biserica sus?ine adevarul în contrast cu ?tiin?a. Anii grei ai dictaturii comuniste, cu ateismul ei zis "stiintific" si impus în ?colile de stat, contrar voin?ei unui popor religios, ne-au înva?at sa nu mai dorim cultura fara credin?a, ?tiin?a fara spiritualitate, materie fara spirit, cunoa?tere fara comuniune, filosofie fara speran?a ?i, îndeosebi, ?coala fara suflet, adica educa?ie fara religie, mai ales la vârsta întrebarilor existen?iale ?i a formarii spirituale a tinerilor.
>
> ASUR: "Includerea din oficiu a elevilor la orele de religie, fara a tine cont de opinia lor, încalca art 24, al (1) si articolul 25 din legea drepturilor omului."
>
> Biserica propune, nu impune valori. Întrucât libertatea reprezinta un mare dar oferit de Dumnezeu omului, educa?ia religioasa trebuie asumata în mod liber, conform dorin?ei parin?ilor ?i copiilor. În acest sens, Biserica a respectat deciziile comunita?ilor locale, în concordan?a cu prevederile articolului 26 alin (3) din Declara?ia Universala a Drepturilor Omului: "parin?ii au dreptul de prioritate în alegerea modului de educa?ie acordata copiilor lor". Asadar, Biserica respecta si binecuvinteaza, în acelasi timp, libertatea copiilor si a parintilor acestora.
>
>
> Cu stima,
> Dicu-Sava Cristian
> www.dsclex.ro
> http://arid.wordpress.com
>


Raspunde prin e-mail lui