bai asta dat afara de pe  toate listele de discutii...(aici este
singurul loc unde mai ai acces, Pina si tolerantul la prostia ta,
Platon, te-a dat afara,,) Neuronul tau singular are  niste fixuri putine
dar hotarite. Cit timp impingi cosul prin  parcarea de la ACME pentru o
cerseala, asta este tot ce poti emite. Slava domnului ca  cam stai
acolo, in casuta ta de cartoane.

DC?  T

Dubito ergo cogito, cogito ergo sum!
Cînd se suie scroafa în  pom
Cine tace nu e om.


--- In protest-ro@yahoogroups.com, dan G <dan@...> wrote:
>
> Tu esti bineinteles un cretin! Unde gasesti profesori ne-preoti ca sa
> predea obiectiv si impartial religia? Sau speri sa faci o retea de
> cretin ateisti care sa batjocoreasca religia si sa spele pe cap copiii
> in ateism.
> Da, stiu, vrei sa intorci comunismul inapoi!
> Dan G
> On 2/18/2011 1:19 PM, dan-calin wrote:
> >
> > Problema pleaca de la obligativitate orei de religie.
> > Sustin oricind obligativitatea cursului de istorie a religiei,
religie
> > comparata, samd predat de profesori si nu de preoti.
> > Religia "predata" acum in multe scoli este una de stricta
indoctrinare
> > si care nu este normala intr-o scoala de stat.
> > Acum constitutia este violata cu sirg pentru ca libertatea garantata
> > prin lege devine obligatie pentru cei care nu vor sa il practice.
> > Pentru ca pe aceeasi libertate miine vom avea cursuri de homosexuale
> > pentru ca si libertatea acestora este garantata.
> > Ora de religie trebuie sa fie obligatorie NUMAI pe baze voluntare.
> > Prblema vine de la faptul ca "la solicitarea scrisã a elevului
major,
> > a pãrintelui sau a tutorelui legal constituit, elevul poate sã
*nu *
> > frecventeze orele de religie" cind corect ar fi "la solicitarea
scrisã
> > a elevului major, a pãrintelui sau a tutorelui legal constituit,
> > elevul poate sã frecventeze orele de religie".
> > Acest "NU" face diferenta dintre un sistem obligatoriu si unul
voluntar.
> > Restul sint vorbe goale despre altceva.
> >
> >
> >
> > DC? T
> >
> > Dubito ergo cogito, cogito ergo sum!
> > Cînd se suie scroafa în pom
> > Cine tace nu e om.
> >
> > --- In protest-ro@yahoogroups.com, "Arhitectura" dsc1@ wrote:
> > >
> > >
> > >
> > > Patriarhia BOR apara invatamantul religios din Romania de
atacurile
> > ateilor de la ASUR
> > >
> > > ?BOR: "Refuzam oferta vidului spiritual [ateist]"
> > >
> > > 15 Febr. 2011 - Agentia de Stiri BASILICA
> > >
> >
http://www.basilica.ro/ro/stiri-patriarhie/brefuzam_oferta_vidului_spiri\
tualb_6840.html
> > >
> > >
> > > Raspuns al Patriarhiei Române la campania "Stop
îndoctrinarii
> > religioase în ?coli", lansata de Asocia?ia Secular Umanista
[Ateista]
> > din România (ASUR):
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > Raspuns al Patriarhiei Române la campania "Stop
îndoctrinarii
> > religioase în ?coli", lansata de Asocia?ia Secular Umanista din
> > România (ASUR):
> > >
> > > ASUR: "Prevederile legii 1/2011 în privinta predarii religiei
în
> > scoli vin în contradictie cu Constitutia României, cu legea
privind
> > protectia si promovarea drepturilor copilului, cu codul muncii si
> > chiar si cu legea cultelor."
> > >
> > > Predarea religiei în scolile de stat se face în conformitate
cu art.
> > 32, alin. (7) din Constitutia României: "Statul asigura
libertatea
> > învatamântului religios, potrivit cerintelor specifice
fiecarui cult.
> > În scolile de stat, învatamântul religios este organizat si
garantat
> > prin lege". În mod similar, Legea educatiei nationale prevede
în art.
> > 18, alin. (1): "Elevilor apartinând cultelor de stat, indiferent
de
> > numarul lor, li se asigura dreptul constitutional de a participa la
> > ora de religie, conform confesiunii proprii".
> > >
> > > Daca Legea educatiei nationale se afla în conflict cu
Constitu?ia
> > României, este misiunea Cur?ii Constitu?ionale sa decida.
> > Interpretarea oferita de ASUR este una tendentioasa, menita sa
> > legitimeze aceasta ac?iune de denigrare a Bisericii Ortodoxe
Române
> > (BOR). De altfel, tonul profund anti-BOR arata ca ASUR promoveaza un
> > umanism antireligios. ASUR se face astfel continuatoarea procesului
de
> > ateizare "prin informare", pe care comunismul l-a propus
României,
> > timp de 45 de ani, cu roadele dureroase pe care le resimtim si acum.
> > >
> > > ASUR: "Lipsa unui mecanism de înscriere voluntara, pe baza unei
> > decizii informate a parintilor si a elevilor, instaureaza
> > obligativitatea de facto a studierii religiei în scoala, fapt ce
> > violeaza art 29, al. (1) din Constitutie."
> > >
> > > În conformitate cu art. 32, alin. (1) si art. 3, alin. (1) din
Legea
> > nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al
> > cultelor, este obligatorie prezenta religiei printre celelalte
> > discipline din schema orara (nu la dispozitia conducerii scolii),
dar
> > nu este obligatorie participarea elevilor la ora de religie. La
> > solicitarea scrisa a elevului major, a parintelui sau a tutorelui
> > legal constituit, elevul poate sa nu frecventeze orele de religie;
în
> > acest caz, situatia scolara se încheie fara disciplina religie
(art.
> > 18, alin. (2) din Legea educatiei nationale). Aceasta prevedere a
> > legii este adusa la cunostinta parintilor de catre diriginti sau
> > învatatori, la început de an scolar.
> > >
> > > ASUR: "Prevederea conform careia se poate solicita ca elevul sa nu
> > frecventeze orele de Religie este insuficienta în conditiile
în care,
> > în practica, scolile, din motive administrative, sunt extrem de
> > reticente în a informa elevii si parintii si de a accepta o
astfel de
> > optiune."
> > >
> > > Este datoria tuturor celor angrena?i în sistemul educativ,
> > profesori, elevi ?i parin?i, sa vegheze la respectarea prevederilor
> > art. 18, alin. (2) din Legea nr. 1/2011. Prin urmare, credem ca
> > interventia denigratoare la adresa religiei în scoala, prin
promovarea
> > de sloganuri si conceptii insuficient sustinute pe fapte reale, este
o
> > agresiune inacceptabila, care afecteaza fondul sufletesc al
> > persoanelor aflate în procesul educativ.
> > >
> > > ASUR: "Interzicerea dreptului la optiune pentru elevii care au
> > împlinit 16 ani, este în contradictie cu art 3, al (2) din
legea
> > cultelor."
> > >
> > > Art. 3, alin. (2) din Legea cultelor men?ioneaza alegerea religiei
> > copilului, iar nu studiul ei. În plus, art. 3 alin. (1) din
aceeasi
> > lege prevede: "Parintii sau tutorii au dreptul exclusiv de a opta
> > pentru educatia religioasa a copiilor minori, conform propriilor
> > convingeri". Asadar, acest aspect intra sub inciden?a vointei
> > familiei. Mâine, probabil, ASUR va cere si desfiintarea familiei,
> > pentru ca nu se încadreaza în doctrina sa ideologica,
anulând astfel
> > orice drept al parintilor asupra copiilor.
> > >
> > > ASUR: "Pozitia ASUR este neechivoca: în unitatile de
învatamânt
> > trebuie pastrata o stricta neutralitate religioasa, iar în cadrul
> > orelor de religie trebuie predata istoria religiilor si nu doar
> > viziunea particulara a unui anumit cult, indiferent care ar fi
acesta."
> > >
> > > Valorile propuse de disciplina religie sunt diferite de cele
propuse
> > în cadrul cursurilor de istoria religiilor. Întrucât aceste
valori
> > spirituale si morale stau la baza culturii europene si nationale,
> > elevii trebuie sa aiba acces în mod liber la ele. Rolul lor
formativ
> > este temeinic demonstrat si de studiile sociologice în domeniu.
> > Astfel, rezultatele cercetarii nationale "Educatia moral-religioasa
în
> > sistemul de educatie din România", realizata în anul 2008
în cadrul
> > Institutului de Stiinte ale Educatiei, arata ca 85,7% dintre elevi,
> > 91,4% dintre parinti si 88,6% dintre profesorii diriginti considera
> > credinta religioasa ca fiind importanta în viata lor.
> > >
> > > Fundamentalismul antireligios al ASUR relativizeaza identitatea de
> > credinta a elevului sau a parintilor acestuia si o reduce la un
> > fenomen al trecutului (istoria religiilor). De fapt, sub pretextul
> > promovarii umanismului, ASUR militeaza pentru eliminarea religiei
din
> > cultura copilului, nu doar pentru alternarea informatiei. Niciunul
> > dintre demersurile ASUR nu inspira convingerea ca, în cazul în
care
> > copilul ar vrea sa fie educat religios, iar familia s-ar opune, ASUR
e
> > gata sa militeze pentru acest drept al copilului!
> > >
> > > ASUR: "maniera actuala de predare a religiei corespunde perfect
> > definitiei îndoctrinarii".
> > >
> > > Acuzatia este injusta, deoarece educatia religioasa are ca scop
> > cultivarea propriei identitati spirituale a elevului si promovarea
> > iubirii de Dumnezeu si de oameni în comportamentul sau din
societate.
> > >
> > > ASUR: "predarea se face de o maniera confesionala, oferindu-se o
> > singura viziune asupra fenomenului religios".
> > >
> > > Predarea în ?coli a religiei se face pe o baza teoretica si la
nivel
> > general, ea urmarind formarea sau educatia spirituala a elevului.
Asa
> > cum geografia ofera cunoasterea configura?iei spa?iale a
Pamântului,
> > esen?iala pentru cunoa?terea patriei ?i planetei, iar istoria ofera
> > cunoa?terea succesiunii temporale a genera?iilor umane, religia
ofera
> > perspectiva comuniunii eterne de iubire între Dumnezeu ?i oameni,
> > între Creator ?i creaturi, între persoane ?i între popoare.
Drept
> > urmare, a afirma ca studiul religiei în ?coala este o
îndoctrinare,
> > dovedeste faptul ca viziunea clar anti-religioasa pe care o ofera
ASUR
> > nu este nicidecum integrativa, ci una exclusivista.
> > >
> > > ASUR: "se urmareste izolarea copiilor de orice conceptie
alternativa
> > prin sfaturi de genul: sa ne alegem prieteni credinciosi sau prin
> > catalogarea drept 'pacatosi' a celor care cred altfel decât ne
învata
> > Biserica Ortodoxa".
> > >
> > > Biserica Ortodoxa Romana, prin rela?iile pe care le are cu alte
> > culte, atât din România, cât ?i din afara ?arii, nu da
dovada de
> > exclusivism. Nicaieri în înva?atura cre?tin-ortodoxa nu se
precizeaza
> > faptul ca cei care sunt de alta religie sau confesiune sunt
> > "pacato?i". Mai mult, constatam ca pentru ASUR a fi ortodox
înseamna
> > anti-stiintific, bigot, izolat. Desi liberali în gândire,
membrii ASUR
> > devin extrem de intoleranti si exclusivisti când e vorba de
religie.
> > >
> > > ASUR: "profesorii de religie fiind la cheremul cultului respectiv
> > (si al structurii teritoriale locale în special), trebuie sa
respecte
> > întru-totul dogma bisericeasca. În caz contrar, li se poate
retrage
> > avizul si îsi pierd automat locul de munca."
> > >
> > > Profesorii de religie nu se afla "la cheremul" nimanui din
structura
> > Bisericii Ortodoxe Române când ace?tia predau disciplina
religie în
> > ?colile publice din ?ara noastra. Ei sunt angaja?i ai unei
institu?ii
> > de înva?amânt ?i respecta ca oricare alt profesor,
regulamentele de
> > organizare ale acesteia, fundamentate pe Legea educa?iei nationale.
> > Ora de religie poate fi predata numai de personalul didactic
calificat
> > ?i abilitat în baza protocoalelor încheiate între
Ministerul Educa?iei
> > ?i cultele religioase recunoscute oficial de stat (art. 18, alin.
(3)
> > din Legea educatie nationale). Cazurile de indisciplina ale
> > profesorilor sunt sanctionate potrivit reglementarilor în
vigoare.
> > >
> > > ASUR: "si mai grav, copiilor, inclusiv celor din clasele primare,
li
> > se repeta obsesiv despre 'pacat', 'iad' si 'diavoli',
inducîndu-li-se
> > ideea ca nerespectarea cu strictete a 'poruncilor' îi condamna la
> > 'osînda vesnica'.
> > >
> > > Reprezentantii ASUR prezinta problema pacatului în mod simplist
si
> > superficial, nu existential si social. Libertatea omului nu este
> > indiferen?a spirituala, ci capacitatea acestuia de a alege valori
care
> > îmboga?esc via?a persoanei ?i a comunita?ii umane. În acest
sens,
> > valorile oferite de educa?ia religioasa sunt extrem de necesare,
> > întrucât ele reprezinta pentru tineri un reper spiritual
esen?ial ?i
> > un liant existen?ial între toate cuno?tin?ele dobândite prin
studiul
> > celorlalte discipline. Valorile cultivate ?i virtu?ile încurajate
în
> > cadrul orelor de religie sunt necesare sanata?ii spirituale a
> > persoanei ?i a comunita?ii. Religia îl înva?a pe copil ?i pe
tânar
> > iubirea fa?a de Dumnezeu ?i de oameni, credin?a, speran?a ?i
> > solidaritatea, dreptatea ?i recuno?tin?a fa?a de parin?i ?i fa?a de
> > binefacatori, darnicia ?i harnicia, sfin?enia vie?ii, valoarea
eterna
> > a fiin?ei umane, binele comun ?i frumuse?ea sufletului profund uman,
> > cultivat ?i îmboga?it prin virtu?i si fapte bune.
> > >
> > > ASUR: "Pentru evitarea potentialelor abuzuri împotriva acelor
copii
> > care studiaza totusi religia, ASUR recomanda parintilor urmatoarele:
> > > . sa ceara referinte despre persoana care preda orele de religie
> > > . sa solicite planurile lectiilor care urmeaza a fi predate
copiilor
> > > . sa discute periodic cu copilul si sa îi explice de ce la
orele de
> > religie i se predau lucruri în contradictie flagranta cu cele
învatate
> > la celelalte materii
> > > . sa fie atenti la aparitia unor modificari radicale de
comportament
> > a copiilor (dezvoltarea unor obsesii legate de moarte, de pacat, de
> > iad, tulburari de somn sau de nutritie, înstrainare de prieteni
etc.)
> > si, daca este cazul, sa apeleze la consiliere psihologica."
> > >
> > > Biserica Ortodoxa Româna, prin predarea religiei în ?coala,
propune
> > modele viabile de bunatate ?i sfin?enie, oferind tinerilor repere
în
> > via?a de familie ?i în viata sociala. Educa?ia religioasa
reprezinta
> > un factor de stabilitate ?i de comuniune în societatea
româneasca ?i
> > nicidecum "dezvoltarea unor obsesii legate de moarte, de pacat, de
> > iad, tulburari de somn sau de nutri?ie, înstrainare de prieteni".
Ea
> > apara ?i promoveaza identitatea spirituala ?i demnitatea persoanei
> > care traie?te astazi într-o lume din ce în ce mai pluralista,
confuza
> > ?i individualista din punct de vedere spiritual ?i social, unde
prinde
> > tot mai mult contur un model degenerativ de viata în care sunt la
> > moda: minciuna, ho?ia, corup?ia, în?elaciunea, tradarea,
vulgaritatea,
> > pornografia, violen?a de toate tipurile etc. Toate acestea, însa,
> > reprezinta negarea valorilor crestine tradi?ionale.
> > >
> > > Textul ASUR este vadit anti-cre?tin, de factura umanist-ateista,
> > când insinueaza ca Biserica sus?ine adevarul în contrast cu
?tiin?a.
> > Anii grei ai dictaturii comuniste, cu ateismul ei zis "stiintific"
si
> > impus în ?colile de stat, contrar voin?ei unui popor religios,
ne-au
> > înva?at sa nu mai dorim cultura fara credin?a, ?tiin?a fara
> > spiritualitate, materie fara spirit, cunoa?tere fara comuniune,
> > filosofie fara speran?a ?i, îndeosebi, ?coala fara suflet, adica
> > educa?ie fara religie, mai ales la vârsta întrebarilor
existen?iale ?i
> > a formarii spirituale a tinerilor.
> > >
> > > ASUR: "Includerea din oficiu a elevilor la orele de religie, fara
a
> > tine cont de opinia lor, încalca art 24, al (1) si articolul 25
din
> > legea drepturilor omului."
> > >
> > > Biserica propune, nu impune valori. Întrucât libertatea
reprezinta
> > un mare dar oferit de Dumnezeu omului, educa?ia religioasa trebuie
> > asumata în mod liber, conform dorin?ei parin?ilor ?i copiilor.
În
> > acest sens, Biserica a respectat deciziile comunita?ilor locale,
în
> > concordan?a cu prevederile articolului 26 alin (3) din Declara?ia
> > Universala a Drepturilor Omului: "parin?ii au dreptul de prioritate
în
> > alegerea modului de educa?ie acordata copiilor lor". Asadar,
Biserica
> > respecta si binecuvinteaza, în acelasi timp, libertatea copiilor
si a
> > parintilor acestora.
> > >
> > >
> > > Cu stima,
> > > Dicu-Sava Cristian
> > > www.dsclex.ro
> > > http://arid.wordpress.com
> > >
> >
>

Raspunde prin e-mail lui