Desigur, contravine!

Dar eu sunt mai ingrijorat de modul cum proiectul minier afecteaza pe cei vii, 
decat pt morti.

Contravine traditiei, si nu este vorba doar de dreptcredinciosi – orice 
soceitate, orice religie care manifesta respect fata de inaintasi ar fi 
afectata de acesta “plimbare” a cadavrelor parintilor si bunicilor.
Ia incercati la musulmani, la evrei, sa le ziceti ca vreti sa le mutati mortii, 
sa vedem daca le place!

si este mare ipocrizie sa zici: “Toate ceremoniile de reînhumare vor fi fãcute 
la cererea familiilor ºi pe cheltuiala RMGC. Procesul va urma pânã la cele mai 
mici detalii legea româneascã cu privire la reînhumãri, compania angajându-se 
sã acþioneze cu respect ºi reverenþã.”

auzi, pe cheltuiala RMGC! Ce favoare ne face! 
From: Ionas Adrian 
Sent: Monday, July 25, 2011 11:46 PM
To: protest-ro@yahoogroups.com 
Subject: [protest-ro] Si mortii de sute de ani vor fi "restaurati" . Vor muta 
cimitirele!

  
http://www.rmgc.ro/proiectul-rosia-montana/intrebari-frecvente/cimitirele-din-rosia-montana.html

Este comunitatea de acord cu mutarea cimitirelor? Nu contravine acest lucru 
tradiþiei?

ªase cimitire vor fi afectate de proiect. In cazul oricãrui mormînt, trebuie sã 
existe un motiv foarte puternic pentru ca acel mormînt sã fie mutat. Mai întâi 
comunitatea a creat reguli, care apoi s-au transformat în legi, care au avut în 
vedere aceste împrejurãri. 

Contrar afirmaþiilor oponenþilor proiectului minier, nimeni nu vrea sã distrugã 
biserici sau cimitire. Pentru a pune numãrul de morminte în context, 410 
morminte dintre cele 1905 din Roºia Montanã vor fi afectate de proiectul 
minier. Pe cât posibil, compania a proiectat operaþiunile miniere astfel încât 
sã nu fie afectate cimitirele.

Toate ceremoniile de reînhumare vor fi fãcute la cererea familiilor ºi pe 
cheltuiala RMGC. Procesul va urma pânã la cele mai mici detalii legea 
româneascã cu privire la reînhumãri, compania angajându-se sã acþioneze cu 
respect ºi reverenþã.
Raspunde prin e-mail lui