VOR LUA BANI LEGALI, VOR LUA DIVIDENDE AN DE AN!

http://www.sfin.ro/articol_21724/aurul_intra_in_premiera_la_tranzactionare_pe_bvb.html

Aurul intrã în premierã la tranzacþionare pe BVB
de Matei Balan in Piata de capital pe 26 Noiembrie 2010, 19:30 
printrecomanda Investitorii au supralicitat la iFond Gold, primul fond local ce 
va investi în acþiuni ale „exploratorilor" de aur

Dincolo de randamentele recen­te foarte bune ale plasamentelor în aur, Lupºan 
mãrturiseºte cã instrumentul financiar propus are un grad de risc mediu spre 
ridicat, ce þi­ne în primul rând de procedurile ju­ridice pe care le va 
parcurge pro­iec­tul Roºia Montanã, unde iFond Gold va avea plasaþi 40% din 
bani. 
Dupã doi ani în care proiectul a fost blocat la Ministerul Mediului, pro­cedura 
de evaluare a impactului asupra mediului a fost reluatã în sep­­tembrie 2009, 
iar în septembrie anul acesta Gabriel Resources, compania canadianã care deþine 
80% din Ro­ºia Montanã, a primit un aviz e­sen­þial pentru continuarea 
procedurilor. De atunci, acþiunile Gabriel Resources au explodat pe bursa din 
Toronto, urcând cu 57% în mai puþin de trei luni, pânã la un maxim isto­ric de 
7,75 dolari canadieni, ºi depã­ºind preþul-þintã indicat de analiºtii strãini 
care urmãresc compania.
De altfel, evoluþia titlurilor companiei canadiene a fost puternic in­fluenþatã 
de situaþia juridicã în care se afla Roºia Montanã de-a lungul timpului. 
Cotaþia s-a prãbuºit dupã suspendarea procedurilor de la Mi­nis­terul Mediului, 
în 2006, de la cir­ca 5 dolari pânã la 1 dolar pe unitate la sfârºitul anului 
2008, marcând o pierdere de 80%.
„Desigur cã existã riscuri care þin de decizii ale autoritãþilor, însã am 
specificat asta în prospect ºi investitorii le cunosc foarte bine. Nu vom sta 
însã cu mâna în sân dacã, de exem­plu, cu Roºia Montanã nu se întâmplã nimic 
sau se întâmplã ceva rãu. Existã foarte multe companii aurifere de anvergurã pe 
pieþele bursiere ale lumii ºi ne vom repoziþiona dacã anumite proiecte nu se 
concre­tizeazã. Portofoliul iFond se poate mo­difica destul de mult ºi o datã 
la 3 luni", a menþionat Lupºan.
Pe lângã Gabriel Resources, iFond Gold îºi va direcþiona alte 20% din active în 
compania European Gold­fields, care deþine exploatarea Certej din Munþii 
Apuseni ºi alte ex­ploatãri în Grecia ºi în Europa Cen­tralã. Restul de 40% vor 
fi distribuite egal în alte 5 companii aurifere, ma­joritatea cu exploatãri în 
America de Nord ºi Sud, dar ºi în Australia.
------------------------------------

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public!Yahoo! Groups 
Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  protest-ro-dig...@yahoogroups.com 
  protest-ro-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  protest-ro-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

Raspunde prin e-mail lui