http://www.evenimentul.ro/articol/agentii-de-politie-se-pregatesc-de-proteste.html

ASIS) -Agenþii de poliþie nemþeni, membri ai Sindicatul Naþional al Agenþilor 
de Poliþie (SNAP), vor participa, în data de 27 ianuarie, la un protest în 
Bucureºti. La începutul acestei sãptãmâni, SNAP a solicitat primului ministru 
Emil Boc, demiterea ministrului Administraþiei ºi Internelor, Traian Igaº. 
„Solicitarea vine ca urmare a nemulþumirilor referitoare la neplata drepturilor 
salariale restante pentru politiºti -drepturile de echipament, restanþa de la 
norma de hranã- refuzul nejustificat al ministrului Traian Igaº de a se 
consulta cu organizaþiile sindicale, precum ºi lipsa proiectelor pentru 
absorbþia fondurilor europene prin care sã fie îmbunãtãþite condiþiile de muncã 
ale poliþiºtilor", a spus Ioan Cãnãrãu, vicepreºedintele SNAP. Sindicaliºtii au 
solicitat autorizaþie pentru organizarea protestelor, la care sunt aºteptaþi sã 
participe în jur de 5.000 de poliþiºti din toatã þara. Astfel, vineri, 27 
ianuarie, între orele 11:00 – 12:00, poliþiºtii vor protesta în faþa 
Guvernului, în intervalul 12:00 – 13:00, manifestanþii se vor deplasa pe 
Bulevardul Victoria pânã în faþa Ministerului Administraþiei ºi Internelor, iar 
între orele 13:00 ºi 16:00, acþiunile de protest se vor desfãºura în faþa 
Ministerului Administraþiei ºi Internelor ºi vor fi îndreptate exclusiv 
împotriva ministrului Igaº.------------------------------------

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public!Yahoo! Groups 
Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  protest-ro-dig...@yahoogroups.com 
  protest-ro-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  protest-ro-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

Raspunde prin e-mail lui