петак, 08. новембар 2013. 19.06.10 УТЦ +1, Прот ... @ гооглецоде.цом је 
написао / ла:
>
> Стање: Ново 
> Власник: Лиу ... @ гоогле.цом <javascript:> 
> Ознаке: Тип-Дефект Приоритет-средно новом броју 575 од СА ... @ опанга.цом: 
> Гоогле протобуф неће градити под   АРМ64 
> хттп://цоде.гоогле.цом / п / 
> <http://code.google.com/p/protobuf/issues/detail?id=575>протобуф / питања 
> / детаљ? ид = 575 
> <http://code.google.com/p/protobuf/issues/detail?id=575>Које кораке ће 
> репродуковати проблем? 1. 
> Буилд Гоогле протобуф шифру за АРМ64 мети Шта је очекивано излаз? Шта ти 
> уместо тога видели? Очекивао сам да се чисто буид, уместо тога сам ударио 
> "# грешка Хост архитектура   није детектован као подржали протобуф 
> "Препроцессор макро. Шта верзија производа користите? ? На ком 
> оперативном систему ја користим протобуф-2.5.0 на МацОСКС зграде за иОС 
> 64-битни. - Ову поруку сте добили зато што овај пројекат је конфигурисан 
> да шаље све   обавештења издаје на ову адресу. Можете подесити подешавања 
> за обавештења на : хттпс://цоде.гоогле.цом/ 
> <https://code.google.com/hosting/settings>хостинг / 
> подешавања<https://code.google.com/hosting/settings>
>
>
>
> <http://code.google.com/p/protobuf/issues/detail?id=575> 
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> <https://code.google.com/hosting/settings> 
>

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Protocol Buffers" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to protobuf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to protobuf@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/protobuf.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

Reply via email to