Para os que usades o sistema de reducción de ligazóns, lembrarvos que exste un 
"reductor" libre
http://xiki.to/

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a