> > Como ben podes ver todo está "en discusión". Eu concordo en manter as
> > 
> >  dúas traducións, e se o resto da xente está de acordo só queda
> >  discutir en que caso se aplica cada tradución. A miña idea é usar
> >  "ruta" para os casos normais de "path" e usar "camiño" para o ámbito
> >  das imaxes vectoriais.
> 
> Eu concordo con Leandro:
> - especializar o uso de camiño e reservalo na medida do posíbel para o
> contexto do debuxo vectorial,
> - empregar r[u|o]ta para referirse a cuestións relativas a ficheiros e
> sistemas de ficheiros.

+1

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a