Tamén estou facendo comentarios amplos para que os que queiras fozar no 
ficheiro ou ficheiros o teñan máis doado ao principio.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a