Miguel, mandei un correo á lista cos ficheiros como os teño de momento. Está 
esperando aprobación ou algo, creo. Nel explico os cambios que fixen o teu 
.aff (mínimos, e sen cambios no comportamento final do corrector).

Aínda que xa o puxen nese correo, xa adianto que o único que falta é o 
imperativo das formas estilo fuxir (creo que todas as do 700).

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a