Aquí envío tamén algo máis do traballo de todos sobre este tema:(lembrade que 
non só son correccións senón tamén cuestións sobre as suxestións que ofrece o 
corrector) Última referencia recollida o 20 outubro 2009====
Mensaxe de anuncio de revisión do 
corrector:http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2008-December/001305.htmlPetición de 
Marce sobre a recollida de erros e dúbidas"Xa iremos vendo, non vexo motivo para que 
non podas ir elaborando undosier (*) referente a léxico, pero por favor, en cada ficha 
inclúeonde saltou a dúbida, e que partes participaron na [Dúbida]"
1. http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2008-November/001134.htmlPropostas (Participación: mvillarino, leandro)senderos 
<= non ofrece "sendeiros"consensuada <=non a dá como válida,elixícheme <= non ofrece 
"elixíchesme"prexuiciosa <= non ofrece "prexudicial"paseniñamente <= non a dá como 
válida,inquedanza <= non a dá como válida
Aceptadassendeiro/spaseniñamenteinquedanza2. 
http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2008-November/001168.htmlPropostas 
(bradomin)Melloras na gramática3. 
http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2008-November/001158.htmlPropostas 
(mvillarino)dialoganteslonxanoindesexadaAceptadasdialogantesindesexada4. 
http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2008-December/001282.htmlPropostas: 
(leandro)dinosauriocarballeiraxentalladúasoxíxenoaxexarasexarosíxenoAceptadasoxíxeno5. 
http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2008-December/001307.htmlPropostas 
(damufo)ligábelinterpersonalesminusvaloradaretroalimentaciónubicaciónAceptadasinterpersoaisminusvaloradaretroalimentaciónAceptadas
 para borrar ?graciasgraciaSon do verbo graciar 6. 
http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2008-December/001327.htmlPropostas: 
(damufo)poría7. 
http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2008-December/001312.htmlPropostas: 
(leandro)nadalplusnoraboaAceptadasnadalplus8. 
http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2008-December/001313.htmlPropostas 
(leandro)EulerFermatArquímedesEuclides9. 
http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2008-December/001322.htmlPropostas: 
(damufo)remudaremudistaAceptadasremudaCorrecciónauxilíar > auxiliar
10. http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2008-December/001316.htmlPropostas (damufo)nadalAceptadanadal (aparece así no VOLG aínda que o correcto é Nadal)11. Propostas 
(damufo)priorizardespazo12. http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2009-January/001354.htmlPropostas (leandro) ; Inclúe ir_indo.txt (A) e diccionario_manual_lingua_galega.txt 
(B)APropostas aceptadasaburapampamento, ampampar (non recollida no 
VOLG)arteriabacallaucachapernascachapernacaralladacélebrecempéschchicarchóferchoromicarcrucrúaderradeiroderradeiradesapacibredesmellorardestaparenaguaesnacaretcéteraeuscaldunizaciónzarcilloinaptoinaptalimparmanzanillamongólicomonifantenestoutronestoutrañuxovesetestreloxoveCorreccións
 padrastroParellas toleradas (debería só recollerse a recomendábel? o certo éque noutros casos si están xa recollidas varias opcións: bocareo =>bocarte; bagaño => 
bagazo;badía => baía)champú => xampúchilrar => chirlarchutar => xutarcomenzar => comezarcomenzo => comezodarredor => arredordespentear 
=> despeitearencomezar => comezargaseoso => gasosogostar => gustarhostelería = hostalaríainmiscuír => inmiscirlouvar => loarnantronte => 
antontenaquelo => naquiloresurxir => rexurdirrolar => arrolarsaraibar => sarabiarsitiar => asediar, cercarsobor => sobretiburón => 
quenllatrafegar => trasfegarzarrar => cerraramistar => amigar

OutrosS.O.S. (recollido así no VOLG)
B Propostas aceptadascrequenastostar    eliminar aluguer (alugueiro) anozcararreigo 
=> arraigo eliminar arraigo que non está no 
VOLGarteriaaventarbaballoadabacallaucachaporracaralladacélebrecempéscercearcerrallada/ocerrallarcomestoconsonarcrequenascroquiscruchapicar(se)chapuceirodesdicirdesditadesembacadoirodesliardesenvoltodesmellorardesproverdestaparempillarenaguaencanecerencasquetarencolleitoenteirezaentibiarergueitoesnacarestatorestrincarexplicitarféridofervellasverzaslimparmaniotamerluzamiñocamiolanadalnonoñuoxalápectoralretumbarsalubresendeirosendeirismosonartostartrespészunirzurullo

Parellas toleradasantergo => entregoarrecadar => recadararregañar => regañararrequichar => requicharbombilla => lámpadaborbullar => burbullarchaminea => chemineachampú => 
xampúchampurrar =>chapuzarchapugar => chapuzarchilrar => chirlarchutar => xutardecer => dicirdelictivo => delituosoderogación => derrogaciónderogar => derrogardescordar => 
escordardesmoronar => esborrallardespentear => despeitearempencha => empinchaenamorado => namoradoenamorar => namorarlouvar => loarrechazar => rexeitarmelro => merlopegadizo 
=>apegadizopro => pero, para o (Ollo, porque haberá que poñelo non como léxico senón como gramática)recopilar => recompilarrechazar => rexeitarrechazo => rexeitamentoresurxir => rexurdirrezumar 
=> zumegarrolar => arrolarrondar => roldarrousiñol = reiseñorsaraibar => sarabiarsitiar => asediarsurtidor = cichotalude => noirotrafegar => trasfegartrasto => trastetrompo => 
buxaina

Frases latinas e frases feitasalter egohomo faberhomo sapienslácrima Christilapsus calamilapsus linguaelong playmare magnummodus vivendiprima donnaqui pro quorara avisrock and rollstatu quovox populi Eliminar ou ver que se fai conka (letra) que non está no Volg e tampouco k KJ (quiloxulio) debe ser Kj como símbolo non como palabra *KJ (quiloxulio) *KL (quilolitro) *Km (quilómetro) *KV. (quilovoltio) *KW. (quilovatio)Eliminar sa
... (leandro)Propostaiamos
13. http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2009-February/001422.htmlMarce//- recalcule - derradeiro- crear/criar- bursátil - bianualmente- respaldar- devolto- estonio- Guyana Dóllar- widget- foco- promedio//formatarnúm.nºpaxinadoradicionariniciábel iniciableciánmaxentamedianoiteacoplar *entorno (quitar) // entornar14.http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2009-May/001838.htmlLeandro- mesturador- temporizaciónConsiderar a posibilidade de dar como válida a derivación en -mento para os verbos da CI (moito creacionismo e neoloxismo: http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2009-June/002032.html)15. http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2009-June/002089.html- adicionar16. http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2009-June/002094.htmltiburón 17. http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2009-September/002496.html- despregable- despregábel- hiperligazón18. invasivo (Non está no Volg)
19. http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2009-October/002589.htmlliches 
(verbo)

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a