Vale, eu sigo con isto, que o deixei onte no das unidades de medida. Mágoa que 
o ° do °C non mo trague o corrector nin aínda que llo poña no gl.dic. En canto 
resolva todos os asuntos non relativos a verbos (nese campo non me meto), xa 
mando un tar.gz á lista cos ficheiros cambiados.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a