> Unha última nota por hoxe,
> 
> A hipotética adopción da responsabilidade sobre o hunspell por parte de
> Trasno é un asunto serio. Como mínimo debería garantirse a súa
> fiabilidade.
> 
> Sería conveniente que tanto o hunspell propiamente como a extensión tivesen
> exactamente as mesmas regras.
> 
> http://extensions.services.openoffice.org/project/Extension_Corrector_galeg
> o_OOo
> 
> A competencias en coñecementos informáticos neste caso deben ser puramente
> instrumentais.

Deixando de lado que non acabo de pillar o significado da mensaxe 
completamente, a ligazón leva a ningures. :S

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a