Penso que non se deben incluír as letras j, k, w, ç (esqueciches -y-) no grupo 
do alfabeto. Precisamente ao seren letras alleas ao galego, as palabras que as 
conteñan débense marcar desde un p.d.v. ortográfico. Ou son préstamos NON 
adaptados ou son topónimos e nomes propios.

Pódoche confirmar (ollo coas maiúsculas)

gray Gy
becquerel Bq
estereorradián sr

Non che confirmo porque non o coñezo
katal


Símbolos internacionais das linguas. Eu digo de meter as máis frecuentes na 
escrita, por comodidade

es
br
it
nl
pt
ar
sv
ca
cy
eo
eu
fr
gl
fi
ja
ko
la
oc
ro
ru
zh
el
de
da


Vouche ir contestando aos poucos, vale?


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a