> > Por último (polo de agora) hai un campo que di: "unusable", con
> > comentario que di que está limitado a oito caracteres. Puxen "inusable",
> > inda que non está no diccionario. Non se me ocorreu nada mellor.
> 
> "inutilizable" por exemplo.

O problema é o límite de caracteres. Ao mellor «inutili.», ou outra 
abreviatura.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a