Tradúcese?

O caso concreto en que me atopo é o seguinte:

Orixinal:
  Maximum FPS:
Actual:
  FPS máximos:

E non sei se cambiar a cadea ou non. «Imaxes por segundo» paréceme unha boa 
tradución, pero as siglas son outro conto...

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a