> Obedecerá sempre ao contexto, se estamos a falar de vídeo/cine son
> "fotogramas" polo que teriamos "Número máximo de FPS" ou "Máximo de FPS",
> se falamos de "pasos dun gif" (p.ex.) será cadros por segundo CPS

Son as FPS dun videoxogo.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a