Dacordo, esta parte xa está lista. Agora a 2ª e derradeira. Son algúnhas
cadeas nas que ao mellor pódense modificar algúns termos:

*Block potentially spoofed traffic claiming to come from IANA reserved
address space on the external interface.* -> Bloquear tráfico potencialmente
falseado que pretende vir dende un espazo de enderezos reservado pola IANA
na interface externa.

*Filter out hits that have an destination IP that does not match the
firewall host*. -> Filtrar peticións que teñan unha IP de destino que non
coincida coa máquina da devasa.

*Specifies the higher limit of the IP space to use for DHCP leases.* ->
"Indica o límite máis alto que o espazo de IP a empregar polas asignacións
DHCP". ou "Indica o rango máis alto de enderezos IP a empregar polas
asignacións DHCP."

*The interface markup file preferences.glade could not be found. *-> O
ficheiro marcado da interface preferences.glade non foi atopado.

*<b>Prioritize by maximizing the</b>* -> <b>Diferenciar maximizando o</b>
Diferenciar ou Priorizar?

*Address Masking* -> Enmascaramento de enderezos

*Drop silently* -> Ignorar silandeiramente? silenciosamente?

*Start/restart firewall on DHCP lease renewal *-> Iniciar/reiniciar a devasa
ao anovar a asignación DHCP. anovar ou renovar?

*Start/restart firewall on dial-out* -> Iniciar/reiniciar a devasa ao
marcado exterior. pode ser, ao conectarse ao exterior?
*
drop-down* -> lista despregable????

*Type of Service filtering allows you to prioritize network traffic in
order\n
for certain applications to recieve higher troughput rates or better\n
interactivity. *-> A filtraxe do tipo de servizo permítelle priorizar o
tráfico de rede para\n
aumentar a velocidade de transferencia de datos ou a interactividade\n
para as aplicacións máis empregadas.

Nada máis sobre o Firestarter. Unha vez remate con estas cadeas xa estará
lista a tradución.

PD: Xa estou traballando na tradución do *pulseaudio*.

2010/8/23 Fran Dieguez <lis...@mabishu.com>

> Concordo con Lendro, non teño que engadir máis.
>
>
> O Lun, 23-08-2010 ás 20:01 +0200, Anxo Outeiral Vidal escribiu:
> > Grazas Leandro! Algún máis que desexa dar a súa opinión antes de que
> > poña as outras frases?
> >
> > 2010/8/20 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>
> >     2010/8/19 Anxo Outeiral Vidal <bassbal...@gmail.com>:
> >     > Vou comezar polos termos moi tecnicos. Algúns non sei se
> >     traducilos ou
> >     > deixalos como están e outro teño dúbidas:
> >     >
> >     > Firewall -> estou a empregar devasa, é correcto? e por
> >     certo, de onde ven a
> >     > palabra devasa?
> >
> >
> >     Adiante. Segundo as discusións de terminoloxía que chegaron a
> >     algures
> >     sobre o tema este fora "devasa" o termo elixido. Outra cousa é
> >     o que
> >     aparece nas traducións.
> >
> >     > tos -> Isto ven sendo tipo de servizo. Traduzoo coma tds? ou
> >     dexo tos?
> >
> >
> >     Eu poría TOS. Asegúrate ben de que é isto ao que se refire,
> >     non vaia ser o demo.
> >
> >     > Type of Service -> Tipo de servizo non?
> >
> >
> >     Si.
> >
> >     > iptables -> Supoño que en galego non ten tradución. Deixoo
> >     en ingleś logo?
> >
> >
> >     É un programa. Non se traduce.
> >
> >     > LAN -> rede de área local? ou rede local?
> >
> >
> >     Se aparece como LAN, podes deixalo como LAN.
> >
> >     > Throughput -> Taxa de transferencia?
> >
> >     En http://en.gl.open-tran.eu/suggest/Throughput vexo que
> >     usaron
> >     "tránsito", aínda que consultando outras fontes parece que se
> >     usa iso
> >     de "taxa de transferencia".
> >
> >     > Timestamping -> Código de tempo?
> >     http://es.wikipedia.org/wiki/Timestamp
> >
> >
> >     "marca de tempo" é o máis usado nas traducións e nos glosarios
> >     dispoñibles.
> >
> >     > Traceroute -> Deixoo coma esta? Ou podo traducilo por:
> >     trazador de rutas,
> >     > rastrexador de rutas, seguidor de rutas, rastrexador de
> >     camiños?
> >
> >
> >     Traceroute é o nome doutro programa.
> >
> >     > IP address -> como se traduce? como enderezo IP ou coma
> >     dirección IP?
> >
> >
> >     Enderezo IP. Lembra que é masculino.
> >
> >     > Hits -> peticións, accesos? Exemplo: Filter out sequences of
> >     identical hits.
> >
> >
> >     Non sei. Esta sempre foi dificil de traducir porque hai outro
> >     termo
> >     moi parecido a este. Aquí aparece como "impacto"
> >     http://webs.uvigo.es/sli/glinternet/i.htm#impacto pero habería
> >     que
> >     comparalo con outros glosarios e as traducións que se usaron.
> >
> >     > Hit View -> vista de peticións? vista de accesos? lista de
> >     peticións? No
> >     > firestarter a hit view é a columna onde aparece "Hora"
> >     "Dirección" "Porto"
> >     > etc..
> >     >
> >     > Direction -> Soamente aparece na columna de Hit View. QUe
> >     poño, dirección ou
> >     > enderezo?
> >
> >
> >     Enderezo.
> >
> >     > Policy -> política? norma? A verdade e que neste programa en
> >     xeral para
> >     > todas as cadeas queda mellor "normativa", pero ao mellor é
> >     un castelanismo.
> >
> >
> >     Vexo que nas traducións se usou sobre todo "política" que é o
> >     que
> >     aparece maiormente nos glosarios, pero tamén se traduciu como
> >     "directiva", "norma", "regra"...
> >
> >     > DCHP leases -> concesións DHCP? arrendamentos DHCP?
> >     préstamos DHCP?
> >
> >
> >     Non mirei a que se refire isto, pero busquei "lease" no
> >     open-tran:
> >     http://en.gl.open-tran.eu/suggest/lease e todos os resultados
> >     son da
> >     tradución de openSuse, concretamente dos módulos de DHCP. Alí
> >     usouse
> >     "lease"="asignación" o que non sei se é correcto porque non
> >     lembro se
> >     ese foi un dos módulos que se revisou a conciencia ao
> >     traducilo ou se
> >     foi un dos que se completou sen mirar as traducións
> >     anteriores. En
> >     todo caso "asignación" parece en principio unha boa tradución,
> >     xa que
> >     DHCP o que fai é recibir peticións de ordenadores (en
> >     realidade
> >     interfaces de rede, pero xa me entendedes) e DHCP asígnalles
> >     un
> >     enderezo IP do "pool" de enderezos libres.
> >
> >     > Source Quenching -> Extinción das fontes? Exceso de tráfico?
> >     fontes
> >     > extinguíbeis?
> >
> >
> >     Creo que se refire a isto
> >     http://en.wikipedia.org/wiki/ICMP_Source_Quench
> >
> >     Polo que lin nesa páxina é unha mensaxe que envía un
> >     encamiñador ou un
> >     ordenador en caso de que teña os búfers case cheos, para que
> >     algún
> >     ordenador que lle está enviando moitos paquetes "reduza" o
> >     tráfico que
> >     se dirixe a ese encamiñador/ordenador saturado.
> >
> >     > cable modem -> módem de fíos? módem de cable?
> >
> >
> >     Vexo "cable módem" e "módem por cable". Habería que discutilo.
> >
> >     > choices -> escollas? eleccións?
> >
> >     "Escollas" podería valer. Hai que ter en conta que a veces
> >     depende do
> >     contexto. Tamén podería ser "opcións".
> >
> >     > Bueno nada máis de momento, cando teñamos isto listo,
> >     poñereivos as frases
> >     > nas que dubido nalgúns termos.
> >
> >     _______________________________________________
> >     Proxecto mailing list
> >     Proxecto@trasno.net
> >
> >     http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
> >
> >
> >
> >
> > --
> > http://trasno.net/
> > http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
> > http://www.jabberes.org/
> >
> > Un saúdo!
> > _______________________________________________
> > Proxecto mailing list
> > Proxecto@trasno.net
> > http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>-- 
http://trasno.net/
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
http://www.jabberes.org/
aovi...@jabberes.org

Un saúdo!
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a