2010/9/8 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>:
> 2010/9/6 Anxo Outeiral Vidal <bassbal...@gmail.com>:
>> Dacordo, esta parte xa está lista. Agora a 2ª e derradeira. Son algúnhas
>> cadeas nas que ao mellor pódense modificar algúns termos:
>>
>> Block potentially spoofed traffic claiming to come from IANA reserved
>> address space on the external interface. -> Bloquear tráfico potencialmente
>> falseado que pretende vir dende un espazo de enderezos reservado pola IANA
>> na interface externa.
>>
>> Filter out hits that have an destination IP that does not match the firewall
>> host. -> Filtrar peticións que teñan unha IP de destino que non coincida coa
>> máquina da devasa.

Un "conceto" do que me acabo de decatar: Debería ser "un" IP, non?

É dicir, refírese a un enderezo IP, non si?

Non me dera conta antes, porque a verdade é que eu tamén me refiro "ás
IPs" en feminino.


>
> Eu case traduciria "Filter out" como "desbotar"...
>
>> Specifies the higher limit of the IP space to use for DHCP leases. ->
>> "Indica o límite máis alto que o espazo de IP a empregar polas asignacións
>> DHCP". ou "Indica o rango máis alto de enderezos IP a empregar polas
>> asignacións DHCP."
>
> "Especifica o límite superior do espazo de IP a empregar para as
> asignacións de DHCP."
>
>> The interface markup file preferences.glade could not be found. -> O
>> ficheiro marcado da interface preferences.glade non foi atopado.
>
> "Non foi posible atopar o ficheiro de marcado de interface preferences.glade."
>
>> <b>Prioritize by maximizing the</b> -> <b>Diferenciar maximizando o</b>
>> Diferenciar ou Priorizar?
>
> "Priorizar" diria eu.
>
>> Address Masking -> Enmascaramento de enderezos
>
> Psi...
>
>> Drop silently -> Ignorar silandeiramente? silenciosamente?
>
> "silenciosamente"
>
>> Start/restart firewall on DHCP lease renewal -> Iniciar/reiniciar a devasa
>> ao anovar a asignación DHCP. anovar ou renovar?
>
> "renovar"
>
>> Start/restart firewall on dial-out -> Iniciar/reiniciar a devasa ao marcado
>> exterior. pode ser, ao conectarse ao exterior?
>
> "ao conectarse ao exterior" estaría mellor.
>
>> drop-down  -> lista despregable????
>
> puidera ser que o desenvolvedor decidira acurtar, como facemos nós
> cando lle chamamos "móbil" ao "teléfono móbil"
>
>> Type of Service filtering allows you to prioritize network traffic in
>> order\n
>> for certain applications to recieve higher troughput rates or better\n
>> interactivity.  -> A filtraxe do tipo de servizo permítelle priorizar o
>> tráfico de rede para\n
>> aumentar a velocidade de transferencia de datos ou a interactividade\n
>> para as aplicacións máis empregadas.
>
> "A filtraxe do tipo de servizo permítelle priorizar o tráfico de rede para\n
> aumentar a velocidade de transferencia de datos ou mellorar a 
> interactividade\n
> para os aplicativos máis empregados."
>
> E non lembro se se recomendara deixar de usar "filtraxe" ou non.
>
>> Nada máis sobre o Firestarter. Unha vez remate con estas cadeas xa estará
>> lista a tradución.
>>
>> PD: Xa estou traballando na tradución do pulseaudio.
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>-- 
Saúde,

Chaves - http://chav.es
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a