2010/9/8 José Manuel Castroagudín Silva <chavescesu...@gmail.com>:
> 2010/9/8 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>:
>> 2010/9/6 Anxo Outeiral Vidal <bassbal...@gmail.com>:
>>> Dacordo, esta parte xa está lista. Agora a 2ª e derradeira. Son algúnhas
>>> cadeas nas que ao mellor pódense modificar algúns termos:
>>>
>>> Block potentially spoofed traffic claiming to come from IANA reserved
>>> address space on the external interface. -> Bloquear tráfico potencialmente
>>> falseado que pretende vir dende un espazo de enderezos reservado pola IANA
>>> na interface externa.
>>>
>>> Filter out hits that have an destination IP that does not match the firewall
>>> host. -> Filtrar peticións que teñan unha IP de destino que non coincida coa
>>> máquina da devasa.
>
> Un "conceto" do que me acabo de decatar: Debería ser "un" IP, non?
>
> É dicir, refírese a un enderezo IP, non si?
>
> Non me dera conta antes, porque a verdade é que eu tamén me refiro "ás
> IPs" en feminino.

Certo.

>> Eu case traduciria "Filter out" como "desbotar"...
>>
>>> Specifies the higher limit of the IP space to use for DHCP leases. ->
>>> "Indica o límite máis alto que o espazo de IP a empregar polas asignacións
>>> DHCP". ou "Indica o rango máis alto de enderezos IP a empregar polas
>>> asignacións DHCP."
>>
>> "Especifica o límite superior do espazo de IP a empregar para as
>> asignacións de DHCP."
>>
>>> The interface markup file preferences.glade could not be found. -> O
>>> ficheiro marcado da interface preferences.glade non foi atopado.
>>
>> "Non foi posible atopar o ficheiro de marcado de interface 
>> preferences.glade."
>>
>>> <b>Prioritize by maximizing the</b> -> <b>Diferenciar maximizando o</b>
>>> Diferenciar ou Priorizar?
>>
>> "Priorizar" diria eu.
>>
>>> Address Masking -> Enmascaramento de enderezos
>>
>> Psi...
>>
>>> Drop silently -> Ignorar silandeiramente? silenciosamente?
>>
>> "silenciosamente"
>>
>>> Start/restart firewall on DHCP lease renewal -> Iniciar/reiniciar a devasa
>>> ao anovar a asignación DHCP. anovar ou renovar?
>>
>> "renovar"
>>
>>> Start/restart firewall on dial-out -> Iniciar/reiniciar a devasa ao marcado
>>> exterior. pode ser, ao conectarse ao exterior?
>>
>> "ao conectarse ao exterior" estaría mellor.
>>
>>> drop-down  -> lista despregable????
>>
>> puidera ser que o desenvolvedor decidira acurtar, como facemos nós
>> cando lle chamamos "móbil" ao "teléfono móbil"
>>
>>> Type of Service filtering allows you to prioritize network traffic in
>>> order\n
>>> for certain applications to recieve higher troughput rates or better\n
>>> interactivity.  -> A filtraxe do tipo de servizo permítelle priorizar o
>>> tráfico de rede para\n
>>> aumentar a velocidade de transferencia de datos ou a interactividade\n
>>> para as aplicacións máis empregadas.
>>
>> "A filtraxe do tipo de servizo permítelle priorizar o tráfico de rede para\n
>> aumentar a velocidade de transferencia de datos ou mellorar a 
>> interactividade\n
>> para os aplicativos máis empregados."
>>
>> E non lembro se se recomendara deixar de usar "filtraxe" ou non.
>>
>>> Nada máis sobre o Firestarter. Unha vez remate con estas cadeas xa estará
>>> lista a tradución.
>>>
>>> PD: Xa estou traballando na tradución do pulseaudio.
>> _______________________________________________
>> Proxecto mailing list
>> Proxecto@trasno.net
>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>
>
>
>
> --
> Saúde,
>
> Chaves - http://chav.es
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a