2010/11/2 Antón Méixome <cert...@certima.net>:
> 2010/11/2 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>:
>> 2010/11/2 Javier Pico <fjpa.fazo...@gmail.com>:
>>>
>>>
>>> 2010/11/2 marcoslansga...@gmail.com <marcoslansga...@gmail.com>
>>>>
>>>> Appointment e meeting están traducidos ambos os dous como 'Cita' no
>>>> evolution. Que pensades de traducir appointment como 'cita' e meeting
>>>> como 'reunión'??
>>>
>>> +1
>>>
>
> +1
>
> Resumo da miña posición
>
> appointement - cita
> meeting - 1. reunión, encontro
>              2. mitin, acto político
> event - 1. actividade, actuación
>           2. evento
>
>
>
> Quizais «meeting» como «encontro» acaia mellor nalgúns contextos.
> Quero dicir que se podería manter un dobrete reunión/encontro.

Independentemente de se as dúas son válidas penso que sería preferible
usar unha soa.

>>> Parécenme correctas esas traducións que propós.
>>
>> Despois de facer números e consultar as opcións escolleitas nos
>> glosarios parece que o que se fai e se recomenda é o que ti dis.
>>
>>>> Tamén event aparece unhas veces como 'evento' e outras como
>>>> 'actividade', non encontro ningún acordo sobre isto, por cal opto??
>>>>
>
> Respecto de «event» traducido como «evento» ten certas arestas, porque
> tanto en galego como en castelán os seus valores non son tan amplos
> coma no inglés. Moitos autores consideran un anglicismo inaceptable,
> un falso amigo, o de «evento» significando "calquera cousa". En galego
> refire circunstancias extraordinarias, non planificadas ou
> inesperadas. En español, os usos parellos aos do inglés son
> considerados americanismos... xa sabemos por qué.
>
> [gl]
> eventos.m. 1. Suceso posible. Cómpre estar preparados para calquera
> evento. 2. Cousa que sucede. Foi todo un evento para a vila a visita
> real. SIN. acontecemento, suceso.
>
> [en]
> Event can refer to many things such as:
>
>    * A phenomenon, any observable occurrence, or an extraordinary occurrence
>
> A type of gathering:
>
>    * A ceremony, for example, a marriage
>    * A competition, for example, a sports competition
>    * A convention (meeting)
>    * A happening, a performance or situation meant to be considered as art
>    * A festival, for example, a musical event
>    * A media event, a happening that attracts coverage by mass media
>    * A party
>    * A sporting event
>
> [es]
> Di a RAE
>
> evento.
>
> (Del lat. eventus).
>
> 1. m. acaecimiento.
>
> 2. m. Eventualidad, hecho imprevisto, o que puede acaecer.
>
> 3. m. Cuba, El Salv., Méx., Perú, Ur. y Ven. Suceso importante y
> programado, de índole social, académica, artística o deportiva.
>
> Pero,
>
> Por exemplo, no Diccionario de usos y dudas del español actual, do
> mestre José Martínez de Sousa, auténtica autoridade na norma escrita
> do español:
>
> «... Es impropiedad aplicar esta palabra a sucesos previstos y
> preparados. Obsérvese que la propia Academia lo define como
> eventualidad, es decir, lo que puede suceder o no. »
>
> [pt]
> evento
> s. m.
> 1. Acontecimento; sucesso.
> 2. Êxito.
>
>
> En resumo, en galego non é aceptable evento, en español, medianamente
> pero en xeral non; e en portugués tampouco... outra cousa é a moda
> actual en redes sociais, prensa, política, ... O mesmo se pode aplicar
> ao uso de «eventual» que hai quen xa o utiliza á maneira inglesa, co
> valor de algo definitivo, ou resultado final, cando o significado que
> nós lle damos é de algo que depende case dun azar fatal, accidental ou
> moi de circunstancias.
>
> Cando algo se programa é forma parte dun conxunto de actividades, é
> unha actividade... e para quen a realiza, tamén é unha actuación,
> desde un grupo de teatro a un xuíz. A diferencia entre
> actividade/actuación é o grao de formalidade, transcendencia ou
> responsabilidade, sempre máis acusado no caso de actuación, que por
> algo deriva de «acto».
>
> Iso por un lado. Polo outro está o uso como termo computacional, onde
> non hai ningún problema en consideralo unha acción ou mensaxe
> informativa entre o computador e o usuario. Ex. Os clics do rato e
> acción programada que executan, serían eventos do rato. Aquí sería
> unha adaptación do inglés «event» no ámbito da especialidade,
> perfectamente viable.

Se entendín ben "evento" é aceptable para cousas como o dos eventos do
rato, pero non no contexto de "actos públicos" como a XGN ou algo así,
non? A verdade é que non estou seguro de telo entendido :)

>>> Supoño que, como en moitos outros casos, podes optar pola que mellor se
>>> axeite en cada ocasión.
>>
>> Pode que en contextos diferentes necesiten traducións diferentes.
>>
>> A próxima vez que envíes consultas sobre terminoloxía que o asunto da
>> mensaxe comece por "[Terminoloxía]", por favor.
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a