Polo menos a min, o TBX sería suficiente, porén é preciso o que falas
Leandro.
-- 
Fran Diéguez
Ubuntu Member and coordinator of Galician L10n Team of GNOME
GPG: 43DD 1B00 035F A764 4986  E695 98BB 6626 A2A4 F9B8


O Xov, 13-01-2011 ás 14:53 +0100, Leandro Regueiro escribiu:
> Para a seguinte trasnada hai que ir máis a modo e ir anotando todo,
> porque agora o problema que temos é redactar as xustificacións e
> lembrarnos exactamente de como quedara a cousa con certos termos.
> Estou a ver se dou rematado un TBX que só conteña definicións,
> traducións en inglés, e as traducións recomendadas e aceptadas en
> galego.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part

_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a