On Monday 17 January 2011 17:35:13 mvillarino wrote:
> Eis o caso: npi.
> 
> Pero pódese comprobar que use datos de varias mmtt diferentes creando
> un proxecto novo e povoando a súa mmtt con cousas con "peculiaridades"
> (por exemplo, as traducións xtest), e logo no proxecto real, vendo se
> propón suxestións dese proxecto
> O xtest é ese idioma falso que se usa pero non para comprobar que na
> interface non queden textos sen i18n. Contén os mesmos textos que no
> en_us, antecedidos e seguidos de "xx" (p. ex File -> xxFilexx).
> Como polo xeito de obtelo (agás cousas da periodicidade) está sempre
> ao 100%, calquera mensaxe sen tradución debería recuperar as mensaxes
> da mt dese proxecto

Eu asumín que está integrado pola imaxe anexa, máis nada (así que pode que me 
equivoque e só use un de cada vez, pero como non hai ningún «Escoller» asumo 
que non, que os usa todos).

<<attachment: glosarios.png>>

_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a