a única referencia que teño de kalzium-qt e esta (secuencia completa)
https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/kdeedu
https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/kdeedu/+pots/kalzium-qt
https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/kdeedu/+pots/kalzium-qt/gl/+translate

por se alguén se anima a revisalo e non quere/pode traballar en launchpad...
ahí vai anexo.


2011/5/3 mvillarino <mvillar...@gmail.com>

> 2011/4/28, Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>:
> > Precisabamos que se revisaran e completaran (de ser preciso) os dous
> > ficheiros que compoñen o Kalzium
> > kalzium → Xosé?
>
> Feito
>
> > kalzium-qt → Miguel Branco?
>
> *-qt ? Non está en trunk.
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>-- 
 /\ Dia da liberdade dos documentos - Libera os teus documentos
_\/` http://documentfreedom.org/   - 30 de marzo de 2011
# translation of kalzium.po to galician
# Tradución de kalzium.po ó galego
# Gonzalo H. Castilla <ttx...@yahoo.es>, 2004.
# mvillarino <mvillar...@users.sourceforge.net>, 2006, 2008.
# Xabi G. Feal <xab...@gmx.net>, 2006.
# Xosé <xoseca...@gmail.com>, 2008, 2009.
# Miguel Branco <mgl.bra...@gmail.com>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kalzium\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-23 15:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-05-21 18:52+0000\n"
"Last-Translator: Miguel Branco <mgl.bra...@gmail.com>\n"
"Language-Team: Galician <kde-i18n-...@kde.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-05-08 12:28+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 12981)\n"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/aligntool.cpp:270
#: libavogadro-kalzium/src/tools/selectrotatetool.cpp:417
#: libavogadro-kalzium/src/primitiveitemmodel.cpp:261
msgid "Molecule"
msgstr "Molécula"

#: libavogadro-kalzium/src/primitiveitemmodel.cpp:265
msgid "Atom"
msgstr "Átomo"

#: libavogadro-kalzium/src/primitiveitemmodel.cpp:271
msgid "Bond"
msgstr "Enlace"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/selectrotatetool.cpp:416
#: libavogadro-kalzium/src/primitiveitemmodel.cpp:295
msgid "Residue"
msgstr "Residuo"

#: libavogadro-kalzium/src/glwidget.cpp:1111
#: libavogadro-kalzium/src/primitiveitemmodel.cpp:310
msgid "Atoms"
msgstr "Átomos"

#: libavogadro-kalzium/src/glwidget.cpp:1114
#: libavogadro-kalzium/src/primitiveitemmodel.cpp:312
msgid "Bonds"
msgstr "Enlaces"

#: libavogadro-kalzium/src/primitiveitemmodel.cpp:314
msgid "Residues"
msgstr "Residuos"

#: libavogadro-kalzium/src/glwidget.cpp:521
msgid ""
"Invalid OpenGL context.\n"
"Either something is completely broken in your OpenGL setup (can you run any "
"OpenGL application?), or you found a bug."
msgstr ""
"O contexto de OpenGL non é válido.\n"
"Pode que haxa algo completamente mal na configuración de OpenGL (pode "
"executar calquera aplicación OpenGL?) ou que atopase un erro."

#: libavogadro-kalzium/src/glwidget.cpp:526
msgid "OpenGL error"
msgstr "Erro de OpenGL"

#: libavogadro-kalzium/src/glwidget.cpp:1102
msgid "Debug Information"
msgstr "Información de depuración"

#: libavogadro-kalzium/src/glwidget.cpp:1103
msgid "FPS"
msgstr "FPS"

#: libavogadro-kalzium/src/glwidget.cpp:1105
msgid "View Size"
msgstr "Tamaño da vista"

#: libavogadro-kalzium/src/glwidget.cpp:2125
msgid "Ball and Stick"
msgstr "Bola e paus"

#: libavogadro-kalzium/src/pythonextension.cpp:90
#: libavogadro-kalzium/src/pythonextension.cpp:100
msgid "Unknown Python Extension"
msgstr "Extensión en Python descoñecida"

#: libavogadro-kalzium/src/pythonextension.cpp:106
#: libavogadro-kalzium/src/pythonextension.cpp:116
#: libavogadro-kalzium/src/pythontool.cpp:125
#: libavogadro-kalzium/src/pythontool.cpp:133
#: libavogadro-kalzium/src/pythonengine.cpp:113
#: libavogadro-kalzium/src/pythonengine.cpp:121
msgid "N/A"
msgstr "N/D"

#: libavogadro-kalzium/src/pythonextension.cpp:145
#: libavogadro-kalzium/src/pythonextension.cpp:159
msgid "&Scripts"
msgstr "&Scripts"

#: libavogadro-kalzium/src/pythonextension.cpp:337
#: libavogadro-kalzium/src/pythonextension.cpp:342
msgid "PythonExtension: checking "
msgstr "ExtensiónPython: a comprobar "

#: libavogadro-kalzium/src/pythonextension.cpp:338
msgid " - script has no 'Extension' class defined"
msgstr " - o script non ten unha clase \"Extension\" definida"

#: libavogadro-kalzium/src/pythonextension.cpp:343
#: libavogadro-kalzium/src/pythontool.cpp:332
#: libavogadro-kalzium/src/pythonengine.cpp:254
msgid " - no module"
msgstr " - non hai ningún módulo"

#: libavogadro-kalzium/src/tool.cpp:58
msgid "Tools"
msgstr "Utilidades"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/navigatetool.cpp:50
msgid ""
"Navigation Tool (F9)\n"
"\n"
"Left Mouse:  Click and drag to rotate the view\n"
"Middle Mouse: Click and drag to zoom in or out\n"
"Right Mouse: Click and drag to move the view"
msgstr ""
"Ferramenta de navegación (F9)\n"
"\n"
"Botón esquerdo do rato: Prema e arrastre para xirar a vista\n"
"Botón central do rato: Prema e arrastre para achegar ou alonxar\n"
"Botón dereito do rato: Prema e arrastre para mover a vista"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/drawcommand.cpp:274
#: libavogadro-kalzium/src/tools/drawcommand.cpp:288
msgid "Add Atom"
msgstr "Engadir un átomo"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/drawcommand.cpp:381
msgid "Delete Atom"
msgstr "Borrar o átomo"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/drawcommand.cpp:523
#: libavogadro-kalzium/src/tools/drawcommand.cpp:542
msgid "Add Bond"
msgstr "Engadir un enlace"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/drawcommand.cpp:714
msgid "Delete Bond"
msgstr "Borrar o enlace"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/drawcommand.cpp:782
msgid "Change Element"
msgstr "Trocar o elemento"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/drawtool.cpp:486
#: libavogadro-kalzium/src/tools/drawcommand.cpp:885
msgid "Change Bond Order"
msgstr "Modificar a orde do enlace"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/insertfragmentdialog.cpp:224
#: libavogadro-kalzium/src/tools/drawcommand.cpp:980
msgid "Insert Fragment"
msgstr "Inserir un fragmento"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/zmatrixtool.cpp:81
msgid "Z Matrix Editor..."
msgstr "Editor de matriz Z..."

#: libavogadro-kalzium/src/tools/insertfragmentdialog.cpp:151
#: libavogadro-kalzium/src/tools/insertfragmentdialog.cpp:159
msgid "Avogadro"
msgstr "Avogadro"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/insertfragmentdialog.cpp:152
#, qt-format
msgid "Cannot read file format of file %1."
msgstr "Non é posíbel ler o formato do ficheiro %1."

#: libavogadro-kalzium/src/tools/insertfragmentdialog.cpp:160
#, qt-format
msgid "Cannot read file %1."
msgstr "Non é posíbel ler o ficheiro %1."

#: libavogadro-kalzium/src/tools/insertfragmentdialog.cpp:211
#: libavogadro-kalzium/src/tools/insertfragmentdialog.cpp:220
#: libavogadro-kalzium/src/tools/insertfragmentdialog.cpp:240
msgid "Stop Inserting"
msgstr "Parar a inserción"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/insertfragmentdialog.cpp:219
msgid "Click to insert the fragment at that position."
msgstr "Prema para inserir o fragmento nesa posición."

#: libavogadro-kalzium/src/tools/insertfragmentdialog.cpp:247
msgid "Open Directory"
msgstr "Abrir un cartafol"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/manipulatetool.cpp:51
msgid ""
"Manipulation Tool (F10)\n"
"\n"
"Left Mouse:  Click and drag to move atoms\n"
"Middle Mouse: Click and drag to move atoms further away or closer\n"
"Right Mouse: Click and drag to rotate selected atoms."
msgstr ""
"Ferramenta de manipulación (F10)\n"
"\n"
"Botón esquerdo do rato: Prema e arrastre para mover os átomos\n"
"Botón central do rato: Prema e arrastre para achegar ou alonxar átomos\n"
"Botón dereito do rato: Prema e arrastre para xirar os átomos escollidos."

#: libavogadro-kalzium/src/tools/manipulatetool.cpp:362
#: libavogadro-kalzium/src/tools/manipulatetool.cpp:371
msgid "Manipulate Atom"
msgstr "Manipular o átomo"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/drawtool.cpp:85
msgid ""
"Draw Tool (F8)\n"
"\n"
"Left Mouse: \tClick and Drag to create Atoms and Bonds\n"
"Right Mouse: Delete Atom"
msgstr ""
"Ferramenta de debuxo (F8)\n"
"\n"
"Botón esquerdo do rato: \tPrema e arrastre para criar átomos e enlaces\n"
"Botón dereito do rato: Borrar un átomo"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/drawtool.cpp:415
#: libavogadro-kalzium/src/tools/drawtool.cpp:421
msgid "Draw Atom"
msgstr "Debuxar un átomo"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/drawtool.cpp:441
msgid "Draw Bond"
msgstr "Debuxar un enlace"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/drawtool.cpp:450
msgid "Draw"
msgstr "Debuxar"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/drawtool.cpp:691
msgid "Element:"
msgstr "Elemento:"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/drawtool.cpp:718
msgid "Other..."
msgstr "Outro..."

#: libavogadro-kalzium/src/tools/drawtool.cpp:722
msgid "Bond Order:"
msgstr "Orde do enlace:"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/drawtool.cpp:727
msgid "Single"
msgstr "Sinxelo"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/drawtool.cpp:728
msgid "Double"
msgstr "Duplo"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/drawtool.cpp:729
msgid "Triple"
msgstr "Triplo"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/drawtool.cpp:744
msgid "Adjust Hydrogens"
msgstr "Axustar os hidróxenos"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/drawtool.cpp:749
msgid "Fragment Library..."
msgstr "Biblioteca de pedazos..."

#: libavogadro-kalzium/src/tools/aligntool.cpp:61
msgid ""
"Align Molecules\n"
"\n"
"Left Mouse: \tSelect up to two atoms.\n"
"\tThe first atom is centered at the origin.\n"
"\tThe second atom is aligned to the selected axis.\n"
"Right Mouse: \tReset alignment."
msgstr ""
"Aliñar as moléculas\n"
"\n"
"Botón primario do rato: \tEscolle até dous átomos.\n"
"\tO primeiro será centrado na orixe.\n"
"\tO segundo será aliñado no eixo escollido.\n"
"Botóns secundario: \tAnula o aliñamento."

#: libavogadro-kalzium/src/tools/aligntool.cpp:253
msgid "Axis:"
msgstr "Eixo:"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/aligntool.cpp:264
msgid "Align:"
msgstr "Aliñar:"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/aligntool.cpp:269
msgid "Everything"
msgstr "Todo"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/aligntool.cpp:274
msgid "Align"
msgstr "Aliñar"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/autoopttool.cpp:57
msgid ""
"Auto Optimization Tool\n"
"\n"
"Navigation Functions when Clicking in empty space.\n"
"Left Mouse: Rotate Space\n"
"Middle Mouse: Zoom Space\n"
"Right Mouse: Move Space\n"
"\n"
"Extra Function when running\n"
"Left Mouse: Click and drag atoms to move them"
msgstr ""
"Ferramenta de optimización automática\n"
"\n"
"Función de navegación cando se preme no espazo vacío.\n"
"Botón esquerdo do rato: Xirar o espazo\n"
"Botón central do rato: Ampliar o espazo\n"
"Botón dereito do rato. Mover o espazo\n"
"\n"
"Función adicional cando se executa\n"
"Botón esquerdo do rato: Prema e arrastre os átomos para movelos"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/autoopttool.cpp:219
msgid "AutoOpt: Could not setup force field...."
msgstr ""
"Optimización automática: non foi posíbel configurar o campo de forzas..."

#: libavogadro-kalzium/src/tools/autoopttool.cpp:223
#, qt-format
msgid "AutoOpt: E = %1 %2 (dE = %3)"
msgstr "OptimAuto: E = %1 %2 (dE = %3)"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/autoopttool.cpp:252
msgid "Force Field:"
msgstr "Campo de forzas:"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/autoopttool.cpp:267
msgid "Steps per Update:"
msgstr "Pasos por actualización:"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/autoopttool.cpp:278
msgid "Algorithm:"
msgstr "Algoritmo:"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/autoopttool.cpp:281
msgid "Steepest Descent"
msgstr "Máximo gradiente"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/autoopttool.cpp:282
msgid "Conjugate Gradients"
msgstr "Conxugar os gradientes"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/autoopttool.cpp:283
msgid "Molecular Dynamics (300K)"
msgstr "Dinámica molecular (300K)"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/autoopttool.cpp:284
msgid "Molecular Dynamics (600K)"
msgstr "Dinámica molecular (600K)"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/autoopttool.cpp:285
msgid "Molecular Dynamics (900K)"
msgstr "Dinámica molecular (900K)"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/autoopttool.cpp:287
#: libavogadro-kalzium/src/tools/autoopttool.cpp:380
#: libavogadro-kalzium/src/tools/autorotatetool.cpp:230
#: libavogadro-kalzium/src/tools/autorotatetool.cpp:291
msgid "Start"
msgstr "Comezar"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/autoopttool.cpp:289
msgid "Fixed atoms are movable"
msgstr "Os átomos fixos poden moverse"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/autoopttool.cpp:290
msgid "Ignored atoms are movable"
msgstr "Os átomos ignorados poden moverse"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/autoopttool.cpp:347
#: libavogadro-kalzium/src/tools/autorotatetool.cpp:220
msgid "Stop"
msgstr "Deter"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/autoopttool.cpp:542
msgid "AutoOpt Molecule"
msgstr "Optimizar automaticamente a molécula"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/zmatrixmodel.cpp:78
msgid "Symbol"
msgstr "Símbolo"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/zmatrixmodel.cpp:86
msgid "Bond Length"
msgstr "Distancia do enlace"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/zmatrixmodel.cpp:89
msgid "Bond Angle"
msgstr "Ángulo do enlace"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/zmatrixmodel.cpp:92
msgid "Dihedral Angle"
msgstr "Ángulo dihedro"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/zmatrixmodel.cpp:95
#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:397
msgid "Unknown"
msgstr "Descoñecido"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/clickmeasuretool.cpp:55
msgid ""
"Click to Measure (F12)\n"
"\n"
"Left Mouse: \tSelect up to three Atoms.\n"
"\tDistances are measured between 1-2 and 2-3\n"
"\tAngle is measured between 1-3 using 2 as the common point\n"
"Right Mouse: Reset the measurements."
msgstr ""
"Premer para medir (F12)\n"
"\n"
"Botón esquerdo: \tEscolla até tres átomos.\n"
"\tAs distancias mídense entre 1-2 e 2-3\n"
"\tO ángulo mídese entre 1-3 con 2 como ponto común\n"
"Botón dereito do rato: Anula as medidas."

#: libavogadro-kalzium/src/tools/clickmeasuretool.cpp:146
#, qt-format
msgid "Distance (1->2): %1 %2"
msgstr "Distancia (1->2): %1 %2"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/clickmeasuretool.cpp:164
#, qt-format
msgid "Distance (2->3): %1 %2"
msgstr "Distancia (2->3): %1 %2"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/clickmeasuretool.cpp:173
#, qt-format
msgid "Angle: %1 %2"
msgstr "Ángulo: %1 %2"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/clickmeasuretool.cpp:195
#, qt-format
msgid "Distance (3->4): %1 %2"
msgstr "Distancia (3->4): %1 %2"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/clickmeasuretool.cpp:211
#, qt-format
msgid "Dihedral Angle: %1 %2"
msgstr "Ángulo dihedro: %1 %2"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/clickmeasuretool.cpp:254
msgctxt "*1 is a number. You most likely do not need to translate this"
msgid "*1"
msgstr "*1"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/clickmeasuretool.cpp:262
msgctxt "*2 is a number. You most likely do not need to translate this"
msgid "*2"
msgstr "*2"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/clickmeasuretool.cpp:271
msgctxt "*3 is a number. You most likely do not need to translate this"
msgid "*3"
msgstr "*3"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/clickmeasuretool.cpp:280
msgctxt "*4 is a number. You most likely do not need to translate this"
msgid "*4"
msgstr "*4"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/clickmeasuretool.cpp:284
msgid "Distance(s):"
msgstr "Distancia(s):"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/clickmeasuretool.cpp:292
msgid "Angle:"
msgstr "Ángulo:"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/clickmeasuretool.cpp:304
msgid "Dihedral:"
msgstr "Ángulo diedro:"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/autorotatetool.cpp:52
msgid "Auto Rotation Tool"
msgstr "Ferramenta de xiro automático"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/autorotatetool.cpp:245
msgid "x rotation:"
msgstr "rotación en x:"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/autorotatetool.cpp:251
msgid "x rotation"
msgstr "rotación en x"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/autorotatetool.cpp:261
msgid "y rotation:"
msgstr "rotación en y:"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/autorotatetool.cpp:266
msgid "y rotation"
msgstr "rotación en y"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/autorotatetool.cpp:276
msgid "z rotation:"
msgstr "rotación en z:"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/autorotatetool.cpp:281
msgid "z rotation"
msgstr "rotación en z"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/autorotatetool.cpp:292
msgid "Reset"
msgstr "Reiniciar"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/bondcentrictool.cpp:79
msgid ""
"Bond Centric Manipulation Tool\n"
"\n"
"Left Mouse:  Click and drag to rotate the view\n"
"Middle Mouse: Click and drag to zoom in or out\n"
"Right Mouse: Click and drag to move the view\n"
"\n"
"Left Click & drag on a Bond to set the Manipulation Plane:\n"
"- Left Click & Drag one of the Atoms in the Bond to change the angle\n"
"- Right Click & Drag one of the Atoms in the Bond to change the length"
msgstr ""
"Ferramenta de manipulacion centrada nos enlaces\n"
"\n"
"Botón esquerdo do rato: Prema e arrastre para xirar a vista\n"
"Botón central do rato: Prema e arrastre para achegar ou alonxar\n"
"Botón dereito do rato: Prema e arrastre para mover a vista\n"
"\n"
"Prema co botón esquerdo nun enlace e arrastre para indicar o plano de "
"manipulación:\n"
"- Prema co esquerdo e arrastre un dos átomos no enlace para mudar o ángulo\n"
"- Prema co dereito e arrastre un dos átomos no enlace para mudar a distancia"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/bondcentrictool.cpp:791
msgid "Bond Length: "
msgstr "Distancia do enlace: "

#: libavogadro-kalzium/src/tools/bondcentrictool.cpp:1595
msgid " Show Angles"
msgstr " Mostrar os ángulos"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/bondcentrictool.cpp:1598
msgid " Snap-to Bonds"
msgstr " Axustar ao enlaces"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/bondcentrictool.cpp:1601
msgid "Snap-to Threshold: "
msgstr "Axustar ao limiar: "

#: libavogadro-kalzium/src/tools/bondcentrictool.cpp:1655
#: libavogadro-kalzium/src/tools/bondcentrictool.cpp:1670
msgid "Bond Centric Manipulation"
msgstr "Manipulación centrada nos enlaces"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/selectrotatetool.cpp:57
msgid ""
"Selection Tool (F11)\n"
"Click to pick individual atoms, residues, or fragments\n"
"Drag to select a range of atoms\n"
"Use Ctrl to toggle the selection and shift to add to the selection"
msgstr ""
"Ferramenta de selección (F11)\n"
"Prema para coller átomos individuais, residuos ou pedazos\n"
"Arrastre para escoller un intervalo de átomos\n"
"Empregue Ctrl para comutar a escolla e Maiúsc para engadir a escolla"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/selectrotatetool.cpp:410
msgid "Selection Mode:"
msgstr "Modo de selección:"

#: libavogadro-kalzium/src/tools/selectrotatetool.cpp:415
msgid "Atom/Bond"
msgstr "Átomo/Enlace"

#: libavogadro-kalzium/src/pythontool.cpp:110
#: libavogadro-kalzium/src/pythontool.cpp:118
msgid "Unknown Python Tool"
msgstr "Ferramenta en Python descoñecida"

#: libavogadro-kalzium/src/pythontool.cpp:326
#: libavogadro-kalzium/src/pythontool.cpp:331
msgid "PythonTool: checking "
msgstr "FerramentaPython: a comprobar "

#: libavogadro-kalzium/src/pythontool.cpp:327
msgid " - script has no 'Tool' class defined"
msgstr " - o script non ten unha clase \"Tool\" definida"

#: libavogadro-kalzium/src/plugin.cpp:43
msgid "No Description"
msgstr "Sen descrición"

#: libavogadro-kalzium/src/pythonengine.cpp:60
msgid "Python script rendering"
msgstr "Debuxado do script en Python"

#: libavogadro-kalzium/src/pythonengine.cpp:98
#: libavogadro-kalzium/src/pythonengine.cpp:106
msgid "Unknown Python Engine"
msgstr "Motor de Python descoñecido"

#: libavogadro-kalzium/src/pythonengine.cpp:248
#: libavogadro-kalzium/src/pythonengine.cpp:253
msgid "PythonEngine: checking "
msgstr "MotorPython: a comprobar "

#: libavogadro-kalzium/src/pythonengine.cpp:249
msgid " - script has no 'Engine' class defined"
msgstr " o script non ten unha clase \"Engine\" definida"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:42
msgid "Hydrogen"
msgstr "Hidróxeno"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:45
msgid "Helium"
msgstr "Helio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:48
msgid "Lithium"
msgstr "Litio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:51
msgid "Beryllium"
msgstr "Berilio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:54
msgid "Boron"
msgstr "Boro"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:57
msgid "Carbon"
msgstr "Carbono"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:60
msgid "Nitrogen"
msgstr "Nitróxeno"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:63
msgid "Oxygen"
msgstr "Oxíxeno"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:66
msgid "Fluorine"
msgstr "Flúor"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:69
msgid "Neon"
msgstr "Neón"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:72
msgid "Sodium"
msgstr "Sodio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:75
msgid "Magnesium"
msgstr "Magnesio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:78
msgid "Aluminum"
msgstr "Aluminio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:81
msgid "Silicon"
msgstr "Silicio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:84
msgid "Phosphorus"
msgstr "Fósforo"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:87
msgid "Sulfur"
msgstr "Xofre"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:90
msgid "Chlorine"
msgstr "Cloro"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:93
msgid "Argon"
msgstr "Argón"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:96
msgid "Potassium"
msgstr "Potasio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:99
msgid "Calcium"
msgstr "Calcio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:102
msgid "Scandium"
msgstr "Escandio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:105
msgid "Titanium"
msgstr "Titanio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:108
msgid "Vanadium"
msgstr "Vanadio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:111
msgid "Chromium"
msgstr "Cromo"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:114
msgid "Manganese"
msgstr "Manganeso"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:117
msgid "Iron"
msgstr "Ferro"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:120
msgid "Cobalt"
msgstr "Cobalto"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:123
msgid "Nickel"
msgstr "Níquel"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:126
msgid "Copper"
msgstr "Cobre"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:129
msgid "Zinc"
msgstr "Cinc"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:132
msgid "Gallium"
msgstr "Galio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:135
msgid "Germanium"
msgstr "Xermanio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:138
msgid "Arsenic"
msgstr "Arsénico"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:141
msgid "Selenium"
msgstr "Selenio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:144
msgid "Bromine"
msgstr "Bromo"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:147
msgid "Krypton"
msgstr "Criptón"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:150
msgid "Rubidium"
msgstr "Rubidio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:153
msgid "Strontium"
msgstr "Estroncio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:156
msgid "Yttrium"
msgstr "Itrio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:159
msgid "Zirconium"
msgstr "Circonio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:162
msgid "Niobium"
msgstr "Niobio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:165
msgid "Molybdenum"
msgstr "Molibdeno"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:168
msgid "Technetium"
msgstr "Tecnecio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:171
msgid "Ruthenium"
msgstr "Rutenio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:174
msgid "Rhodium"
msgstr "Rodio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:177
msgid "Palladium"
msgstr "Paladio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:180
msgid "Silver"
msgstr "Prata"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:183
msgid "Cadmium"
msgstr "Cadmio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:186
msgid "Indium"
msgstr "Indio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:189
msgid "Tin"
msgstr "Estaño"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:192
msgid "Antimony"
msgstr "Antimonio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:195
msgid "Tellurium"
msgstr "Telurio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:198
msgid "Iodine"
msgstr "Iodo"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:201
msgid "Xenon"
msgstr "Xenon"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:204
msgid "Caesium"
msgstr "Cesio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:207
msgid "Barium"
msgstr "Bario"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:210
msgid "Lanthanum"
msgstr "Lantano"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:213
msgid "Cerium"
msgstr "Cerio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:216
msgid "Praseodymium"
msgstr "Praseodimio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:219
msgid "Neodymium"
msgstr "Neodimio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:222
msgid "Promethium"
msgstr "Prometeo"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:225
msgid "Samarium"
msgstr "Samario"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:228
msgid "Europium"
msgstr "Europio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:231
msgid "Gadolinium"
msgstr "Gadolinio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:234
msgid "Terbium"
msgstr "Terbio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:237
msgid "Dysprosium"
msgstr "Disprosio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:240
msgid "Holmium"
msgstr "Holmio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:243
msgid "Erbium"
msgstr "Erbio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:246
msgid "Thulium"
msgstr "Tulio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:249
msgid "Ytterbium"
msgstr "Iterbio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:252
msgid "Lutetium"
msgstr "Lutecio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:255
msgid "Hafnium"
msgstr "Hafnio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:258
msgid "Tantalum"
msgstr "Tántalo"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:261
msgid "Tungsten"
msgstr "Volframio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:264
msgid "Rhenium"
msgstr "Renio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:267
msgid "Osmium"
msgstr "Osmio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:270
msgid "Iridium"
msgstr "Iridio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:273
msgid "Platinum"
msgstr "Platino"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:276
msgid "Gold"
msgstr "Ouro"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:279
msgid "Mercury"
msgstr "Mercurio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:282
msgid "Thallium"
msgstr "Talio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:285
msgid "Lead"
msgstr "Chumbo"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:288
msgid "Bismuth"
msgstr "Bismuto"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:291
msgid "Polonium"
msgstr "Polonio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:294
msgid "Astatine"
msgstr "Astato"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:297
msgid "Radon"
msgstr "Radón"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:300
msgid "Francium"
msgstr "Francio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:303
msgid "Radium"
msgstr "Radio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:306
msgid "Actinium"
msgstr "Actinio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:309
msgid "Thorium"
msgstr "Torio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:312
msgid "Protactinium"
msgstr "Protactinio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:315
msgid "Uranium"
msgstr "Uranio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:318
msgid "Neptunium"
msgstr "Neptunio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:321
msgid "Plutonium"
msgstr "Plutonio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:324
msgid "Americium"
msgstr "Americio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:327
msgid "Curium"
msgstr "Curio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:330
msgid "Berkelium"
msgstr "Berkelio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:333
msgid "Californium"
msgstr "Californio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:336
msgid "Einsteinium"
msgstr "Einstenio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:339
msgid "Fermium"
msgstr "Fermio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:342
msgid "Mendelevium"
msgstr "Mendelevio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:345
msgid "Nobelium"
msgstr "Nobelio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:348
msgid "Lawrencium"
msgstr "Laurencio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:351
msgid "Rutherfordium"
msgstr "Rutherfordio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:354
msgid "Dubnium"
msgstr "Dubnio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:357
msgid "Seaborgium"
msgstr "Seaborgio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:360
msgid "Bohrium"
msgstr "Bohrio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:363
msgid "Hassium"
msgstr "Hassio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:366
msgid "Meitnerium"
msgstr "Meitnerio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:369
msgid "Darmstadtium"
msgstr "Darmstadtio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:372
msgid "Roentgenium"
msgstr "Roentguenio"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:375
msgid "Ununbium"
msgstr "Ununbium"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:378
msgid "Ununtrium"
msgstr "Ununtrium"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:381
msgid "Ununquadium"
msgstr "Ununquadium"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:384
msgid "Ununpentium"
msgstr "Ununpentium"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:387
msgid "Ununhexium"
msgstr "Ununhexium"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:390
msgid "Ununseptium"
msgstr "Ununseptium"

#: libavogadro-kalzium/src/elementtranslate.cpp:393
msgid "Ununoctium"
msgstr "Ununoctium"

#: libavogadro-kalzium/src/engine.cpp:62
msgid "Engines"
msgstr "Motores"

#: libavogadro-kalzium/src/extension.cpp:44
msgid "Extensions"
msgstr "Extensións"

#: libavogadro-kalzium/src/periodictableview.cpp:370
msgid "Periodic Table"
msgstr "Táboa periódica"
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a