Pregunta que formulei no debate, se eu fago un «proceso» nun ficheiro tal
que «sudo nano pepito.conf ou # nano pepito.cof» pensando que teño que
«modificar» a opción -g por -G na liña tropecentos... e chego e xa teo aí o
-G, polo que non modifico nada, o que fixen foi ... modificar ou ediar o
ficheiro? e engadín... neste momento o falso amigo é máis concreto, haberá
que buscar unha solución. Creo que «modificar» implica unha acción, non unha
tarefa, de xeito que : para modificar un ficheiro tes que «editalo» (buscar
mellor expresión para editar)

2011/5/30 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>

> 2011/5/30 damufo <dam...@gmail.com>:
> > Boas:
> > Grazas a todos os asistentes.
> > Mágoa non poder ir. Permitídeme uns comentarios (entre liñas).
> >
> > En 2011/05/30 00:30, Xosé escribiu:
> >>
> >> Esta reunión de Ourense caracterizouse por unhas gañas apremiantes de
> >> refrendar termos que por momentos parecían ansias galopantes. Leandro
> quedou
> >> co árduo labor de elaborar todos os acordos e presentalos. Ademais del,
> >> quero resaltar que ninguén máis (nen sequer eu) preparamos ben a lista
> de
> >> termos para discutir que el presentara con días de antelación. No futuro
> >> faríamos mellor se a levásemos preparada.
> >> Presento aquí as notas que fun tomando para que lle servan de axuda. Hai
> >> algúns baleiros que espero que axudedes a completar. Utilicei o texto da
> >> proposta de discusión de Leandro e, para cada termo, anotei a solución
> >> adoptada e os razoamentos. As non tratadas, así como as tratadas despois
> das
> >> 20.00, aparecen no fondo.
> >> Xosé
> >>
> >> Discusión de terminoloxía
> >> Cuestións de estilo a debater ao comezo
> >>
> >> *****Terminación en -bel/-ble
> >> + Decisión: Prefírese -bel/-beis.
> >> + Razóns: As dúas son aceptadas pola RAG aínda que esta utilice só a
> >> segunda. -bel/-beis foi a forma escollida no seu momento por Mancomun e
> >> adaptada por trasno. Socialmente está aceptada e transmite unha idea de
> >> lingua culta. Establécese hoxe como recomendada.
> >> + Decisión por unanimidade
> >>
> >> *****dende/desde
> >> + Decisión: Só "desde"; "dende" é incorrecto
> >> + Razóns: "dende" é dialectal e "desde" é a forma padrón.
> >> + Decisión por unanimidade
> >>
> >> *****Nomes das teclas, en maiúsculas ou só a primeira letra:
> «TAB»/«Tab»?
> >> + Decisión: 1) Prefírese maiúscula inicial, sen punto. 2) Hai que
> elaborar
> >> unha listaxe de nomes de teclas e solicitar que a RAG ditamine cales son
> os
> >> apropiados.
> >> + Razóns: Convense en que os nomes das teclas funcionan como símbolos:
> non
> >> son nomes e non son abreviaturas (neste caso deberían levar punto ao
> final).
> >> Hai dúbidas.
> >> + Decisión por ?
> >>
> >> *****Remove, delete, erase, clean
> >> + Decisión: Tratar na próxima trasnada a proposta seguinte:
> >> Remove: Retirar
> >> Delete: Eliminar
> >> Erase: Borrar
> >> Clean: Limpar
> >
> > Vaites! o de Delete->Eliminar (sorpréndeme)
>
> Non sei por que, é unha tradución bastante común durante os últimos anos.
>
> >> ***** firewall: devasa
> >> + Decisión: "firewall" tradúcese como "devasa"
> >> "cortalumes" é un castelanismo; "firewall" é un anglicismo que hai que
> >> explicar (polo tanto, ineficaz).
> >> + Razóns: Os "firewall" realizan funcións que se describen con esta
> >> metáfora; en galego, ao termo "firewall" correspóndelle "devasa", que
> >> carece, obviamente, desta acepción, pero que a asume facilmente. O termo
> é
> >> moi descoñecido pero isto non obstaculiza o seu uso.
> >>
> >> *****password, passphrase
> >> + Decisión: "password" tradúcese como "contrasinal" (substantivo
> >> masculino); passphrase: frase de paso
> >> + Razóns: En inglés existen dous conceptos, sinalados con estas dúas
> >> palabras; a segunda é un neoloxismo formado a partir do primeiro que
> indica
> >> a posibilidade de incluír espazos nesa cadea de texto e que pode ser
> máis
> >> longa que a primeira. "Contrasinal" é o termo empregado tradicionalmente
> na
> >> tradución de "password"; "frase de paso", aínda que non mantén a
> relación
> >> morfolóxica, transmite perfectamente a diferenza entre os dous
> conceptos.
> >>
> >> *****keyword
> >> + Decisión:
> >> keyword: "palabra clave" no contexto de buscas. Unha "keyword" é unha
> >> palabra que é relevante nun contexto.
> >> keyword: "palabra chave" para accesos. Unha "keyword" é como un
> >> "contrasinal".
> >> + Razóns: (dadas na decisión). Nota: non se considerou a posibilidade da
> >> tradución de "keyword" como contrasinal. Conveuse en que un contrasinal,
> ou
> >> unha clave remiten a un segredo, mentres que "chave" se refire a algo
> >> físico, como un ficheiro.
> >>
> >>
> >> *****update/upgrade/downgrade (verbo e substantivo)
> >> + Decisión:
> >> update: actualizar, actualización
> >> upgrade: anovar, anovación
> >> downgrade: reverter, reversión
> >> + Razóns: Non existen conflitos nestes usos. Si existen outras
> >> posibilidades para "downgrade", como "retroceder".
> >>
> >> *****rollback
> >> + Decisión: rollback: regresión, regresar
> >> + Razóns: é un termo distinto dos utilizados para
> update/upgrade/downgrade
> >> que pode transmitir a idea dun proceso incompleto do que se volve.
> >>
> >> *****commit
> >> + Decisión: commit: remitir, remisión
> >> + Razóns: correspondencia perfecta entre os termos
> >>
> >> *****encrypt/encryption/decrypt/decryption
> >> + Decisión:
> >> encrypt: cifrar
> >> encryption: cifrado
> >> decrypt: descifrar
> >> decryption: descifrado
> >> + Razóns: Fundamentalmente, hai que acabar coa tradución por
> "encriptar",
> >> que, literalmente, significa "meter nunha cripta".
> >>
> >> *****username/user name/login name/login/log in/log off/logon/log
> >> on/logout/log out/sign in/sign off/sign on/sign out/sign
> up/register/create
> >> account
> >> + Decisión:
> >> Concepto "crear unha conta que permita un acceso con determinados
> >> privilexios" (sign up, register): crear unha conta
> >> Concepto "Acceder coas credenciais obtidas con anterioridade" (sign
> >> in/on, log in/on e recíprocos): Acordalo nunha reunión posterior,
> barallando
> >> tal vez: acceder, entrar/saír
> >> + Razóns: 1) está claro; para 2) había diversas opcións, como as
> >> mencionadas, e distintos contextos nos que hai que probar se se pode
> >> "entrar", etc.
> >>
> >> *****username/user name/login name/login:
> >> + Decisión: username: nome de usuario
> >> + Razóns: Hai que unificar todos estes termos que teñen unha razón
> >> histórica no inglés pero non para nós. Hai que ter en conta no futuro a
> >> diferenza entre nome de usuario, como "xosecalvo" (que é unha secuencia
> de
> >> caracteres que utilizo en diversos lugares) e outro nome, para que o que
> >> aínda non decidimos nada, como "Xosé" (que é como me chama todo o mundo)
> ou
> >> "Francisco José" (que é o que pon na miña partida de nacemento), ambos
> os
> >> dous que podo utilizar para me identificar en determinados servizos.
> >>
> >> *****applet
> >> + Decisión: applet: miniaplicativo
> >> + Razóns: application: aplicativo; applet: miniaplicativo. Non se
> >> consideraron alternativas porque a utilización de "mini-" aquí é
> produtiva e
> >> porque se considera necesario traducir "applet" e non o deixar en
> inglés.
> >>
> >> *****widget, gadget, desklet, docklet
> >> + Decisión: widget, gadget, desklet, docklet: trebello
> >> + Razóns: "trebello" é un termo utilizado nas webs en galego para
> >> describir esta funcionalidade. Todas estas variantes, e outras que,
> seguro,
> >> aparecerán no futuro, son diferenciacións máis ben de entorno de
> traballo
> >> que de funcionalidade real. Un caso especial é "plasmoid: plasmoide"
> porque
> >> fai referencia a unha tecnoloxía específica, Plasma. Deberíase entender
> que
> >> a descrición dun "plasmoide" indicaría que se trata dun "trebello".
> >>
> >> *****clipboard
> >> + Decisión: clipboard: portapapeis
> >> + Razóns: Un "clipboard" fai referencia a un obxecto que, como en
> español,
> >> chámase "portapapeis". "Portarretallos" é un lusismo porque "retallo"
> >> significa (ponde aqui o que sexa, o digalego non funciona agora mesmo).
> >>
> >> *****gradient
> >> + Decisión:
> >> En contextos claramente matemáticos: gradient: a gradiente (feminimo)
> >> En contextos de cores: gradación
> >> + Razóns: unha gradiente, en matemáticas, é un valor que reflicte o
> cambio
> >> nun campo vectorial. Ao falarmos de imaxes, que é o máis frecuente
> >> (programas de deseño ou de retoque fotográfico) referímonos a unha
> >> "gradación" ou conversión paulatina dunha cor noutra cor. "degradado" e
> >> "degradación" describen unha perda de cualidades. "degradado" é tamén
> unha
> >> técnica utilizada na creación artística para rebaixa o valor dun
> atributo.
> >>
> >> *****highlight
> >> + Decisión: hightlight: realzar, realce
> >> + Razóns:
> >>
> >> *****file/archive
> >> + Decisión:
> >> file: ficheiro
> >> archive: arquivo, arquivar
> >> file (verbo), como en "file a report": enviar un informe de erro;
> >> informar dun erro -- por decidir
> >> + Razóns: A diferenza entre un ficheiro normal (file) e un comprimido
> >> (archive), polo menos aos ollos dun usuario, é clara.
> >
> > Vale pero... entendo que un .odt sería un ficheiro. A pesar de ser un
> > ficheiro comprimido.
> > E un .mkv?
> > Eu distinguiría máis ben polo feito de que o ficheiro ten un uso directo
> > mentres que o arquivo precisa de procesado (descompresión) previa. E isto
> > tamén teríao seu aquel...
>
> Para aclararnos. O que se falou é que todos son ficheiros. Se ademais
> é un ficheiro empaquetado, por exemplo co programa tar, tamén sería un
> arquivo. Se collemos un ficheiro txt e o comprimimos con gzip seguiria
> sendo un ficheiro (o comprimido, quero dicir) e non un arquivo. Aquí
> temos o problema de que programas como zip ademais de comprimir tamén
> empaquetan, polo que eses ficheiros serían arquivos tamén.
>
> A cousa é complicada, pero creo que todos concordamos que aínda que un
> odt sexa un ficheiro comprimido con zip, é dicir, un arquivo, en
> realidade chamámoslle ficheiro porque para o usuario normal non é
> evidente que sexa un zip.
>
> >> *****bug report
> >> + Decisión: provisorialmente: bug report: informe de erro -- para o
> >> futuro, ver se é erro ou fallo ou falla
> >> + Razóns: Existen dúbidas sobre se "fallo" é realmente galego
> >>
> >> *****file package
> >> + Decisión: file package: paquete de ficheiros
> >> +`Razóns: tradución normal (non é "ficheiro de paquetes").
> >>
> >> *****About
> >> + Decisión: about: Sobre (tamén, como opción estilística, "verbo de")
> >> + Razóns: "acerca de" é un castelanismo.
> >>
> >> *****environment
> >> + Decisión: environment: entorno
> >> + Razóns: "ambiente", nas acepcións de "ambiente de traballo" ou "bon
> >> ambiente" é un castelanismo e nas súas acepcións pre-informáticas non
> inclúe
> >> unha interface e uns procedementos asociados (nótese a miña oposición a
> este
> >> reducionismo). "contorno" describe só o espazo que arrodea ao lugar no
> que
> >> se fala e "contorna" o que arrodea o "contorno". Mmmm.
> >
> > O caso é que entorno se non me erro, non é un termo aceptado, nin aparece
> no
> > volga.
>
> Que non apareza no VOLGA non quere dicir que non sexa un termo
> aceptado. O VOLGA está bastante limitado, e ademais é unha lista de
> palabras sen definicións, polo que a limitación aínda é máis grande. A
> veces hai que utilizar outras fontes para intentar xustificar as
> escollas. Dito isto eu non teño a capacidade para xustificar a escolla
> de «entorno» como fixo Méixome, así que a ver se el pode responder a
> isto e de paso facilitarme o labor de redactar a xustificación.
>
> >> *****height/width/length
> >> + Decisión: adiar a decisión para unha próxima reunión
> >> + Razóns: a multiplicidade de traducións posíbeis e válidas:
> >> height: alto, altura
> >> width: largo, largura, ancho, anchura; fondo
> >> lenght: longo
> >>
> >> *****empty
> >> + Decisión: empty: baleiro, baleirar
> >> + Razóns: prefírese esta tradución a "vaciar". Hai que evitar o erro de
> >> escribilos con "v
> >>
> >> *****history
> >> + Decisión: history: historial
> >> + Razóns:
> >>
> >> *****library
> >> +`Decisión: library: biblioteca
> >> + Razóns: unha "biblioteca" é o lugar ao que se vai consultar algo;
> >> "libraría" é, tamén neste caso, un falso amigo.
> >>
> >> *****bookmark
> >> + Decisión: bookmark: marcador, marcar
> >> + Razóns: É tamén o que se utilizar para os libros e o utilizado
> >> tradicionalmente para este concepto.
> >>
> >> *****buffer
> >> + Decisión: buffer: búfer (substantivo), gardar no búfer (verbo)
> >> + Razóns:
> >>
> >>
> >> *****change
> >> + Decisión: cambiar, cambio
> >> + Razóns: Hai que uniformizar, polo que se escolle esta e non trocar,
> >> mudar ou modificar, que poderían ser válidas.
> >
> > Esta escolla non a comprendo.
>
> Había que escoller unha porque hai demasiadas opcións, como era o caso
> de «window». Decidiuse esta por ser totalmente válida e a máis
> aceptada.
>
> >> *****edit
> >> + Decisión: edit: editar, edición
> >> + Razóns: É unha tradución estendida desde hai tempo; hai que promover a
> >> extensión semántica deste termo para que inclúa a modificación dun
> ficheiro.
> >
> > Vaites!
> > Falta contexto pero asumo que estamos a falar de modificar e non
> publicar.
> > Ultimamente ando coa tradución do Joomla! e curionsamente (ou non tanto)
> o
> > frances emprega modificar para edit. Non entendo o por que de empregar un
> > falso amigo cando isto é moi claro:
> > publish: publicar
> > edit: modificar
> >
> > A proposta para min é confusa sobre todo en determinados contornos, como
> o
> > das web nas que se publican artigos.
> > Editar o artigo, coa actual proposta é ambiguo xa que pode ser:
> modificalo
> > ou publicalo (facelo visible)
> >
> > Para min dita proposta está coxa xa que de persistir nela, faría falta
> > completala:
> > Na miña opinión
> > Edit (de modificar): editar
> > Edit (de publicar): publicar
> > Publish: publicar
> >
> > Con dita proposta (a de arriba) o que vexo é que edit pasaría a
> empregarse
> > só na súa acepción de falso amigo (para min non é lóxico).
> >
> > Vexo máis lóxico:
> > Edit (de modificar): modificar
> > Edit (de publicar): publicar (ou editar)
> > Publish: publicar
> >
> > Finalmente hai que ter en conta que traducir edit (na acepción de
> modificar)
> > por modificar non tería problema algún xa que é un termo sobradamente
> > coñecido e sobre todo <<claro>>.
>
> Xa sabía eu que ía haber problemas con isto. Discutídeo entre vós que
> xa bastante traballo teño para xuntar todos os acordos.
>
> >> *****close
> >> + Decisión: close: pechar
> >> + Razóns: Prefírese pechar a cerrar e a fechar; este último termo inclúe
> o
> >> matiz de "pechar con chave".
> >>
> >> ****develop
> >> + Decisión:
> >> develop: desenvolver
> >> developer: desenvolvedor
> >> development: desenvolvemento
> >> + Razóns:
> >>
> >> *****daemon
> >> + Decisión: decidirase noutra reunión.
> >> + Razón: daemon é un acrónimo; o seu significado é "servizo".
> >>
> >> *****provide
> >> + Decisión:
> >> provide: fornecer
> >> provider: fornecedor
> >> + Razóns: É a tradución acaída.
> >>
> >> *****replace
> >> + Decisión: replace: substituír; substitución
> >> + Razóns: É a tradución acaída. Para outra reunión hai que confirmar se
> >> existen casos que obriguen a incluír "substituto".
> >>
> >> *****application
> >> + Decisión: application: aplicativo
> >> + Razóns:
> >>
> >>
> >> *****disable/enable
> >> + Decisión: disable/enable: activar/desactivar
> >> + Razóns:
> >>
> >> *****font
> >> + Decisión: font: tipo de letra / letra (segundo o contexto, preferir a
> >> forma abreviada)
> >> + Razóns:
> >>
> >> *****redo, undo
> >> + Decisión:
> >> redo: refacer
> >> undo: desfacer
> >> + Razóns: É o uso habitual. Non teñen aparecido alternativas.
> >>
> >> *****driver
> >> + Decisión: controlador
> >> + Razóns:
> >>
> >> *****icon
> >> + Decisión: a icona
> >> + Razóns:
> >>
> >> *****item
> >> + Decisión: item: elemento
> >> + Razóns:
> >>
> >> *****initilize
> >> + Decisión:initilize: inicializar, initialization: inicialización
> >> + Razóns: cómpre distinguir entre iniciar un aplicativo e darlle a este
> os
> >> seus valore iniciais, que é o que indican estes termos.
> >>
> >> *****launch, launcher
> >> + Decisión: iniciar, iniciador
> >> + Razóns: "lanzar", o falso amigo, é outra cousa.
> >>
> >> *****retry
> >> + Decisión: retry: tentar de novo
> >> + Razóns: Reintentar tamén sería válido
> >>
> >> ***** landscape/portrait
> >> + Decisión:
> >> fotografía: paisaxe/retrato
> >> tipografía: natural/apaisado
> >> neutro: vertical/horizontal
> >> + Razóns: Usos específicos desta terminoloxía
> >>
> >> *****rename
> >> + Decisión: rename: renomear
> >> + Razóns: Tradución inmediata; "mudar o nome" é longo de máis
> >>
> >> *****audio
> >> + Decisión: audio, sound: son
> >> + Razóns:
> >>
> >> *****support
> >> + Decisión:
> >> support (vb): ser compatíbel con, admitir, permitir utilizar, incluír
> >> support (n): asistencia técnica (prestar)
> >> + Razóns: o falso amigo "soportar" non admite os sentidos orixinais.
> >> Habitualmente hai que recorrer a reelaborar o texto cunha estrutura
> distinta
> >> baseándose nas expresións suxeridas. No caso do substantivo, a solución
> >> tradicional é "asistencia técnica".
> >>
> >> *****check
> >> + Decisión: check: comprobar (verificar é comprobar se algo é verdadeiro
> >> ou falso), revisar (se algo está ben), corrixir, marcar (unha opción)
> >> + Razóns:
> >>
> >> checkbox: caixa de selección? -- hai que estudar as distintas
> >> posibilidades existentes nas GUI
> >> checksum: suma de comprobación, non "suma de verificación"
> >>
> >> Deron as 8 e eu funme *********************************************
> >> O que segue é a lista que tíñamos para discutir e que non se tratou.
> >>
> >>  path (trust path/debuxo vectorial/ruta)
> >>  chat (verbo e substantivo)
> >>  download/upload (verbo e substantivo)
> >>  «host»/«computer»/«hostname»
> >>  case sensitive
> >>  match case
> >>  match (verbo/substantivo)
> >>  port/backport (verbo/substantivo: portaxe e porto) (adaptar?,
> migrar?)
> >>  enter (tecla)
> >>  Nomes de teclas (shift, insert, end, arrow key, ...)
> >>
> >> Todos estes termos e máis están en:
> >>
> https://docs.google.com/document/d/1GPgi9VTsEqT2G5VeI0VLJO4xSBih1kUndyEEaqBeX5Y/edit?hl=en&authkey=CPG9uaIG
> >> <
> https://docs.google.com/document/d/1GPgi9VTsEqT2G5VeI0VLJO4xSBih1kUndyEEaqBeX5Y/edit?hl=en&authkey=CPG9uaIG
> >
> >> Lista de termos sinxelos
> >>
> >> Máis en Glosario de termos frecuentes de Trasno -> lista simplificada en
> >>
> https://docs.google.com/document/d/1GPgi9VTsEqT2G5VeI0VLJO4xSBih1kUndyEEaqBeX5Y/edit?hl=en&authkey=CPG9uaIG
> >> <
> https://docs.google.com/document/d/1GPgi9VTsEqT2G5VeI0VLJO4xSBih1kUndyEEaqBeX5Y/edit?hl=en&authkey=CPG9uaIG
> >
> >>
> >>
> >>  pause (verbo/substantivo)
> >>  underline (verbo/substantivo)
> >>  blog (substantivo)
> >>  blog/post (verbo)
> >>  post (substantivo)
> >>  hide/show/print
> >>  launcher
> >>  paste
> >>  set/reset (verbo/substantivo)
> >>  view (verbo/substantivo)
> >>  viewer
> >>  skip
> >>  resize (verbo/substantivo)
> >>  scale (verbo/substantivo)
> >>  release (verbo/substantivo)
> >>  rotate
> >>  query (verbo/substantivo)
> >>
> >>
> >>  Pechar discusión «complemento» e «engadido» (mirar no gdoc)
> >>
> >> Frases feitas
> >>
> >> (ficheiro aa_frases_e_estruturas_repetitivas.txt)
> >>
> >>  Exporting the certificate failed.
> >>  Failed to delete the file.
> >>  Cannot modify the file.
> >>  Couldn't open %s.
> >>  "Could not display help document '%s'"
> >>  DVD successfully copied
> >>  Source file updated successfully.
> >>  Are you sure you want to download the file?
> >>
> >>  «Ten a certeza»
> >>  «Está seguro de que»
> >>
> >>  Error compiling translation file.
> >>  An error occurred while running
> >>  "There was an error loading moon image: %s"
> >>  Resource cannot be locked
> >>  Lock removed.
> >>
> >>  «Bloqueo eliminado»
> >>  «Eliminouse o bloqueo»
> >>
> >>  Sorry, but you need to send a POST request.
> >>
> >>
> >>
> >>  backend/frontend
> >>
> >>  online/offline (verbo/substantivo)
> >>
> >>
> >>  Accións sobre as xanelas (maximize, unmaximize, minimize, shade, roll
> >> up, ...)
> >>  Nomes dos menús (file, edit, view, help, tools, window, options,
> >> preferences, ...)  attach/attachment (no significado de conectar
> >> periféricos, p.ex.)
> >>  detach(enchufar cables, desprender widgets de dock, ¿desasociar unha
> >> cousa de outra?)
> >>  tab(tablature) (para rematar con «tab»)
> >>  abort/cancel
> >>  removable device
> >>  request (verbo/substantivo)
> >>  occurrence/occurence
> >>  bold
> >>  preview (verbo/substantivo):
> >> Lista de termos a discutir
> >
> > Grazas!!
> >
> >> _______________________________________________
> >> Proxecto mailing list
> >> Proxecto@trasno.net
> >> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
> >
> > _______________________________________________
> > Proxecto mailing list
> > Proxecto@trasno.net
> > http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
> >
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>-- 
 /\ Dia da liberdade dos documentos - Libera os teus documentos
_\/` http://documentfreedom.org/   - 30 de marzo de 2011
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a