coas textutils 1.22 :-)

 [Por certo, o código ISO 639 do idioma galego é GL, non GZ :-))]

 Aquí envío o ficheiro gl.po das textutils, para que o miredes, e o
probedes, se queredes, e mo comprobedes...

 Se o queredes probar, tedes dúas opcións:

 a) sobreescribi-los ficheiros de idioma castelán
   1. Para iso antes debedes compila-lo .po
      $ msgfmt gl.po
   2. E despois copia-lo ficheiro 'messages' recén creado, sobre o
     ficheiro:
      /usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/textutils.mo
 b) crear un directorio de mensaxes para o idioma galego
   1. Para iso antes hai que compila-lo gl.po (queda como exercicio ;))
   2. Despois hai que crea-lo directorio das mensaxes en idioma galego:
     Ou ben tecleades:
      $ mkdir /usr/share/locale/gl/
      $ mkdir /usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/
     Ou ben tecleades:
      $ mkdirhier /usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/
    3. Cambiamos o idioma castelán (ou inglés) polo galego, pero
     deixando o resto das opcións (ordenación, moeda, etc) iguais ás
     do castelán (se xa tíñamos o castelán instalado e non temos
     ainda un 'locale' de sistema en galego).
      $ unset LC_ALL
      $ export LC_COLLATE=es_ES
      $ export LC_CTYPE=es_ES
      $ export LC_MONETARY=es_ES
      $ export LC_NUMERIC=es_ES
      $ export LC_TIME=es_ES
      $ export LC_MESSAGES=gl_ES
   Isto é o que recomendo encarecidamente porque así podemos seguir
   tendo as mensaxes en galego ainda que actualicemo-la nosa
   distribución ou algunha cousa máis, aparte de que así xa imos
   construindo a nosa propia árbore de directorios, e non imos
   depredando á do castelán.

 Ben, agora empezo coa traducción de... mmmm... [estou mirando o listado
de aplicacións que hai en /usr/doc/gettext/ABOUT_NLS]... fileutils :-)

Hasta luego:

  Tarrío                       Fidonet: 2:348/102.11
(Compostela)

Attachment: textutils_gl.po.bz2
Description: BZip2 compressed data

Responderlle a