Traducín parte dos "locales de sistema" da glibc2; agora dá as datas en
galego X-))

$ date
Lun Xul 19 21:52:58 CEST 1999
$ date +"Son as %H:%M:%S %z (%Z) do %A, %d de %B de %Y"
Son as 21:51:12 +0200 (CEST) do Luns, 19 de Xullo de 1999

 Ben, agora fai falla que alguén traduza a glibc -- mellor que sexa a 2.1,
porque é a que a partires de agora se vai usar... Heino facer eu mesmo,
así que xa non contedes con que faga as fileutils... (Ainda non as
comecei, porque estou na aldea, sen CD-ROM de fontes de Debian :-))).

 Tamén, por suposto, revisarei estes "locales" cando teña nas miñas mans o
código fonte da glibc2.1, que, agora que o penso... non o teño en
CD-ROM... :-m Vaia, tocarame conexión longa... :-(


 Inclúo o código "fonte" do gl_ES (este non vai en formato POT, senón en
formato localedef; para compilalo tedes que te-lo programa localedef
instalado, o ficheiro de "charset" ISO-8859-1, que ven incluido (alomenos
na glibc2) no directorio localedata/charmaps do código fonte da
glibc-2.0.7t, e o ficheiro de locales "en_DK", ao que hai unha referencia.
Compílase da seguinte forma:

 $ mkdir cousa
 $ localedef -i gl_ES -f ISO-8859-1 cousa

 E isto crea no directorio 'cousa' todo o conxunto de ficheiros que
deberedes copiar dentro do directorio /usr/share/locale/gl_ES:

$ ls -lR /usr/share/locale/gl_ES/
total 46
-rw-r--r--  1 root   root    29970 Xul 19 21:46 LC_COLLATE
-rw-r--r--  1 root   root    10428 Xul 19 21:46 LC_CTYPE
drwxr-xr-x  2 root   root     1024 Out 17 1998 LC_MESSAGES/
-rw-r--r--  1 root   root      95 Xul 19 21:46 LC_MONETARY
-rw-r--r--  1 root   root      26 Xul 19 21:46 LC_NUMERIC
-rw-r--r--  1 root   root     488 Xul 19 21:46 LC_TIME

/usr/share/locale/gl_ES/LC_MESSAGES:
total 1
-rw-r--r--  1 root   root      42 Xul 19 21:46 SYS_LC_MESSAGES

 Xa podedes facer "date" X-)))))

 Como son bo, inclúo os binarios xa compilados, para que os copiedes
vós mesmos; OLLO, se usades glibc2.1 poden non ser compatibles :-?
Dicídeme que tal van, e xa lle botarei unha revisión cando teña a glibc2.1
en código fonte nas miñas mans...

Hasta luego:

  Tarrío                       Fidonet: 2:348/102.11
(Compostela)

Attachment: locales-gl_ES.tar.bz2
Description: locales-gl_ES.tar.bz2 -- Locales Compilados

Attachment: gl_ES.bz2
Description: gl_ES.bz2 -- Codigo Fuente

Responderlle a