Nas cabeceiras dos ficheiros PO hai dúas cousas que deberedes saber:

 - A primeira é que debedes elimina-la liña que pon '#, fuzzy', porque así
gettext sabe que xa se encheu a cabeceira do ficheiro.

 - No campo 'Language-Team' deberedes poñer:

"Language-Team: Galician <gpul-traducc...@ceu.fi.udc.es>\n"

 - (Ao final foron tres) E estes campos énchense así:

"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Hasta luego:

  Tarrío                       Fidonet: 2:348/102.11
(Compostela)

--
Para sair desta lista, manda un mail a gpul-traduccion-requ...@ceu.fi.udc.es
poniendo "unsubscribe" na mesaxe

Responderlle a