Xa rematei de traducir wget, non vexades como farda saber que
temos wget en galego cando ainda non está en castelán ;)
    Vai adxunta a este mail, xa me contaredes os BUG's que atopedes na
traducción. Este e fácil de depurar, usades wget cada día :))
    Supoño que ós frontends non lles fará moita gracia que estea en
galego, pero se queren poden facer eles mismos o "export LANG=C", asi que
non é ocusa nosa...

    Cousiñas que faltan:

Por traducir:

clobber  (-nc, --no-clobber don't clobber existing files.\n)
time-stamp (Last-modified header missing -- time-stamps turned off.)
timeout  (-T, --timeout=SECONDS set the read timeout to SECONDS.)
globbing  (-g, --glob=on/off turn file name globbing on or off.)

---------------------------
Isto está ben?:

msgid ""
"Copyright (C) 1995, 1996, 1997, 1998 Free Software Foundation, Inc.\n"
"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n" 
"GNU General Public License for more details.\n"
msgstr ""
"Copyright (C) 1995, 1996, 1997, 1998 Free Software Foundation, Inc.\n"
"Este programa foi distribuido coa esperanza de que fose útil,\n"
"pero SEN NINGUNHA GARANTÍA; sen sequera a garantía de MERCABILIDADE ou\n"
"AXUSTE A UN PROPÓSITO PARTICULAR. Vexa a licencia pública xeral GNU para\n"
"máis detalles.\n"

Saudos cordiais!
--
 _
 /_) \/ / / email: mailto:r...@mundivia.es
/ \ / (_/  www : http://programacion.mundivia.es/ryu
[ GGL developer ] & [ IRCore developer ] & [ GPUL member ]

Attachment: wget_gl.po.bz2
Description: Binary data

Responderlle a