On Tue, 10 Aug 1999, Jacobo Tarrio wrote:

> >   "nin tan sequera para uso mercantil ou adaptado a un propósito
> > particular, ata os límites permitidos pola lei."
> 
> Non; "nin sequera de comerciabilidade ou de idoneidade para un fin
> concreto; ata os limites que permite a lei"

    O texto é totalmente válido. Hai nesta frase un trozo que non se
pode eludir na traducción, e no que se fundamenta a internacionalidade da
GPL: ata os límites permitidos pola lei. Serve para que nos países nos que
a GPL sexa incompatible coas normas vixentes, podamos aplica-la licencia
en tódolos puntos menos precisamente nos puntos nos que se produza
incompatibilidade.

    Este é o caso de España, no que unha adquisición pagada dun
producto obriga a unha serie de garantías mínimas.

Jose Dapena Paz | mailto:jdap...@mundivia.es
[GGL developer] | http://personales.mundivia.es/jdapena
        | DynDNS: metalicana.ddns.org
        | Clave publica PGP disponible en pgp.ai.mit.edu

--
Para sair desta lista, manda un mail a gpul-traduccion-requ...@ceu.fi.udc.es
poniendo "unsubscribe" na mesaxe

Responderlle a